151 részeshatározás

 

(1) Amikor a cselekvés, történés vkinek/vminek a részére/számára, javára, kárára történik, ezt a személyt/dolgot részeshatározó fejezi ki.
Magyarul gyakran '-nak'/'-nek' alak jelöli: 'Neki adtam a számológépet'.
A magyar részeshatározásnak angolul két dolog felel meg:

 

Ige

Részestárgy

Tárgy

Részeshatározó

Egyrészt részestárgy:

I gave

HER

the calculator

 

Másrészt részeshatározó:

I gave

 

the calculator

TO HER


Mindkettőnek a helye kötött:
A részestárgy csak az ige után (és a valódi tárgy előtt) állhat,
A részeshatározónak a valódi tárgy után kell következnie.
(Gyakori, súlyos hiba: gave to her...)

 

(2) Vigyázat: nem minden magyar '-nak'/'-nek' ragos alak fejez ki részeshatározót!
Néhány fontosabb ilyen eset:

- Béluskának hívta Þ She called him Béluska

ld 180

- 'kell', 'lehet', 'szabad' + '-nak'/'-nek':

Bill must make a speech

Bill can make a speech

Bill  may make a speech
 

ld 28; 155, 156, 157

- 'van -nak/-nek vmije'; 'hiányzik vkinek':

Wilby Town has three huge swimming pools
There are three huge swimming pools in Wilby

ld 55, 195

The misses miss his kisses  

 

- 'mérnöknek tanul/készül Þ

study to be an engineer

  'szakácsnak készül Þ

train as a cook/train to be a cook

 

(3) A részestárgy

Azért nevezzük így, mert:
Egyfelől: a részeshatározót fejezzük ki vele
Másrészt viszont: tárgyi jellege van, mivel:

- Elöljáró nélkül, közvetlenül az ige után áll, ahol a tárgy szokott; ha pedig személyes névmás, akkor tárgy-mivoltát alakja is elárulja: pl.: him, them

- Passzív mondatban alanyi szerepet tölthet be:

She was given a calculator

ld 138

Pl.:

 

Ige

Részes-

Tárgy

 

 

 

tárgy

 

 

I

brought

Bruce

a calculator

Hoztam Bruce-nak egy számológépet

Bruce

gave

her

a kiss

Bruce puszit adott neki

Bruce

gave

her

a ring

Bruce felhívta

Bruce

gave

her

a lift

Bruce elvitte autón

Let me

buy

you

a drink

Hadd hívjalak meg egy italra [tkp. fizessek neked egy italt]

 

(4) Ha a tárgy it vagy them, részestárgy nem használható, csak részeshatározó:

Show it to George
Keep them for George

 

Ez a szerkezet akkor a leggyakoribb, amikor a részestárgy és a tárgy egyaránt személyes névmás: Give it to me
A brit angolban - "laza" stílusban - lehetséges ilyenkor a Give it me, sőt a Give me it forma is.

 

(5) Ha a részestárgy hosszabb kifejezés lenne (pl. utó-jelzős), helyette részeshatározót kell használni:

I sent the woman I was in love with the chocolates
I sent the chocolates to the woman I was in love with

 

(6) A kétféle tárgyat (részes- és valódi tárgyat) tartalmazó mondatoknak kétféle passzív megfelelője van: (a) és (b):

 

Ige

Részestárgy

Tárgy

 

I

offered

Bruce

a calculator

Felajánlottam Bruce-nak egy számológépet

 

(a) Bruce was offered a much better calculator

 

(b) A much better calculator was offered (to) Bruce

Ld 138

(7) A részeshatározó

Ugyanezeket a mondatokat részeshatározóval is mondhatjuk. Egyes igéknél a to, másoknál a for szerepel, néhány igénél mindkettő:

 

Ige

Tárgy

Részeshatározó

I

brought

a calculator

for Bruce            Hoztam Bruce-nak egy számológépet

Let me

buy

a drink

for you                Hadd hívjalak meg egy italra [tkp. fizessek neked egy italt]


(A részeshatározó az ige után nem állhat, csak a tárgy után: brought for Bruce...)


Megjegyzés

Ha a részeshatározóval kifejezett "vkinek" mellett a "vhová" is szerepel
- pl.: 'Vidd ezt a törülközőt a papának a fürdőszobába' -, a mondatban nem állhat két to-s szerkezet: a take it to Daddy és a take it to the bathroom. Ilyenkor csak ezt mondhatjuk: Take this towel to Daddy in the bathroom

 

(8) Kifejezésekben a két szerkezet - a részestárgy és a részeshatározó - nem felcserélhető:

- Csak részestárgyként jó pl.:

Bruce gave her a ring
(give sy a ring)
Bruce gave her a lift
(give sy a lift); nem lehetséges a
 Bruce gave  a ring / a lift  to her.

(A gave a ring to her mellesleg azt jelentené: 'adott neki egy gyűrűt', a gave a lift to her jelentése: 'adott neki egy liftet').

 

- Csak részeshatározóként jó pl.:

give birth to sy

 

give sy birth

give way to sy

vagyis

give sy way

make room for sg

nem lehet

make sg room

pay attention to sy

pay attention to sg

 

pay sy/sg attention

(Részestárgyat itt egyáltalán nem használhatunk.)

 

(9) A valaki helyett végzett cselekvés, valakinek tett szívesség részeshatározóját is csak for-ral fejezhetjük ki:

Open the door FOR me please
nem Open me the door please
Can I carry your schoolbag for you?

 

A kétféle részeshatározó ritkán együttesen is megjelenhet:

Leave him a message for me

 

(10) Egyes igéknél a részestárgy nem használható: explain me..., csak a részeshatározó, a fent látott módon:

I'll explain the difference to you

(Ha a tárgy 'hogy'-os mondat, a részeshatározó - kivételesen - a tárgy elé kerül:

I'll explain to you how this fax machine works

 

Ezen igék listáját a legcélszerűbb megtanulnunk. Csak a to-szerkezetet használhatjuk pl. az alábbi igékkel:

admit

explain

report

announce

mention

say

describe

prove

suggest

A részletes listát ld 36

(11) A 'vki/vmi számára végez vmit' jelentést mindig a for fejezi ki:

translate for the CIA   work for NSH   write for the Independent
play for Manchester United

(12) Noha részeshatározásról van szó, angolul valódi tárgy áll az alábbi igék mellett:
(Erre magyarul is van példa: 'felköszönti,'üdvözli, 'segíti Lajost'.)

ellenáll

 

resist

 

engedelmeskedik

 

obey

 

gratulál

 

congratulate

 

hisz

 

believe

 

köszön

JuliNAK      Þ

greet

JULI

elnézi

 

excuse

 

megbocsát

 

forgive, pardon1

 

megköszöni

 

thank

 

segít

 

help

 

telefonál

 

(tele)phone1

 


1 Ritkábban előfordul "részestárgy + tárgy" szerkezetben is:
forgive me (for) my faults

pardon me (for) my faults
telephone me the result

 

(13) Az alábbiakban felsorolunk néhány igét, amelyeket részestárggyal használunk. A megadott elöljáróval a részestárgy helyett részeshatározó is használható:

 

Részestárgy

 

Részeshatározó

pl.

advances me some money

v.

advances some money to me

 

Ige

Példa-kifejezések / mondatok

A részeshatározó

 

 

elöljárója

 

book

book them a room

for

bring

bring me a glass

to/for

buy

buy me a gold ring

for

call

call me a taxi

for

charge

charge me too much

-

cost

it cost me five pounds

-

do

did them good

did them harm

to/for

fetch

fetch me a pail of water

to/for

find

find him a job

for

get

get me a drink

to/for

give

give me your watch

to

hand

hand you the keys

to

keep

keep you this cassette

for

leave

left me a message

to/for

lend

lend them the car

to

make

make me some coffee

for

offer

offer you a drink

to

order

order you a soup

for

owe

I owe you some money

to

promise

promised you everything

to

recommend

recommend him a film

to

sell

sold him the car

to

send

send me a postcard

to

show

show us a V sign

to

take

take him some gin

to

teach

teach you a trick

to

tell

tell me a lie

to

throw

throw you the ball

to

wish

wish them success

to

 

A listából is kiolvasható két gyakori hibaforrás:

A '700 dolláromba került' nem lehet: It cost $700 to me csak: It cost me $700.
A '700 dollárt számítottak fel érte' nem lehet: They charged $700 to me.

Az alábbi igék - noha magyarul nem '-nak'/'-nek' követi őket - szintén használhatók részestárggyal; a megadott elöljáróval e részestárgy helyett ezekkel is állhatnak határozók:ask

ask her a question

=

ask a question of her

 

ask you a favour

=

ask a favour of you

play

play me a game of tennis

=

play a game with me

deny

deny them permission

=

deny permission to them

refuse

refuse him the loan

=

refuse the loan to him

 

(14) A tárgy néhány ige esetében - egyértelmű szituációkban - el is maradhat a részestárgy mellől:

 

(Hol a kávédaráló?

Þ

Where's the coffee grinder?)

Mindjárt megmutatom

Þ

I'll show you in a minute

a Mindjárt odaadom nem lehetne

Þ

I'll give you in a minute

(Mikor tudhatjuk meg a választ?

Þ

When can we know the answer?)

Holnap megmondom/megírom

Þ

I'll tell/write you Æ tomorrow