67 idő: mellékmondattal

 

(1) Időhatározói szerepű eszközök

Az alábbi négy módon fejezhetjük ki, hogy valami mikor van/történik:

 

(i) elöljárós szerkezetekkel

pl. before dawn  since Tuesday

(ii) határozószókkal, pl. now, today

(iii) mellékmondatokkal:

pl. before Robert returned

(iv) főneves szerkezetekkel, pl. last month

 

A (i) és (ii) típusról ld 65, 66; a jelen szócikk a (iii) típussal foglalkozik.

 

(2) Az időhatározói mellékmondatok mondatbeli helyzete

Az időhatározás mellékmondatai leggyakrabban a mondat elején vagy a mondat végén állnak. Amikor a mellékmondat elöl áll, célszerű vesszővel elválasztani a mondat többi részétől; amikor hátul áll, nem írhatunk vesszőt.

When we finished the meal, we went to the balcony to have a smoke

After we finished the meal, we went to the balcony to have a smoke
We went to the balcony to have a smoke when we finished the meal

We went to the balcony to have a smoke after we finished the meal

 

(3) A mellékmondattal kifejezett időhatározók két csoportja jelentésük szerint

(a) szigorú értelemben vett időpontot jelölő mellékmondatok:

when the film was over

kérdés: when?

 

(b) egyéb viszonyokat jelölő mellékmondatok:

by the time the film is over

kérdés: by what time?  how long? / since when? stb.

 

Az időhatározói mellékmondatokat az alábbi kötőszók vezethetik be:

 

kötőszó

elöljáró-párja

megjegyzés

 

 

(ld 35)

 

 

as

 

 

 

as long as

 

nem idő-jelentésben:

ld 44

while1

during

 

 

during the time (that)

during

 

 

when

 

gyakran múltimúlttal

 

whenever

 

 

 

 

 

 

ld 2

as soon as

 

 

 

directly

 

 

 

immediately

 

 

 

the moment (that)

 

 

 

no sooner

 

szórend:

ld 169

once

 

 

 

 

 

 

 

now (that)

 

 

 

since

since

 

ld 124

until/ till1

until/till

nem követheti

 

 

 

tagadó alak

ld 176

by the time (that)

by

 

 

before

before

 

 

after

after

 

 

 

1 Vigyázzunk, ne keverjük össze az amíg kétféle jelentését, pl.: 'amíg élek' Þ while I live, de 'amíg meg nem halok'  Þ until I die

 

Példák:

I saw Dorothy as she was coming out of the Main Library

I can't go on working as long as this loud music is on

Strike the iron while it is hot

We spoke twice during the time we lived next door

When we last saw one another, she had some city job

Whenever you experience trouble, consult the manual first

The postman shouted his name as soon as he got off his bike

Carty got into the car directly/immediately she got the fax     

[= directly/immediately after she got...]
The moment he entered, he realized that he was in the wrong building

No sooner did he enter than he realized that it was building B
(kötelezően fordított szórenddel ld 169)

Once you tell him about the problems, he'll want to back out

The lieutenant, once the air raid was over, was his composed self again

Now that the air raid is over they can go back at last

My whole life has been meaningless since you left me

Don't do anything until I phone

There wasn't a single caviare sandwich by the time I got to the buffet

Try to talk to him before he leaves town in July

I had a great idea after I (had) left them

 

(4) Az időhatározói mellékmondatokban úgy utalunk a jövőre, hogy az ige jelen időben áll:

When/Before/After the boss arrives, there will be a huge celebration

 

(a) A következők után jövő idejű értelemben jelenidőt kell használni:

after, as soon as, before, by the time, directly, immediately, the moment, till/until, when

 

(A szabály valójában még ennél is általánosabb. A legtöbb mellékmondatban jelent használunk jövő értelemben, ha a főmondat igéje már jövő alakú: tehát egy jövő idő elegendő. Pl.

I'll tell them my idea whatever they think)

 

(b) Ugyanez a helyzet a feltételes és megengedő kötőszavakkal is (if, unless, provided, even if stb.);

ld 44

(c) A mellékmondatban nemcsak jövő idejű alak nem állhat, de a magyar sugallta múlt alak sem:

Ha/Mikor felébredtél, légy szíves locsold meg a virágokat Þ
When you wake up, / When you've woken up, please water the flowers

A magyar múlt alak itt jövőbeli befejezettséget jelent, ilyenkor angolul csak jelenidőt (alap- vagy múltjelent) használhatunk:

When you eat, the soup, you'll get the chocolate

When you've eaten the soup, you'll get the chocolate

 

(d) Az if és when szavakat tartalmazó tagmondatokban persze előfordulhat jövő idő (pl. a will kifejezte jövő), de ezek ilyenkor nem időhatározói értékűek ('akkor, amikor...'), hanem lefokozott kérdések ('azt, hogy mikor...'; ld 97):

Tomorrow I'm going to tell him when we'll come up
I'm going to tell him when we come up                   nem lehet:  we'll come up

Hogy mikor használható a will segédige a when és az if kötőszók után:

ld még 44, 203

(5) A "szabályos" időhatározói mellékmondatokon kívül - kivált a választékos, írott nyelvben - léteznek olyan inges szerkezetek, amelyek ugyanilyen szerepűek; ezeket fontos felismernünk, helyettük azonban mindig használhatunk "teljes" mellékmondatot:

 

(a) Inges szerkezet: while ...-ing, when ...-ing, having ...+ 3. alak

 

(a1) A while ...-ing konkrét alkalomra vonatkozik:

He has the greatest ideas while standing in queues

He had the greatest ideas while standing in queues

He has the greatest ideas while he stands in queues

He has the greatest ideas while he is standing in queues

He had the greatest ideas while he stood in queues

He had the greatest ideas while he was standing in queues

 

While eating his cornflakes, poor Johnny bit his tongue

[= while he was eating]

(a2) A when ...-ing általános kijelentésekben használatos
(a főmondat igéje alapjelen idejű, az alanya pedig értelemszerűen "az ember": we, you, one):

 

When using the boat in stormy weather, it is best to keep near the coastline

 

(a3) Az inges szerkezet have-es alakja (kötőszó nélkül is) előidejűséget fejez ki:

Having drunk up my beer, I thought of all the work I'd have to do

ld 196