166 szokott

(1) 'Szokott' (jelen): 'rendszeresen csinál vmit' / történik vmi':

'nem szoktam borbélyhoz járni'

Segédigével ezt a jelentést nem fejezhetjük ki (Vigyázat: A used to erre nem használható, csak múltbéli szokásra.);
A 'szokott' legáltalánosabb kifejezője az alapjelen:

I don't travel by bus
My wife puts some pepper in it too

ld 4

 

Sokszor gyakorisági határozókkal fejezzük ki, főleg kérdésben:

Do you (sometimes) smoke in bed?
Do you (ever) smoke in bed?

 
Does your sister (usually) use oil for the cooking?
Does your sister (generally) use oil for the cooking?

 

(A határozók mindig jelentés-többletet is adnak a mondathoz, vagyis ezek többet fejeznek ki a puszta "szokott"-nál.)
Az inges időkben nem használható igékkel (ld 77) kell az időhatározó; enélkül ugyanis a kérdés mást jelent:

Do you ever wish you had never been born?
(a Do you wish...? azt jelenti: Azt kívánod...?)
Do you usually remember your pupils' names?
(a Do you remember...? azt jelenti: Emlékszel-e...?)
John is often rude to Annemarie

 

- A 'szokott'  kifejezése ritkább, választékosabb módon: make a habit of, be in the habit of

I'm not in the habit of drinking alcohol but I'll make an exception this time

Megjegyzés:
A 'szokott' szó melléknévként ('szokásos' értelemben):

at the usual place

at the customary place

at the regular place

at the usual time

at the customary time

at the regular time
earlier than usual

 

(2) 'Szokott'  (múlt):
'rendszeresen csinált vmit / történt vmi, de most már nem';  'szokott volt'

- Used to-val

I never used to watch TV in bed (but now I do it all the time)

ld 192

A used to szerkezet to-ját itt csak pőreigenév (ld 146) követheti (nem pedig inges alak!)

 

- Would-dal

She worked in the same town, and we would often have lunch together

A used to és a would különbségéről

ld 204

(3) A be used to illetve get used to jelentése nem egyszerűen 'szokott valamit csinálni', hanem 'hozzászokott vmihez', 'hozzá van szokva'. Ez lehet kellemetlen/fárasztó dolog, amit csinálnunk kell, vagy kellemes dolog, amihez ragaszkodunk.
A be/get used to szerkezetben a to szócskát vagy főnév, vagy inges alak követheti

 

- hozzászokik a munkához Þ GET used to the work / working

It's time you got used to working an 8-hour day, my son
(választékos, merev stílusú a get/grow accustomed to)

 

- hozzá van szokva, hozzászokott Þ BE used to (sg / doing sg):

Don't worry, the children are quite used to noise
My wife is used to having breakfast in bed

(választékos, merev stílusú a be accustomed to)

ld 192

(4) 'Hozzászokik' (= 'megismer'): become familiar with (sg)

Have you become familiar with the new dashboard?