116 modul-nyelv

 

(1) Azt a nyelvhasználatot nevezzük modul-nyelvnek, amelyben sajátos, egyezményes szabályok alapján, kész "modulokból" állnak össze a mondatok. E stílust bizonyos egyszerűsödések jellemzik ugyan, ám ezek néha éppenséggel nehezítik a megértést.
A modul-nyelv fő fajtái az újságfőcímek nyelve, valamint az üzenetek, apróhirdetések, feliratok, címek, táviratok stb. nyelve.

 

(2) Újságok főcímei (és képaláírásai)

Két dolog okozhat megértési gondot: a szókészlet (ezzel itt nem foglalkozunk) és a nyelvtan. A nyelvtanon belül a főbb jellegzetességek az alábbiak terén mutatkoznak.

 

Az "eredeti" újságcímek NAGYBETŰVEL szerepelnek; normál angol változatukat alattuk olvashatjuk; a kimaradt szavak illetve elemek <.....> jelek között állnak.
A fordítás az angol szöveget igyekszik követni, nem pedig a szokásos magyar újság-nyelvnek megfelelni.

 

(a) Névelők

Minden névelőfajta elmaradhat: ld az alábbi példák nagy részét.

 

(b) A be ige valamennyi fajtájának alakjai elmaradhatnak:

- A be to (ld 85) be-je
pl.: MORE NEWS TO COME FROM JUPITER, SAYS PSYCHIC

More news < is > to come from Jupiter, says < a > psychic

More news < is > to come from Jupiter, says < the > psychic

(vö. a (c) pont utolsó mondatával)

 

- Az inges jelen be-je
pl. MARTIANS LEARNING HUNGARIAN
( The ) Martians < are > learning Hungarian

 

- A passzív be (alap- vagy inges jelen, majd múltjelen alakja):
pl.: MARTIAN KEPT IN PRISON

A/The Martian < is (being) > kept in prison

AIDS EXPERT STABBED IN THEATRE
<An> AIDS expert < has been > stabbed in < a > theatre

<The> AIDS expert < has been > stabbed in < a > theatre

<An> AIDS expert < has been > stabbed in < the > theatre

<The> AIDS expert < has been > stabbed in < the > theatre

- A névszói állítmány be-jének alapjelen alakja
TOURISM FIGURES LOWER THAN EVER
The figures of tourism <are> lower than ever

 

- A névszói állítmány be-jének múltjelent pótló alapjelen alakja (erről ld a (c) pontot):
L.A. A DISAPPOINTMENT FOR MARTIAN
L.A. < is = has been > a disappointment for < the > Martian

 

Ha pl. azt látjuk tehát, hogy TRAIN STOPPED BY MARTIANS, és nem ismerjük a Martian szót, akkor is biztosak lehetünk benne, hogy a mondat nem jelentheti ezt: 'A vonat megállt <vhol? Martiannál?>', hiszen az TRAIN STOPS BY MARTIANS lenne (ld a (c) pontot). Ez így csak az A train has been stopped [passzív alak] by Martians-nak megfelelő újságcím lehet.

 

(c) Igeidők

Az újság-főcímek sajátos igeidő-rendszert használnak. Egy angol újságcímtől (hiszen az aktuális hírekről tudósít) alapvetően csak a múltjelent, az alapjelent, inges jelent, és valamiféle jövő időt várunk; az időrendszer ezzel szemben nagyon is - túlzottan - egyszerű, mivel csak az alapjelen, to-igenév, és az inges alak szerepelnek benne igeidőként.
A megfelelések egyenként:

 

ALAPJELEN

- Valódi alapjelenként (szabályosan)
FUKUYAMA: SMOKERS LIVE LONGER
=
Fukuyama: Smokers live longer

 

- Inges jelen helyett
AIDS SPREADS IN MATAVIA
AIDS < is > spread<ing> in Matavia
(képaláírásokban)
CHARLES HARGITAI CHATS WITH MARTIAN ABOUT INFLATION
Charles Hargitai < is > chat<ting> to <a/the > Martian about inflation

 

- Múltjelen helyett
MARTIAN VISITS MATAVIAN TOY FACTORY
< A > Martian < has > visit<ed> < a > Matavian toy factory

< The > Martian < has > visit<ed> < a > Matavian toy factory
MARTIANS ATTACK L.A. GEAR SHOP
Martian < have > attack<ed>  < an > L.A. Gear shop

INGES ALAK (csak időhatározóval)

- Jövő idejű értelemben
MARTIAN VISITING L.A. GEAR IN MAY
< A > Martian < will be > visiting < an > LA Gear in May

< A > Martian < will be > visiting < the > LA Gear in May

< The > Martian < will be > visiting < an > LA Gear in May

< The > Martian < will be > visiting < the > LA Gear in May

 

 

- Inges jelen (teljes alakja) helyett
OZONE RUNNING OUT
< The> Ozone < is > running out

 

TO-IGENÉV
- Jövő idejű értelemben
MARTIAN TO VISIT matavian TOY FACTORY
< A > Martian < is > to visit < a > Matavian toy factory

< A > Martian < is > to visit < the > Matavian toy factory

< The > Martian < is > to visit < a > Matavian toy factory

< The > Martian < is > to visit < the > Matavian toy factory

 

(vö. a (b) pont legelső mondatával)

(d) Hiányos mondatok

Az újságcímek gyakran hiányos (teljes egészében állítmány nélküli) mondatok; ez a magyarban is jellemző:

MORE NEWS FROM MARS
HOTEL BLAZE INQUIRY

 

(e) And nélküli mellérendelés: gyakran elmarad az egyébként kötelező and

NEW SWISS DRUG CHEAPER, EASIER TO USE

 

(f) Hosszú, (jobbára csak) főnevekből álló főnévi szerkezetek

Az újságcímek sok ilyen "felfűzött" főnevet tartalmaznak, mint:

L.A. TOY FACTORY LAYOFF RIOT

 

Ezekben minden főnév az utána következőt módosítja, mintegy annak jelzőjeként: ha ilyet találunk, "olvassuk jobbról balra":

= a riot < because of a > layoff < in the > toy factory < in > LA

A bonyolultabbak olvasásában csak gyakorlattal igazodhatunk ki.

 

(g) Az állításokat "felvezető", idéző mondatok (pl.: 'A BLK szerint...',  'A miniszter azt mondja...') gyakran hátul, vessző után állnak:

AVOID DRUGS, USE AQUA VITAE, SAYS FACTORY MANAGER

(ld a (c) pont utolsó előtti mondatát is)

 

(3) "Házi" üzenetek, jegyzetelés, apróhirdetések, naplóbejegyzések, listák, feliratok, címkék, táviratok1

A jelenségek vegyesen:

 

(a) Az a(n) és a the névelő elmarad; (b) az I személyes névmás elmarad; (c) elöljárók elmaradnak (ha a hiányuk nem zavaró); (d) általában a kontextusból kikövetkeztethető bármely elem elmaradhat:
A példák a szövegek fenti típusai szerint következnek.

- < I've > Gone to get < the > car
Love, Nick

< I > Wish you were here [képeslapon]

 

- < The > Cause may be inflammation of < the > inner ear

- 2nd fl flt in mod blk close Jefferson Rd:
a second floor flat in < a > modern block close < to > Jefferson Road

- < the > cleaner's: collect < the > jacket; < the > office: talk to Jeff
Use < the > other lift

 

- DOGS  < are only to be walked > ON < a > LEAD
Keys < are > cut < here > while u [= you] wait
Authorized personnel < may enter here > only

 

- Tiltó táblák: leggyakrabban NO + főnévi szerkezet / inges alak formájúak
No entry < is allowed (here) > after dark
No dogs < are allowed (here) > without < a > leash
De: pl.: POST NO BILLS
< This > Message will self-destruct in 5 seconds

< The > Message will self-destruct in 5 seconds

 

- SHAKE < it > WELL BEFORE USE

   REFRIGERATE < it > AFTER OPENING

 

- MS RECEIVED CHANGES ACCEPTED LEBEDIEFF
(= The manuscript has been received and the changes (have been) accepted, Lebedieff)

1 Ezek (pl. a telefax miatt, ahol ez a jelenség logikus módon nem érvényesül) egyre inkább kiszorulnak.

 

(4) A függő kérdés két fajtája művek címében

 

- How I Won the World War
(elképzelhető a How Did I Win the World War (?) is)

- How to be an Alien

- How to win $1,000,000 in a single week

ld még 48