61 hiányos mondatok

A "hiányos" mondat többféle, többé-kevésbé hasonló jelenséget takar:

 

(1) Bármely mondatrész önmagában használható kérdésre adott válaszként:

(When are they leaving?)

Tomorrow

(Where's the menu here?)

On the wall

(What are we going to have for lunch?)

Pizza, darling

(Who lost Vivian's earring?)

Ben, I think

 

(a) Amikor személyes névmással felelünk az alanyt célzó who kérdésre (mint az előbbi), két eset lehetséges:

 

(a1) A funkcióigét (ld 46) is használjuk
(ami ilyenkor nem gyenge ejtésű; ld 51):

(Who found Vivian's earring?)

I did   [hangsúly a névmáson!]

 

(Who's been using my razor?)

SHE has           [hangsúly a névmáson!]

(Az egyszavas mondat más, mint a Has she used my razor? kérdésre adott She HAS: ez utóbbinak a hangsúlya a funkcióigén van).

 

(a2) A névmás nem-alanyi alakját használjuk önmagában:

(Who found Vivian's earring?)

Me

(Who's been using my razor?)

Her.

 

(2) A másik "hiány" a mondat eleji szavak – névelők, birtokos névmások, személyes névmások, segédigék – elmaradása.  Ez csak a "laza" stílusban, szóban lehetséges, s itt is csak akkor, ha a mondat így is egyértelmű. Nem szükséges magunknak is próbálkoznunk ilyenekkel, az fontos azonban, hogy felismerjük és megértsük őket.

 

(a) Az I alany elmaradása:

Hope to see you soon.  Don't know.
Must rush off.  Haven't a clue.

 

(b1) Az I alany vagy a létezést kifejező there, valamint a hozzájuk tartozó funkcióige illetve főige marad el:

Looking forward to it [= I am looking...]
Been there myself  [= I have been...]
See you soon [= I will...]
No idea  No clue [= I have no idea/clue]
Nobody in the room [= There's nobody...]

 

(b2) Ugyanez kérdésekben:
A kérdés elejéről az alany elől (esetleg az alannyal együtt, ha az személyes névmás) elmarad a funkcióige. A leggyakrabban a be ige are és is alakját és a have igét, valamint a you alanyt hagyjuk el.
Itt csak a dallam "teszi a kérdést", hiszen formailag semmi nem utal rá. Ilyesmit látunk a 'Hazafelé?' vagy 'A boltba?' (értsd:' ...mész?') magyar kérdésekben.

Coming to the party?

You coming to the party?

Been there lately?

You been there lately?

 

Hasonló példák:

[Are] You thirsty again? Thirsty again?
[Are] You having a break? Having a break?
[Are] You ready?  Ready?
[Is]  Anybody going that way today?

 

Megjegyzés: A modul-nyelv sok hiányos mondatot használ:

ld 116

 

(3) Az and-del, but-tal, or-ral történő mellérendelésnél (de csak a mellérendelésnél!) egy-egy elemet nem kell kétszer megismételnünk; ez az elem lehet (a) alany (b) tárgy (c) főige (d) alany + funkcióige (e) névelőféle (f) elöljáró. Csak (a)-ra, (b)-re és (f)-re adunk példát:

 

(a)               Henry lifted the lid but <he> put it back immediately

 

A nehézséget itt éppen az jelenti, hogy angolul az alárendelésnél a meg nem ismételt főnév helyett kötelező névmást használni, míg a magyarban ilyenkor sem:

Henry lifted the lid but put it back again because saw that...

(b)               Jack bought and Jill grilled(,) the chicken

 

(A tárgy második előfordulása helyén viszont névmás-nyomnak kell maradnia: Jack bought the chicken and Jill grilled it)

 

(f) 'a hálószobában és a konyhában' lehet:

in the bedrooms and <in> the kitchen

 

(4) A hátuljáró elöljáró (ld 33) a who és ritkábban a what kérdőelemmel együtt hiányos - de önálló - kérdőszavas kérdést alkothat

 

A: Sarah's talking

B: Who to?

 

[ = WHO is she talking TO? ]

A: It was written in the 19th century

B: Who by?

A: He goes out much too often

B: Who with?

A: I've just bought this shawl

B: Who for?

A: I bought a scooter yesterday

B: What for?

 

[ = WHAT did you buy it FOR? ]

A: I'll have to fix it

B: What with?

 

(5) A to-igenév to-ja állhat az egész igenév (s annak összes bővítménye) helyett:

Theresa would have liked me to go but I didn't want to

ld 145

 

(6) Valamennyi úgynevezett rövid választ - vagyis csak névmás-alanyt és funkcióigét tartalmazó reakció-mondatot

( yes, he did!  no I can't  he may but I won't  neither do I  but I haven't! stb, stb.)

ld 153

(7) A viszontkérdéseket Have you (really)?  Did you (really)?

 ld 199

(8) Az I know/see/remember stb. mondatok "hiányzó" tárgyáról

ld 179