192 used to

A used és a to szavak együttes előfordulása három féle jelentést és szerkezetet takar:

 

(1) Used + to-igenév

Ez a used to segédige szerepű, és csak a múltra utalhat.
Jelentése: 'szokott volt [valaha]', 'rendszeresen csinált vmit / történt vmi (de már nem)'.
A jelen időre nem használható: a 'Ne félj, nem szokott gyorsan vezetni' mondatban nem lehet: ...used to drive..., hanem pl. Don't worry, he doesn't drive fast.

ld 166

I never used to watch TV in bed (but now I do it all the time)

 

(a) Tagadó, kérdő, és tagadó-kérdő mondatokban a used to-nak számos változata létezik; apró betűsek a ritka, kiveszőben lévő vagy iskolázatlan írást mutató alakok. A he used to megfelelői tehát:

 

 

Tagadó

Kérdő

Tagadó-kérdő

 

usedn't to

used he to?

usedn't he to

he

usen't to

 

usen't he to

 

didn't used to

did he used to

didn't he used to

he

didn't use to

did he use to?

didn't he use to?

he

never used to

 

did he never use to?


I used to be a chain-smoker until the doctor told me to quit
Didn't she use to do cookery at school?

 

A fentiek miatt a used to-t tartalmazó mondatok utókérdése így alakul:

Ilson used to be a chain-smoker, didn't he?
You never used to kiss in the back row, (or) did you?

 

(b) Időhatározói mondatban nem szerepelhet a used to:  when I used to...
(Az olyan mondatokban, mint a Do you remember when we used to kiss in the back row? a when we used to kiss... tagmondat nem időhatározó, hanem a remember tárgya.)

 

(c) Used to és would

különbségükről ld 204

Hasonló értelmű, de szűkebb körű használata van a would segédigének is:

Cathy often came to Bristol, and then we would have lunch together

 

(2) Be/get used + to (doing) something

Itt a to nem a to igenév tartozéka, hanem elöljáró: főnév vagy -inges alak követi (ld 75). A be used to jelentése 'hozzászokott', 'hozzá van szokva', míg a get used to azt jelenti: 'hozzászokik' [fokozatosan].

Amihez hozzászokunk, az vagy kellemetlen, fárasztó dolog (amit csinálnunk kell), vagy kellemes dolog, amihez ragaszkodunk.

Don't worry, the children are quite used to noise
My wife is used to having breakfast in bed
It's high time you got used to working an 8-hour day, my son

ld még 166

(3) A used és a to alkalomszerűen is egymás mellé kerülhet: ilyenkor az use passzív alakja és a célhatározói to-igenév áll egymás mellett:

Before the floppy disk, audio cassettes were also used to store computer data
(Ez a jelentés kifejezhető used for -ing szerkezettel is:

...audio cassettes were also used for storing computer data)

ld még 17