35 elöljárók és kötőszók

- Az idő-elöljárók és az igeidők viszonyáról

ld 66, 67, 71

- A kötőszókról

ld 95; a mondatkötő-elemekről: 172, és IV-4 Táblázat

(1) Néhány esetben ugyanazt a viszonyt azonos formájú elöljáróval és kötőszóval fejezzük ki, miközben magyarul rokon szót használunk e két esetben; (az angol mondatkötőszók magyar fordításaiban szerepelhet egy rámutató szó is, pl. addig):

 

elöljáró: '-ig'

kötőszó: 'addig, amíg (nem)'

until the end of Episode One

until the Frenchman is killed at the end of Episode One

 

(2) Több nehézséget okoznak azok az esetek, amikor

- az angol elöljáró és kötőszó nem rokonai egymásnak (míg magyar megfelelői hasonlítanak egymásra); illetve (= és/vagy)

- amikor az elöljáró és a kötőszó mellett létezik egy harmadik – rokon jelentésű, de eltérő nyelvtani viselkedésű – szó: az önálló határozó

 

Elöljáró

Mellékmondattal

Önállóan álló

 

 

álló kötőszó

határozó

 

after

after                                                        ld 67

afterwards; then

 

 

 

later; after               nem: after it

ld 34, 65

They meet after school

They meet after school is over

They went home (shortly) after

 

 

 

 

 

before

 before

before

ld 34

 

   

We've met before, I'm sure

(ld 99)

before 7 o'clock

before he came

 

 

 

 

 

 

since

since

since

ld 34

since 1970

since I met her

We met in 1970 but I haven't seen her (ever) since

 

 

 

 

 

by

by the time

by then;by that time

 

by the end of the film

by the time the film ends

The film (had) ended by then

 

 

 

 

 

during

while

meanwhile; in the meantime

 

during the whole film

while the film was showing

Meanwhile, I watched another video

   

 

 

 

 

because of

because

therefore

 

because of a misprint

because he didn't notice it

Therefore, it must be re-set

 

 

 

This is why

That is why

 

 

  

This is why it must be re-set

 

 

 

 

 

in spite of

despite

(al)though

 

 

despite the sad ending

(al)though the ending is sad

  

 

 

 

 

 

instead of

 

instead

 

go to the cinema instead         of school

 

Let's go to a cinema instead

 

 

(3) A kötőszó 'hogy'-os (that-es) mondattal nem használható, csak inges szerkezettel állhat. Az Anélkül, hogy kazettát kellene cserélni mondat pl. csak így:
Without having to change cassettes (nem lehet Without that)

 

Elöljáró

Csak inges szerkezettel álló kötőszó

with

with

I can't work with Elsie

I can't work with Elsie snoring on the sofa

  

 

without

without

I can't work without Elsie

Just for once, I'd like to work without anyone snoring in my room

 

 

 

(4) Az egyes szavak között kisebb-nagyobb jelentésbeli eltérés lehet

 

Elöljáró

'Hogy'-os mondattal

Önállóan álló

 

álló kötőszó

határozó

beside

 

besides ld 172

beside the driver

 

Besides, I've drunk

besides the driver

 

 

 

 

 

in the case of

in case (¹ if)

just in case

in the case of big cars

in case it rains ld 17

 

 

 

 

for

- for1

 

 Bring some for me too

for I didn't know myself

 

 

ezt a for-t tartalmazó tagmondat az összetett mondatnak csak a második tagja lehet

 

 

- for2

 

 

It's important for him to be here ld 185

 

 

 

 

as far as

 as far as

 

as far as the bridge

as far as I know