179 tárgyas ige tárgy nélkül

 

(1) A tárgyasság az angolban kötelezőbb, mint a magyarban, ld 178. A tárgyas igéket szinte mindig kötelezően követi valamilyen tárgy: nem csupán olyankor, amikor a magyarban tárgyas ragozást használunk, hanem az alanyi ragozásnak megfelelő esetekben is.

 

Tárgyas ragozás:

veszem Þ I take it/them

vehetem Þ I can/may take it/them

Alanyi ragozás:

veszek Þ I take one/some

vehetek Þ I can/may take one/some

Pl.: Én is veszek, jó? Þ I'll take some too, OK?

 

E szabálynak ellentmondva a tárgynak sokszor nincs "tárgy-szerű" nyoma, hanem vagy egyáltalán nincs nyoma, vagy egyéb - nem it/them, one/some - nyoma van.

 

(2) A tárgynak egyéb – nem "szabályos" it/them; one/some – nyoma van

(a) So szócska áll a <that + mondat>, illetve a that/it helyett:
           (= szubjektív rövid válasz),
amikor a 'Szerintem igen/nem, Azt hiszem igen/nem' típusú válaszok valami már elhangzottra utalnak vissza önálló válaszként:

I think so                I imagine so                     I understand so

Tehát létezik az I expect/think so önálló válaszban, de nem állhat együtt azzal a mondattal, amelyre vonatkozik: típushiba az Azt hiszem, fizetésnap van illetve Fizetésnap van, azt hiszem mondatot így mondani:

It's pay day, I expect/think so             illetve  I expect/think so it's pay day

Helyesen: ..., I expect/think                          illetve  I expect/think it's...

 

(b) A so szócska állhat az említőige után:

- <that + mondat> helyett,
- that/it helyett,
- idézet helyett,
vagyis ezek megismétlésének elkerülésére, pl.:

I've told you so           Who told you so?              He's nice? Who says so?

(c) A not szócska magában állhat a that... not ('hogy'-os) mondat helyett:

A: Are they going to stay long?
B: I suppose NOT

(ahol a NOT = that they aren't going to stay long)
vagy helyette (a fenti (a) pont értelmében):

I don't suppose so

(ahol a SO = (that) they are going to stay long)
Helytelen viszont az I think (that) no vagy az I think that not válasz, de hibás az I don't think it mondat is.
Megjegyzés: Az I think not és az I expect not pedáns, választékos stílusú.

A (b) pontról ld még 174

 

(d) A so szócska a már elhangzott <that + mondat> helyett ('hogy'-os mondat helyett) áll bizonyos igékkel, pl.: hear, tell, understand.

A: The Prime Minister... himself?
B: So they told me / So I understand

ld még 145

 

(e) Igenév to szócskája to-igenév helyett
Amikor (válaszban vagy saját mondatunkban) olyan dologra akarunk visszautalni, amelyet to-igenév fejezett ki, megtehetjük, hogy csak az igenév to-ját használjuk

ld 145

A: Would you like to join us to the cinema?
B: Oh, I'd love to
I hope to see her soon, but I don't really expect to
I'd love to buy some more, but I can't afford to

 

(3) A tárgynak semmilyen nyoma nincsen

(a) A tárgy a részestárgy (ld 151) mellől elmaradhat pl. a következő igéknél:

allow

pay

telephone

ask

promise

tell

forgive

show

write

owe

teach

 


A: Where's the stationery?
B: I'll show you tomorrow  I'll tell you tomorrow

- Hasonló a know mellől elmaradó tárgy a let sy know kifejezésben (ld 125): I'll let you know tomorrow,

- A Let me explain mondatból egyrészt nem a you, hanem a to you, marad el másrészt a tárgy maga is elmarad:

Let me explain [to you] [what it means]

 

(b) Többnyire elmarad a tárgy a következő önálló válaszokban:
Ilyenkor még a so sem helyettesíti a tárgyat:

 

I (don't) know   I (don't) understand   I see   I (don't) remember now

Nem pedig: I (don't) know it stb.
Ugyanez a szerkezet azonban helyes is lehet:

A: Do you know this city?
B: I know it well
I understand it at last   I can see it clearly now

- A like mellől, amikor az ebben a jelentésben szerepel:

Come whenever you like

Ugyanez a szerkezet azonban helyes, ha a jelentés: 'szeret':

A. It's a shame you don't like beef at all
B. But I DO like it!

- Sokszor a magyarral megegyezően, "odaértett" tárggyal:

Ilonka likes to give
OK, I accept

 

- He forgets easily
(A forget-nek azonban - a főszabály szerint - gyakran mégis van "üres" tárgya:
He forgets things

He tends to forget things

 

(4) Igepárok

Külön figyelmet érdemelnek a következő igepárok:

- shop tárgyatlan ige Û buy tárgyas ige
vásárol ige tehát kettő is létezik:

Egész nap vásárolt Þ She was shopping all day, de
Egy egész tonhalat vásárolt Þ She bought a whole tuna

- learn tárgyas ige Û study tárgyas ige
A learn mellől nem maradhat el a tárgy:

Egész nap tanultam Þ I've been studying all day [nem learning]
Hosszú az a vers, amit tanulsz? Þ Is it a long poem that you're learning?