165 személyes névmások

(1) Szerepük, táblázat

A személyes névmások legtöbbje főnév vagy főnévi szerkezet helyett áll a mondatban.
(A "személyes névmás" név persze megtévesztő, hiszen egyrészt nem mindegyikük helyettesít személyt - ld. alább -, másrészt az I vagy a you, stb. szó pl. soha nem valamely főnév helyett hangzik el.)

 

A táblázat a tulajdonképpeni személyes névmásokat, valamint a velük rokon self-szavakat és birtokos névmásokat tartalmazza.

 

Személyes

Személyes

Visszaható

Jelzői

Önálló

 

(alanyi)

(nem alanyi)

és nyomatékos

birtokos

birtokos

 

 

 

ld 158

ld 11

ld 11

'én'

I

me

myself

my

mine

'te' stb.

you

you

yourself

your

yours

 

 

 

 

 

ld 181

'ő' (ffi)

he

him

himself

his

his

'ő' (nő)

she

her

herself

her

hers

 

 

 

 

 

ld 62, 131

'az'

one

one

oneself

one's

(one's own)

'ember'

 

 

 

 

ld 8

'ő/az'

it

it

itself

its

its own

 

 

 

 

 

ld 120

'mi'

we

us

ourselves

our

ours

'ti' stb.

you

you

yourselves

your

yours

 

 

 

 

 

ld 181

'ők'/'azok'

they

them

themselves

their

theirs

 

 

 

 

 

ld 120, 131

 

Megjegyzések

1. Régies vagy bibliai a tegező thou  thee  thyself  thy  thine

O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo?
For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever

2. Régies vagy bibliai a 'ti' jelentésű ye:   I'll be in Scotland afore ye

 

(2) Tudnivalók

(a) A névmások rendszerint hangsúlytalanok.

ld 51

(b) A "személyes" szó megtévesztő: nem minden "személyes" névmás vonatkozik (mindig) személyre: it, they.

 

(c) A harmadik személyű névmások (jeans losing their colour; France and her neighbours  everybody with their wives, stb.) kiválasztását illetően

ld 131

(d) Alany nélkül nincs önálló mondat; mivel igeragozás gyakorlatilag nincs, vagy főnévnek, vagy névmásnak jelölnie kell az alanyt; ez pótolja a személyragot.

Megjött Þ He/She/It has arrived Itt vannak Þ They are here
Havazik Þ It is snowing

de ld még 61

(e) A személyes névmás rendszerint a főnevéhez képest egy későbbi tagmondatban áll; alárendelt tagmondatban azonban korábban is állhat főnévénél:

Although he did not really like it, Ted had to eat the pudding

 

(f) A nem alanyi személyes névmásokat - me, her, him, us, them - nemcsak a tárgyra utalva használjuk (I saw her standing there), hanem

- Részestárgyban: give her some advice

ld 151

- Elöljárók után: with him ld 32, és hasonlóképpen:

- older than him

as old as  him

ld 53

(She loves Betty more than me
kétértelmű mondat: ld 53)

 

- A 'kivéve' jelentésű but, except után
There was no-one there but him
(viszont: az alanyi forma használatos, ha állítmány követi:
Nobody but he finished in time)


- Állítmányban: Who was it? It was him

(az It was he túlságosan könyvszagú)

 

- Felkiáltásokban: Poor her! Lucky him!

Me, go back to him? Never!


- Nyomatékosításban:

it is she/her who...

ld 133

- self-szavak helyett valóságos térbeli viszonyokat jelentő elöljárókkal: Irene put a pint of beer in front of her, de: I was beside myself with joy tulajdonképp 'magamon kívül voltam az örömtől';  mögöttem = behind me, nem: behind myself, stb.

 

(3) A névmások egyenként

I, me, stb.

- Az I mindig nagybetűvel írandó

- Két vagy több személy említése esetén udvariasságból rendszerint a felsorolás végén áll:

Martha, Sasha and I went to a Chinese restaurant

 

you, stb.

- Udvariasságból se írjuk nagybetűvel!

We have considered your offer

- A leggyakoribb általános alany: You never know

ld 8

- Névelőfélének (ld 130) tekinthető, ha többesszámú főnévvel együtt áll.
(A főnév mintegy a you-t értelmezi.):

You Hungarians used to like a good joke, didn't you?

 

- A 'te' és 'ti' azonossága csak látszólag zavaró: különbségük majdnem mindig kiderül:
a beszélő ugyanis

(i) gyakran megszólítja a partnert:

When are you leaving, Elek?

(ii) - ha két vagy több emberhez szól, a you mellett gyakran egyéb eszközökkel él:

Where have you both been? / Where have you been, both of you? ld 87
Where have you all been? Where have you been, all of you?

"Lazább" stílusban használatosak a következő névmás-szerű kifejezések:

you people, you all, y'all [= you all], you folks, <US> you guys
Do you people know where the tomato juice is?
Do you folks know where the tomato juice is?
Do you guys know where the tomato juice is?

(A you guys megszólítás annak ellenére használható nőkre is, hogy a szleng-ízű - nemcsak amerikai - guy szó egyébként csak férfira vonatkozik: He's a nice guy)

 

he, him, stb.

- Elsősorban hímnemű emberre vonatkozik:

Little Billy is on his potty. HE is crying

 

- Állatokra utalhat it helyett:

ld 131

His name is Fido

 

- Ha nem ismert az illető személy neme

A good boss should listen to his colleagues

 

Ilyenkor azonban a they és alakjai (esetünkben: their) az egyre inkább terjedőben lévő névmások.

ld 131

- A who-val együtt 'aki' jelentésben elavult; csak mondásokban fordul elő:

He who hesitates is lost

ld 3

she, her, stb.

- Elsősorban nőnemű emberre vonatkozik:

Little Nelly is in the garden. SHE is crying

 

- Állatokra utalhat it helyett: ld 131

Her name is Bessie

 

- Országnevek (ritkán, főleg <GB>) esetében:

France exports her wines widely

 

- Hajók; saját kedvenc autók esetében:

The King George sank when she struck a reef

ld még 131

it, stb.

- Elsősorban tárgyakra vonatkozik:

Consult this book.  IT says sewing is easy.

 

- Élőre vonatkozó it:
állatokra; ritkán a child és baby főnév helyett állhat.

ld 131

- Nem élőre vonatkozó it:

It's beautiful!
It was terrible
It is Monday It's cold

ld 83

- Nyomatékosító szerkezetben:

It is Nick who found the gun

ld 83, 133

- everything-re, nothing-ra, this-re és that-re it-tel utalunk vissza:

Everything is all right, isn't it?
That's beautiful! Where did you find it?

 

Telefonban: It's John Hopkins (speaking)  This is John Hopkins (speaking)

 

we, us. stb.

- Félreértést okozó, gyakori hiba forrásai az 'Annával múzeumba mentünk' típusú társhatározós mondatok. Ez tudniillik magyarul két dolgot jelent:
1. 'én és Anna mentünk múzeumba' 2. 'mi (többen) és Anna is múzeumba mentünk'
Az 1. esetben a We went... nem használható; helyesen:

I went to the museum with Anna vagy Anna and I went to the museum

 

- Olykor általános alany 'mi emberek' jelentésben:

Do we have the right to destroy the planet?

 

- Kisgyerekekhez és betegekhez szólva:

We must be a good boy and eat the spinach
[meglehetősen leereszkedő hangvételű]

 

- "Királyi többes": We, Queen Victoria... We, Pius XII, ...

 

- írói többes (főként értekező műben)

We have shown in Chapter V...

 

- A we és az us névelőfélének (ld 130) tekinthető, amikor többesszámú főnévvel együtt áll (a főnév mintegy a we/us szót értelmezi); ld fentebb a you-ról szóló részt,
pl.: We Hungarians...

 

they, them, stb.

- Ha nem ismert vagy nem fontos az illető személy neme

A good boss should listen to their colleagues
I wanted to stay with a friend but they were ill

ld 131


- Olykor általános alany:

'az emberek': They say this summer's going to be extremely hot
'a hatóságok': They've increased the price of petrol again

ld még 8