II-2  "hogy-os" igék I     Ü 63

Az alábbi táblázatban szereplő valamennyi angol ige mellett állhatnak
1. that-es mondatok (demand that...), valamint
2. egyéb szerkezetek.

 

1. that-es mondatok

A that-es mondatoknak a táblázatban nincs külön oszlopuk, mivel minden igével használhatók.
Az egyes igék azonban "másként igénylik" a that-es mondatot: erre a tényre jobb felső jelekkel -
(d), d, (t) - utalunk. A jelek magyarázata:

 

(d) =  a that-es mondat állhat részestárggyal (példánkban Ted), vagy anélkül
pl. Irene threatened/warned (Ted) that it would hurt

d =  a that-es mondat elé részestárgy (ismét: Ted) kötelező
pl.  Irene convinced Ted that it was not going to be painful

 

(t) = a that-es mondat előtt állhat to elöljáró + főnév(i szerkezet), de ez (az úgynevezett részeshatározó, példánkban: to Ted) nem kötelező
pl.  Irene suggested (to Ted) that they should wait for a while

2. Egyéb szerkezetek: a táblázat plusz és mínusz jeleivel arról informál, mi minden egyéb követheti az alábbi igéket. (A HIM tetszőleges személyt jelent, aki nem azonos az alannyal.) Három példán bemutatjuk, hogy a táblázat e része "miként olvasandó".

a. Az agree mellett csak a TO-IGENÉV oszlopban szerepel + jel. Ez annyit jelent tehát, hogy a
Beleegyezett, hogy csak a sofőr után jön vissza mondat angolul

- vagy Þ He agreed that he'd only come back after the driver
             (hiszen valamennyi alábbi igét követhet that-es mondat;
                            erre a that-es mondatra nem vonatkozik
(d), d vagy (t) jel, vagyis
                            esetünkben sem részestárgy, sem részeshatározó nem szerepelhet),

- vagy Þ He agreed to come back only after the driver
A szótár esetleg így adja: agree to do sg

 

b. Az instructd ige mellett csak a HIM + TO-IGENÉV oszlopban szerepel + jel. Ez annyit jelent, hogy az
Utasította a férfit, hogy csak a sofőr után jöjjön vissza mondat angolul

- vagy Þ He instructed Paul that he should only come back after the driver
             (hisz az instruct-ot is követhet that-es mondat;
                            erre a that-es mondatra egy megjegyzés vonatkozik: a
d jel, vagyis
                            a that-es mondat előtt részestárgy használata kötelező)

 

- vagy Þ He instructed Paul (= HIM) to come back only after the driver
A szótár esetleg így adja: instruct sy to do sg

 

c. az intend az első három oszlopban kapott + jelet: a szerkezetek tehát:

 

i)    She intends to wait for a while

 

ii)   I've never intended this to be a compulsory history book

 

iii)  I intend reading it for the fourth time as well
A that-es változat itt is létezik, de csak a hivatalos, pedáns stílus használja:
I do not intend that they should be informed at this junction

 

d. Az érzékelést jelentő igéket pőreigenév és -ing egyaránt követheti;                        erről ld 39

 

TO-

HIM +TO-

-ING

HIM

HIS

 

IGENÉV1

IGENÉV1

-ING

-ING

 

agree

+

-

-

-

-

claim

+2

-

-

-

-

decide

+

-

-

-

-

determine1

+

-

-

-

-

hope

+

-

-

-

-

learn

+

-

-

pretend

+2

-

-

-

-

say(t)

+

-

-

-

-

threaten(d)

+

-

-

-

-

undertake

+

-

-

-

-

vote

+

-

-

-

-

command

-

+

-

-

-

convinced

-

+

-

-

-

direct

-

+

-

-

-

instructd

-

+

-

-

-

order

-

+

-

-

-

persuaded

-

+

-

-

-

remindd

-

+

-

-

-

request

-

+

-

-

-

require

-

+

-

-

-

shout(t)

-

to+

-

-

-

teach(d)

-

+

-

-

-

telld

-

+

-

-

-

trust

-

+

-

-

-

urge

-

+

-

-

-

warn(d)

-

+

-

-

-

consider

-

+3

-

-

-

find

-

+3

-

-

-

guess

-

+3

-

-

-

know

-

+3

-

-

-

suppose

-

+3

-

-

-

suspect

-

+3

-

-

-

think

-

+3

-

-

-

arrange

+

for+

-

-

-

ask(d)

+

+

-

-

-

beg

+

+

-

-

-

demand

+

+

-

-

-

desire

+

+

-

-

-

expect

+

+

-

-

-

promise(d)

+

+

-

-

-

wish

+

(for)+

-

-

-

choose

+

+

+

-

-

intend

+

+

+

-

-

mean

+

+

+

-

-

plan

+

for+

+

-

-

fear

+4

-

+

+

+

forget0

+

-

+5

+5

+5

regret

+2

-

+5

+5

+5

remember0

+

-

+5

+5

+5

swear

+2

-

+5

-

-

propose(t)

+

-

+

-

-

admit

-

-

+5

+5

+5

anticipate

-

-

+

+

+

appreciate

-

-

+

+

+

deny

-

-

+5

+5

+5

fancy2

-

-

+

+

+

imagine

-

-

+

+

+

mind7

 -

-

+

+

+

recall

-

-

+5

+5

+5

recollect

-

-

+5

+5

+5

resent

-

-

+5

+5

+5

insist

-

-

on+

on+

on+

advised

-

+

+

-

+

recommend(t)

-

+

+

-

+

report(t)

-

+

+5

-

+

confess(t)

-

-

+5

-

+5

suggest(t)

-

-

+

-

+

believe

-

+2,3

-

+

-

feel

-

+6

-

+

-

hear

-

+6

-

+

-

notice

-

+6

-

+

-

observe

-

+6

-

+

-

see

-

+6

-

+

-

watch

-

+6

-

+

-

 

Jegyzetek

 

0 Noha a legtöbb oszlopban pluszt kaptak, a forget és a remember mást jelentenek attól függően, hogy -ing vagy to-igenév áll utánuk;             ld 76

 

1  A that-es mondatoknak nincs külön oszlopuk, így itt jegyezzük meg, hogy az ige jelentésének függvényében a that-es mondat wh- kérdőszóval "bővülhet", pl.:

 

"Sima" that-es mondat:                      Wh- kérdőszóval bővülő that-es mondat:

I admit that I've eaten it          de:    I've forgotten when I ate it

A (him) to-igeneves mondatok pedig ugyanezt "továbbviszik":

They told me to find it                     de:    They told me where to look

Vigyázat: Amint a példákból is látszik, a wh- kérdőszóval bővülő "that-es mondatban" a that maga már nem szerepelhet: ...that when I... illetve: ...that where to...

 

2 Az ige have-es igenévvel is állhat

He claims to know the cause of inflation

He claims to have discovered the cause of inflation

 

3 Jobbára csak a to be igével

I consider her to be the best singer of the century

De azért pl.:

I consider him to have a good memory

2

4 Csak a fear to think kifejezésben:

I fear to think what could've happened if that gun had been loaded

2

5  Az ige az inges alakon kívül have-es inges alakkal is használatos; ez mindössze az előidejűség tényét hangsúlyozza:

I regret talking to the old man like that

I regret having talked to the old man like that

 

6 Az ige nem to-igenévvel, hanem pőreigenévvel áll:
I heard them howl all night

 

7 Jobbára csak tagadó és kérdő alakban használatos

 

8 determine1; that-es mondaton csak to-igenévvel járhat;
az
1 index-szám a II-3 Táblázat determine2 párjától különbözteti meg

 

9 fancy2; mindhárom -inges sémában használható;
párja, a fancy
1 a II-3 Táblázatban található