62 hímnem/nőnem

Az angolban a nyelvtani nemek csak a személyes névmásokra jellemzők (ezekről ld 165). A személyes névmások egy részét egyeztetni kell azzal a főnévvel, amely helyett állnak, illetve amelyre utalnak (az egyeztetésről ld 131).
Az angol főnevek többsége a nemre teljesen érzéketlen ('doktor' és 'doktornő' egyaránt = doctor): ilyen szópárokat sorol fel a (2) pont.
Van azonban mégis néhány olyan - személyt és állatot jelentő - főnév, amelyek természetes nemük alapján párokat alkotnak.

 

(1) Személyeket jelentő, csak értelmük alapján egybe tartozó "hímnem/nőnem" - párok

 

(a) A nemnek nincs formai jele
(Kis osztály: további példák az I-7 Táblázatban találhatók)

 

férfi

közös

nephew

niece

cousin

husband

wife

spouse [csak hivatalos ill. jogi szövegben]

brother

sister

sibling [csak jogi szövegben]

 

Ide tartoznak az itt fel nem sorolt, más rokonsági fokokat jelölő főnév-párok, valamint a boy/girl, uncle/aunt, father-in-law/mother-in-law stb, stb.

 

(b) A pár valamelyik (általában a nőnemű) tagja képzett szó
(Valamivel nagyobb osztály: további példák az I-7 Táblázatban találhatók)

 

férfi

férfi

actor

actress

steward

stewardess1

chairman

chairwoman1

 

(air hostess1)

host

hostess

waiter1

waitress

manager

manageress1

bridegroom2

bride2

policeman

policewoman

fiancé

fiancée

 

M e g j e g y z é s e k

1 közös nemű megfelelője is van:

chairperson  manager  flight attendant  waitperson (csak <US>)

2 csak a szertartáson; előtte: fiancé/fiancée

 

(2) Az angolra jellemző főnév-"párok"

A személyt jelentő főnév mindkét nemre használható.
A magyar sokszor jelöli a nemet; angolul így soha nem tudjuk mondani: 'szomszédasszony', 'kalauznő', 'tanárnő', csak: neighbour / the woman next door, conductor, teacher. Ha valóban lényeges az illető neme, bizonyosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb a he/she vagy a man/woman szavak vagy kifejezetten egyértelműsítési céllal, vagy véletlenül "előkerülnek"

ld 131

 

(a) Mindkét nemre használható főnevek (férfi/nő ugyanaz a szó)

 

artist

manager

boss

neighbour

chair

novelist

chairperson

person

colleague

poet

companion

professor

conductor

secretary1

cook

singer

cousin

student

director

teacher

doctor

waitperson <US>

friend

writer

 

1 leggyakrabban: titkárnő irodában (férfi megfelelője a male secretary is lehet)

 

(b) Ha valamiért jelölni akarjuk a nemet, a man és woman szavakkal "alkothatunk" "összetételeket": a man student Û a woman student; a woman doctor  a lady driver
(A man és woman előtagú összetételekben, amelyekben az előtag a második tag nemét jelzi, mindkét tagot többesszámba kell tenni: women doctors.)

ld 186

- ha a foglalkozás tipikusan női: pl. a male nurse

 

(3) A mindkét nemre használható főnevek névmáshasználata

Ha a mondat általános értelmű, illetve nem ismerjük az illető nemét:

If any of the servants complains, tell him that he'll be fired

If any of the servants complains, tell them that he'll be fired

If any of the servants complains, tell him or her that he'll be fired

If any of the servants complains, tell him that they'll be fired

If any of the servants complains, tell them that they'll be fired

If any of the servants complains, tell him or her that they'll be fired

 

A mondat második felében már mindenképp körülményes volna a he or she;

ld 131

Ha a mondat konkrét/egyedi értelmű:

A servant came in and started to complain about her pay

A servant came in and started to complain about his pay

(Hiszen itt mindig tudjuk, hogy nőről vagy férfiról van-e szó)

ld 131

 

(4) valaki / akárki / senki nem / mindenki vehette a táskáját              Þ
someone / anyone / no one / everyone could take their / his or her  bag

ld 131

 

(5) A magasabb rendű állatok szintén nemek szerinti párokat alkotnak akkor, amikor fontos a nemük; további példák az I-7 Táblázatban találhatók.

 

hím

közös név

bull

cow

cattle (t.sz.)

cock

hen

chicken

 

(6) Kevésbé fontosnak tekintett állatok:

she wolf  female wolf Û he wolf  male wolf
she bear  female bear  Û he bear  male bear
female frog Û male frog

(Egy szúnyogra pl. a he/she szavak már semmiképp nem használhatók!)

 

(7) Országok, hajók, autók "neme":

Scotland and her poets

ld 131, 165