113 milyen

Kapcsolódó szócikkek: 40, 74, 91, 120

 

(1) A 'milyen' kérdőelemmel kapcsolatban kétféle különbségre kell figyelnünk:

- Egyrészt hogy egyedül áll-e: 'milyen fagylalt?'
vagy pedig másik szóval: 'milyen ízű fagylalt?'
- Másrészt hogy jelzőként áll-e: 'milyen fagylalt volt?'
vagy pedig állítmányként: 'milyen volt a fagylalt?'
Azt, hogy az angolban a 'milyen'-nek mi felel meg, ezek a tényezők befolyásolják.

 

(2) Ha "egyedül", azaz közvetlenül főnév előtt áll:

 

(2a) Jelzőként: what (kind/sort of)

Milyen időt jósoltak? Þ What kind/sort of weather did they forecast?
Milyen íróasztalt vettél? Þ What (sort of) desk did you buy?

Amikor szó lehet több dologról is, a what kind/sort of... mellett egyes- és többesszám is állhat:  What kind of book(s) do you read most?

 

(2b) Állítmányként: what... like?

Milyen ma az idő? Þ What's the weather like today?
Milyen az új íróasztalod? Þ What is your new desk like?

 

(3) Véleményünkre (nem a dolog részletes leírására) kíváncsiak a következő, sajátos kérdések. Ezek így, "kifejezésként" megtanulhatók:

 

 

How was

 

 

Milyen volt a film/darab stb.?

How did you find

 

the film/play stb.?

 

How did you like

 

 

 

What do you think of

 

 

How's work?
How's your new place?  
How's the pizza?

 

Vigyázat: Bár a How did you like the film? és a What was the film like? hasonlót jelentenek (kb. 'Milyen volt/'Hogy tetszett a film?'), a két like egészen más: az első like ige (jelentése 'szeret', 'tetszik neki'; állhatna helyette az enjoy ige is), a második like elöljáró (jelentése: 'hasonló'; 'olyan mint'). (A what is it like? eredetileg 'mihez hasonló'-t jelent.)

Figyeljünk a különbségre: a What does Pat like? ráadásul hasonlóan hangozhat, mint a What is Pat like? .

A két mondatpár szemlélteti, miként lehet elöljáró a like:

What does it look like? What is it like?
What is it used for?         What is it for?

A What does Ronald look like? és a How does Ronald look? mondat nem ugyanazt jelenti: az előbbi kérdés az illető leírására/jellemzésére kíváncsi, míg az utóbbi inkább Ronald mostani arckifejezésére, hangulatára, kedvére:

How does Ronald look?  -     Scared  Pale  Washed-out

(4) A How's X? emberre használva nem jelent 'milyen'-t, csak 'hogy van'-t:

How's old George Maxwell?

 

(5) A 'milyen' szó összetett kifejezés előtagjaként

 

(5a) Míg a 'milyen'-elemet és melléknevet tartalmazó összetett kifejezés a magyarban jelzői és állítmányi szerepű egyaránt lehet ('milyen hosszú hidat építettek?' illetve 'milyen hosszú a híd?'), a how + melléknév alakú angol megfelelője csak állítmányi lehet, pl.:

 

how old?

 

 

 

how big?

how large?

how tall?

how wide?

how deep?

how thick?

how steep?

how sharp?

how long?

how fast?

how quick?

how difficult?

 

 

stb. stb.

 

 

 

 

How old is your aunt?
How tall is your sister?
How difficult was the listening comprehension?

 

Nem használható tehát jelzői how tall ebben a mondatban:

Milyen magas gyerekek járnak az osztályba? : How tall children...;

helyette csak állítmányi kérdőelem állhat:

How tall are the children in this class / who go to this class?

azaz tkp. 'Mekkorák a gyerekek az osztályban / akik az osztályba járnak'?'

 

Megjegyzés:

Hasonlóak (de jelzői szerepűek is lehetnek) a how many? / how much? is, hiszen jelentésük voltaképp: 'milyen sok';

ezekről ld 91, 110, 164

 

 A kérdőelem ritkán - és csak egyesszámú számszerű főnévvel - mégis lehet jelzői; a szerkezetnek how + melléknév + a(n)... formának kell lennie, pl.:

How old a car does he have?
How deep a whole did you want, Mr Li?

E szerkezet a so + mnév + számszerű főnév szerkezettel rokon:

The dog seemed so enormous a beast that they thought it was Satan's                      

ld 74

(5b) Milyen színű? Þ What colour?
Jelzői és állítmányi szerepű egyaránt lehet:

What colour shoes have you bought?
What colour are your shoes?

(5c) A what colour mintájára képezünk sok olyan kérdőelemet is, mint a 'milyen alakú', 'milyen formájú', 'milyen típusú/fajtájú/márkájú' megfelelője, azaz sok olyan kérdést, amelyben magyarul a 'milyen ...-ú'/ű' szerepel, pl.:

What size shoes do you take?
What size are your shoes?

 

Pontos szabály ezekre mégsem adható,  pl.:

 

- A 'Milyen ízű ez a leves?' vagy a 'Milyen szagú ez a hús?' nem ezt a mintát követi;

Nem lehetséges: What taste is...? vagy What smell is....?

Helyettük más szerkezetet, esetleg körülírást kell használnunk, pl.:

How do you like the smell of this meat?
What do you think of the smell of my soup?

(Ez leginkább tetszésre—nemtetszésre kérdez.)

What does this meat smell of?  How does this meat smell to you?

(Az előbbivel szemben pontos leírást, "jellemzést" vár.)

 

- Amikor a 'milyen?' olyan elvont főnevekkel kapcsolódik, mint a 'jelentőségű', a 'mértékű', olyankor a melléknévképzés idevágó szabálya szerint a kérdőelemek automatikusan jönnek létre:

of X size Þ

of what size?

of X value Þ

of what value?

 

ld 13, 106

(5d) a '<milyen + egyéb szó>' határozói értékű: képzése a határozó ismeretében automatikus:

fast Þ

how fast?

to X extent Þ

to what extent?

 

További példák:

how often?

how frequently?

74: 'ilyen/'olyan gyorsan' Þ this/that/so fast
in what sense?
on what grounds
in what way?

in what manner?

 

(6) A   Milyen szép dallam! Þ What a beautiful tune! illetve

Milyen szépen énekelte! Þ How beautifully he sang it!

alakú felkiáltó mondatokat

ld 40