36 említőigék (Reporting Verbs)

 

(1) A hagyományos meghatározás

 

A hagyományos meghatározás szerint amikor a függő beszédben (ld 47) közvetett módon idézünk, említőigéket használunk: ilyen pl. a say vagy answer a következő mondatban:

Dorothy said that it was getting very late

Dorothy answered that it was getting very late

(2) Kiterjesztés

A hagyományos értelmezést azonban ki kell terjesztenünk. Említőigék ugyanis nemcsak közlést jelentő igék lehetnek, hanem pl. a gondolatainkat, érzéseinket kifejező igék is: think, hope, feel, stb.

Amikor említőigét használunk - pl. a say, answer, think vagy hope igét - annak nyelvtani tárgya egy "lefokozott", vagyis önállóságát vesztett mondat; ez a mondat a "nagy" mondatba mintegy beágyazódik:

Dorothy said [it was very late]

 

 

M o n d a t

 

Alany

IGE

Az ige/mondat tárgya

Dorothy

said

it was getting very late

 

Az eredeti mondatot - It's getting very late - a say tárgyának megtettük és "beágyaztuk" a mondatba.

A "lefokozott"/"beágyazott" mondat eredetileg lehetett kérdés is:

ld 97

 

M o n d a t

 

Alany

IGE

Az ige/mondat  tárgya

I

knew

what the time was

I

asked

what the time was

 

(3) Típusai

Az említőigék három típusba sorolhatók, aszerint, hogy milyen egyéb elemeket kell illetve lehet használni velük a mondatban.

 

(a) A 'hogy'-os mondat (ld 63), vagyis az "említett" mondat egyedül áll az igével; ebben a típusban gyakran nem  közlést jelentő igék találhatók. Legtöbbször valakinek a gondolatait, véleményét tolmácsoljuk velük.

She hoped that I'd do it some day
Becky knows Ákos no longer lives here

 

Ilyen igék például a következők:

 

accept

deny

find

know

specify

answer

discover

forget

notice

suppose

assume

doubt

guarantee

observe

think

believe

expect

hope

realize

understand

claim

feel

imply

see = [understand]

 

 

(b) Az ige mellett kötelezően áll másik elem is.

Ezek az igék valóban közlést jelentenek: a helyzetnek két szereplője van, a közlés alanya és a beszédpartner.

I told them they could find it under the doormat

I convinced them that we should put the trip off
Greg reminded us that the key was in his drawer

Ilyen igék például a következők:

advise

convince

notify

remind

assure

inform

persuade

tell


Helytelen tehát minden olyan mondat, amelyben ezek mellett az igék mellett csak egy elem (a mellékmondat) áll:

... reminded that the...           ... informed that the...
(Holott magyarul mondhatjuk:Greg közölte [értsd pl. velem vagy velünk] hogy a kulcs....).

 

(c) Az ige mellett állhat vagy részestárgy, vagy részeshatározó, de ez nem kötelező

ld 151

A helyzetnek két szereplője van, de csak az alanyt kell megemlítenünk.

He admitted (to us) that he had done wrong
They showed (me) that it could be done twice as fast

 

Ebben a típusban kétféle igével találkozunk:

(c1) az egyik fajta után to-elöljárós részeshatározó
(c2) a másik után részestárgy (tudniillik to nélkül)        áll :

 

(c1) A mondatban to-elöljárós részeshatározó szerepelhet; ilyen igék pl.:

 

acknowledge

declare

point out

say (!)

admit

demonstrate

propose

signal

announce

describe

prove

state

complain (!)

explain (!)

remark

suggest (!)

confess

indicate

report

whisper

 

mention (!)

 

 

 

 

(A ! jel különösen gyakori hibaforrásra utal.)

 

NEM LEHET to NÉLKÜL!

 

He said TO me that the train had crashed

He explained TO me that the train had crashed

He mentioned TO me that the train had crashed

I suggested TO her that she should ask for a rise

 

(c2) A mondatban részestárgy áll (tudniillik to nélkül), ilyen igék pl.:

promise

show

teach

warn

 

The president promised the people that things would not get worse
The Prime Minister then warned the people that things might get worse

 

(4) A fentiekben ismertetett "új" értelmezés szerint nem csupán említőigékről, hanem "említő melléknevekről" is beszélhetünk: ezek olyan melléknevek, amelyek mellett a (2)-es pontban látottakhoz hasonlóan "lefokozott" mondatokat használhatunk:

 

 

 

M o n d a t

Alany

IGE

Az ige/mondat tárgya

Dorothy

knew

that it was getting very late


Az eredeti mondat lefokozva, a knew tárgyaként van beágyazva a mondatba.

Ehhez hasonlóan tehát:

 

 

 

M o n d a t

 

Igei értékű

 

Alany

be + MELLÉKNÉV

A melléknév vonzata (= Mellékmondat)

Dorothy

was aware

(of the fact) that it was getting very late


Az eredeti mondat lefokozva, az aware melléknév vonzataként van beágyazva a mondatba. Hasonló "említő melléknevek": certain  convinced  confident

Ld még 63, 97, 101; III-2 és III-4 Táblázat