127 népek, nemzetek nyelvtana

Magyarul két különböző szóval "gazdálkodunk": (A) országnév valamint (B) melléknév alak:

(A) 'Magyarország', (B) 'magyar'. A melléknév főnévként is használható: 'két magyar' illetve 'a magyarok'.

Ezeknek a szavaknak a különböző típusú megfeleléseit látjuk alább egy-egy példával (a további példákat ld I-2 Táblázatok)

Vannak úgynevezett 1-szavas (Hong Kong főnév Þ Hong Kong watches: a főnév használható jelzőként);  2-szavas (ország neve + melléknév: China és Chinese, Russia és Russian);  3-szavas (e kettő + "egy férfi vagy nő": Spain, Spanish, Spaniard); és 4-szavas (ország + melléknév + férfi + nő: England, English, Englishman, Englishwoman)   "népszó-készletek".

 

- Az -ese-végűek (plusz a Swiss szó: the Swiss illetve two Swiss) emberek konkrét csoportjaira is használhatók:

The Chinese are hardworking  egyfelől;  The Chinese were late for the reception másfelől. Sőt: The Chinese was late is létezik.

 

- Az -ish végűek (plusz a French és a Dutch szavak: the French, the Dutch) ezzel szemben csak általános értelemben használatosak: The English love the French; egyedi értelemben nincs: The English were late;

 

- Valamennyi többi és kétszavas "nép-szó" – pl.: Hungarian - egyben főnév is: általános értelemben is használhatók tehát: (the) Hungarians, (the) Israelis, (the) Greeks

ld még 129

Pl. ha 'Bergengócia' angolul Bergengocia (esetleg Bergengocy), akkor a képezhető alakok nagy valószínűséggel:

The Bergengocian president speaks Bergengocian very poorly and so Bergengocians will not re-elect him: ez a legszabályosabb C1 típus.

 

- Angolul a melléknév néha nem esik egybe a főnévvel: Holland - Dutch.

- Holland, Japan, Brazil, Portugal ¹ 'holland', 'japán', 'brazil', 'portugál'!

 

- A melléknév az ország nyelvét (illetve annak ismeretét) FŐNÉVKÉNT is jelenti, pl.: 'az angol nyelv': English is a funny language; angoltudás: my English is better than hers

(Természetesen pl. a Belgian így nem használható.)

 

típus

ország

mnév

egy személy

valahány

a nép

 

 

 

 

(konkrét számú)

összessége

 

 

 

 

személy

 

A

4-szavas

 

 

 

 

 

England

English

an Englishman

two Englishmen2

the English

B

3-szavas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the Danish

 

Denmark

Danish

a Dane

two Danes

the Danes

C

2-szavas (I)

 

 

 

 

Az országnévből képzett szó melléknév is, főnév is lehet; többesszámba tehető; a népesség egészére utalva a the használata nem szükséges.

 

Africa

African

an African

two Africans

(the) Africans

 

Iraq

Iraqi

an Iraqi

two Iraqis

(the) Iraqis

C1 A legszabályosabb csoport: Az alakok megjósolhatók az orszánévből írás és ejtés (és hangsúly) szempontjából egyaránt.

A melléknév ill. főnév egyformán <-n> végű, /n/ ejtésű.

 

Russia(n)

 

 

 

 

C2 Az országnévből képzett mn ill. fn <-n>-re végződik, de kisebb-nagyobb írásbeli és/vagy ejtésbeli eltérések vannak.

 

Argentina

Argentinian

 

 

 

C3 Országnévből -i-vel képzett melléknév illetve főnév.

 

Iraq(iwidth=113 valign=top style='width:3.0cm;border:none;border-bottom:solid windowtext .75pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

 

 

C5 Az országnév és a neki megfelelő melléknév ill. főnév közt nincs szabályos viszony.

 

Greece - Greek, Thailand - Thai

 

 

D

2-szavas (II)

 

 

 

 

Az országnévből képzett melléknév ill. főnév (a Swiss kivételével) -ese végződésű; a konkrét személyeket jelentő alak nincs t. sz.-ban; az emberek összességét jelölő szó előtt kötelező a the használata; az országnév és az -ese alak között írásbeli és/vagy ejtésbeli eltérések vannak.

 

Burma

Burmese

a Burmese

two Burmese

the Burmese

 

Switzerland

Swiss

a Swiss

two Swiss

the Swiss

E

2-szavas (III)

 

 

 

 

Melléknév nincsen; a főnév használható jelzőként: the New Zealand Prime Minister; az

-er végződésű főnév konkrét személy(ek)re és a népesség egészére egyaránt használható; Utóbbi esetben a the nem szükséges

 

New Zealand

New Zealand

a New Zealander

two New

(the) New

 

 

 

 

Zealanders

Zealanders

F

1-szavas

 

 

 

 

Melléknév nincsen: a főnév használható jelzőként.

US President; Hong Kong watches; 'hongkongi ember(ek)' Þ person ill. people from Hong Kong

 

Hong Kong

Hong Kong

 

 

 

 

US(A)

US