96 közlekedés, hírközlés nyelvtana

A szócikk a közlekedéssel/hírközléssel kapcsolatosan használt leggyakoribb szerkezetek

- névelő- és elöljáró-használati nehézségeit mutatja be,

- néhány tipikus hibára hívja fel a figyelmet,

- valamint néhány ige használati sajátosságait vázolja.

 

(A) Közlekedés

(1) 'Gyalogol': go on foot (nem by foot!), illetve walk, pl.:

He walks to work; walk ¹ sétál(!)

 

(2) 'Megy/'utazik vhová': go, travel, pl.:

I am travelling to Vienna at the weekend; helyette: I'm going...
busszal megyek'/utazom'Þ go [nem travel] by bus,
(de: A buszon mentem, amikor történt Þ
I was (travelling) on the bus when it happened)

a külföldre utazik megfelelője lehet travel abroad

 

(3) Járművek számai

Pl.: the 6 [the six] vagy the 6 bus [the six bus] vagy the number 6 bus pl.:
take the/a 76 bus

take the/a 76 tram

take the/a 76 trolley bus;

Típushiba: bus No 6

 

(4) 'Átszáll': change; amire: to pl.:

change to a 4 tram

 

(5) - 'Hajón utazik': we sailed [in a big ship] is létezik

(a go by Æ ship és travel on/in a ship mellett),

- 'Repülőn utazik': we flew [in a Boeing] is létezik

(a go by Æ plane és travel on/in a plane mellett)

- 'Kerékpározik': to cycle.

 

(6) 'Indul' és 'érkezik'
leave [ahonnan: elöljáró nélkül], pl. leave home;

ahová: for elöljáróval, pl. leave for home; a leave home tehát ¹ hazaindul!

arrive: at elöljáróval: ha azt, ahová érkezünk, útvonalunk egy pontjának képzeljük el:

He arrived at the stadium at 9 o'clock

He arrived at Göd at 9 o'clock

He arrived at London at 9 o'clock

[Azaz az illető 9-kor volt a stadion bejáratáNÁL; 9-kor érkezett GödRE, majd a vonat ment tovább; 9-kor érkezett LondonBA, majd ment tovább.]
arrive: in elöljáróval: ha az, ahová érkezünk, útunk célja, s azt kiterjedéssel rendelkező helynek fogjuk fel:

He arrived in the stadium at 9 o'clock

He arrived in Göd at 9 o'clock

He arrived in London at 9 o'clock

[Azaz az illető 9-kor a stadionBAN volt; 9-kor érkezett MEG GödRE, s ott is maradt; 9-kor érkezett MEG LondonBA, s ott is maradt.]
Az at és az in különbsége tehát nem a hely méretében keresendő! Soha nem használható a to elöljáró! A home szóval az arrive is elöljáró nélkül áll.

 

(7) A ride ige

- ride1 a legáltalánosabb értelemben:

ride on donkeys  ride on his father's back;
ride (in) a bus

ride (in) a car

ride (in) a train
ride (in) a tram

 

- ride2:

ride (on) a bicycle

ride (on) a bike

ride (on) a horse

ride (on) a motorcycle
ride on a train

ride on his horse

ride on a horse

Vigyázat: motorist nem motoros, hanem autós;  driver; chauffeur

 

(8) 'Vezet':

drive a car

drive a bus

drive a lorry

drive a tram

drive a train

drive a truck

stb.
sail a boat  

sail a ship

fly a helicopter

fly a plane

(9) Drive sy home,

give sy a ride

give sy a lift

offer sy a ride

offer sy a lift
fly sy over to San Francisco

fly sy across to San Francisco

(10) A 'kocsival van' kifejezése:

Did you come by car?  Have you come by car?                               [mert pl. haza akarom vitetni magam]
Did you bring your car? Did you take your car?                             [mert pl. haza akarom vitetni magam]
Are you driving?                                                  [mert pl. alkohollal kínállak]
I've got the car; I'm driving

 

(11) Az '<általában vmilyen> járművel' kifejezése: by + jármű neve (zéró névelővel)
(A tipikus elöljáró a by - nem a with)

 

come

 

BOAT  SHIP  SEA       BUS  COACH

BICYCLE

LAND

go

 

 

 

 

leave

 

(AERO)PLANE  AIR  AIRCRAFT

 

 

travel

by

 

 

 

a trip

 

TUBE  METRO  UNDERGROUND

CAR  TAXI

TRAIN

 

 

 

 

 

a journey

 

 

 

 

travel(ling)

 

TRAM  SPACECRAFT

TROLLEY BUS

 

 

(12) Viszont - a (11) pontnak ellentmondva:

(i) Egyéb elöljárókkal:

- Metróval: on the underground vagy on the metro is,

mely metróhoz közel(i) jelentésű is:

It's a small flat but at least it's on the underground

- Lóval/lovon: on horseback

- Joe kocsijával: in Joe's car; nagyobb kocsival: in a bigger car egy Astrában: in an Astra

 

(ii) Egyéb névelővel

 

- the + jármű neve

 

1. Általánosságban:
take / catch / prefer / choose + the + <jármű neve>
I prefer the tube

I usually catch the tube
I hate the Metro so I catch/take the tram whenever I can

 

2. Konkrét szituációban:
get on the + <tömegközlekedési eszköz neve>
get off the+ <tömegközlekedési eszköz neve>
[de: autónál a beszáll = in(to), kiszáll = out (of)]

catch  the + <jármű neve>:      I tried to catch the 11.30 Metro
miss  the + <jármű neve>:        I missed the last Metro
                                                           

- a + <jármű neve>

 

3. Take / catch  a bus
I catch a bus to work every morning

I take a bus to work every morning
You can buy your ticket from the conductor on a bus

 

(B) H í r k ö z l é s

(1) Távközlés: egyirányú

 

I heard it on

 

 

I saw it on

 

 

it was broadcast on

 

 

it was broadcast/shown on

 

 

 

 

 

it was covered by

 

 

it was on

 

 

it was on

 

 

 

 

A TÉVÉ-

 

 

A RÁDIÓ-

they said it on

THE

-ben

they said it on

 

-ban

 

 

 

 

 

 

what's on

radio

 

what's on

television

-t

listen to

 

 

watch

 

 

 

 

-t

 

 

-nak

work for

 

-nek

work in  work for

 

de:

a play for

 

    

Æ

a job in

 radio

 

Természetesen (mint bármely gépezet esetében):

buy a radio (set)

buy a television

buy a TV (set)

have a radio (set)

have a television

have a TV (set)

switch on the radio

switch on the TV

switch off the radio

switch off the TV

(news)paper:

I read it in the paper(s)

 

the paper says that...  the paper prints that...

 

the paper covers the story in detail

 

the paper carried another article about it

 

Az újságnyelvről ld 116

 

(2) Távközlés: kétirányú

communicate

 

CB (radio), cable, computer, E-mail, fax, mail [US]

communication

BY

phone, post [BR], radio, satellite, telegram,

 

 

telephone, telex, wire

 

Viszont:

1. (take/prefer) the mail, the telephone

 

2. a be on the (tele)phone kifejezésnek három jelentése van:

 

'vonalban van'; 'telefonon beszél (= nem ér rá)'; valamint 'van telefonja'

 

3. igék is lehetnek a következő szavak:

 

fax, mail [US], phone,

 

post, telex

 

- 'telefon':        noha a 'telefonál' lehet (tele)phone, pl. 'az este telefonált' (nekem) = he phoned / rang / called + esetleg me, s ekkor esetleg az up szócskával: he called me up, a telefonálnom kell' azonban nem lehet: I have to (tele)phone, csak pl. I've got to make a (phone) call.

Vigyázat:
A telefonál nem elöljárós (tele)phone / ring stb. to / for sy, csak (tele)phone / ring stb. sy.