188 tud, képes

(1) A 'tud' magyarul is lehet főige és segédige egyaránt.

 

(a) Főigeként - pl. Tudja a választ / ,hogy mit akar - jobbára a know felel meg neki:
She knows the answer / what she wants

 

(b) (can) speak felel meg neki egy különleges jelentésében:

Tudunk olaszul Þ We can speak Italian (lehet We know Italian is)

 

(c) Segédigeként (azaz főige mellett) magyarul is használjuk: 'tud biciklizni', 'fel tudja emelni'; ennek a leggyakrabban a can felel meg: can ride a bicycle; can lift it.

 

(d) Sajátos segédige-értékű elem a know how to, amelyet a can helyett használhatunk, rendszerint készségek tudását jelölve vele; a magyar 'tudja, hogy kell' fordítás megtévesztő, hiszen azt sugallhatja, hogy valaminek csak az elméletével vagyunk tisztában.

Do you know how to row properly? [= Can you / Are you able to row properly?]

(2) know

- A know-t do-val tagadjuk, és így is kérdezünk rá.
- Annyiban szabálytalan, hogy nincs inges ideje

ld 77

- A tárgy elmarad mellőle a 'Tudom' válaszban: I know.  (Az I know it azt jelenti: Ismerem).

- Elöljáróval is állhat: know about

- A 'Honnan tudod?' és a 'Honnan tudjam?' kérdőszava how:
 ÞHow do you know? How should I know?

- A 'megtudja' igének több megfelelője is létezik:
get to know; come to know; a legbiztosabbak: find out és learn.
I've just found out that she's passed the driving test

I've just found learnt that she's passed the driving test

- A know better jelentése nemcsak 'jobban tudja', hanem 'több/elég esze van':
Don't worry; I'm sure she knows better than that

- Az 'úgy tudom...' kifejezésére az I understand... szolgálhat:

I understand you're coming to work for us

- 'nem lehet tudni':

You never know what their next target will be

You can never know what their next target will be

One can never know what their next target will be
There's no knowing what their next target will be
[ugyanígy: saying/telling]     

You can never tell what their next target will be
You never CAN tell what their next target will be

 

(3) A can és a could jelentései, használata, korlátozásai

ld 16, 18

Itt csak a legfontosabb tudnivalókat vázoljuk.

 

(a) A 'tud'-nak a can felel meg udvarias kérésekben.

ld még 43

Can you please come here a second?

- A could is használható: Could you hold on, please?

(b) 'Tudna'- If2 típusú feltételes mondatok főmondatában feltételes képesség kifejezésére: could.

Andrew could play much better if he practised every day

 

(c) A 'hogy... tudjon' jelentés is kifejezhető a can/could-dal.

ld 17

I'll give her a key so she can come in any time
I gave her a key so she could come in any time

(A be able to is használható: to make sy able to.
ne fordítsuk így: 'hogy képessé tegye...').

I lent him my electronic phrase book to make him able to communicate with the locals

 

(4) Segédigepótlókkal kifejezett 'tud'

Nem minden 'tud' jelentést fejezünk ki a know-val vagy a can-nel; sokszor segédigepótlót (ld 16, 157) kell használnunk helyettük.

 

(a) Állító alakban konkrét, egyszeri, múltbeli képességre a could helyett pl. a be able to-t használjuk:

 

Könnyen le tudtam tenni a vizsgát Þ

I was able to pass...

 

I managed to pass...

 

I succeeded in passing...

 

Kerüljük kérdésben a 'tudott' értelmű could-ot: ez ugyanis többnyire kérés szerepű: a 'Ki tudtad nyitni az ajtót?' kérdés nem lehet Could you open the door? (= 'Ki tudnád nyitni az ajtót?'), hanem:

Were you able to / Did you manage to open the door? vagy:
Did you succeed in opening the door?

 

(b1) A 'szeretnék tudni olaszul' nem mondható can speak-kel (...like to can), csak segédigepótlóval (mivel az I'd like to speak Italian azt is jelenti: 'Olaszul szeretnék beszélni' [ti. most éppen].

I'd like to be able to speak Italian
It's essential to be able to speak Italian in that position

 

(b2) Hasonlóképpen: a 'három éve tud olaszul' kifejezéséhez a can idő-szempontjából hiányos mivolta miatt van szükség a segédigepótlóra.

He's been able to speak Italian for three years

 

(b3) Amikor két segédigének (példánkban may és can) kellene kapcsolódnia, szintén segédigepótlót használunk.

Lehet, hogy tud biciklizni, de Olaszországban eltévedne Þ
He may be able to ride a bicycle, but he'd be lost in Italy
(Ehelyett lehet: He may know how to ride...)

 

(d) A can-t látva nem mindig egyértelmű, vajon a 'tud', 'képes' vagy a 'szabad' jelentésében szerepel-e, pl. az I can't use my father's computer jelentése egyfelől: 'Nem tudom használni...', másfelől:  'Nem szabad használnom apám komputerét'.
Segédigepótlóval a jelentés egyértelmű: I'm not able to use it = 'Nem tudom használni'.
(Míg az I'm not allowed to use it = 'Nem szabad használnom'.)

 

(5) Az olyan kifejezéseket, mint a can't help + inges alak

ld 16