79 inges múltimúlt (Past Perfect Continuous)

Az inges múltimúlt a múltban zajló események kifejezésének egyik eszköze, mely csak bizonyos esetekben használható; rajta kívül még több múltra (is) használható igeidő létezik, melyek egymással általában nem cserélhetők fel. Ezek összevetéséről ld 121, a többi múlt-fajtáról ld 5, 80, 81, 123, 124.

 

(1) Az inges múltimúlt képzése

Az inges múltimúlt képzése az inges múltjelenéhez hasonló azzal a különbséggel, hogy benne segédigeként a have múlt alakja, tehát a had szerepel:

had + been + a főige inges alakja

A had gyakran 'd alakban tapad az őt megelőző alanyhoz, főként ha az névmás: I'd, you'd, stb.; tagadáskor a had not összevonódhat hadn't alakban. (A gyenge és összevont alakokról és kiejtéseikről ld 51).

 

(2) Az inges múltimúlt önálló előidejű használata

Az inges múltimúlt nem független igeidő: az alapmúlt által, vagy egy múltbeli időpont által kijelölt időhöz képest használható. Előidejűséget fejez ki: arra utal, hogy a cselekvés egy másik múltbeli cselekvést vagy egy múltbeli időpontot megelőzően már egy ideje folyamatban volt. Pl.:

When I met Mildred, she'D BEEN COLLECTING foreign coins for ten years
Last month they'D BEEN DANCING together for exactly fifteen years  

 

Az inges múltimúlt ilyen - főmondatban való - használata viszonylag ritka. Azt azonban érdemes észrevennünk, hogy használatában ugyanaz a szemlélet érvényesül, mint az inges múltjelenében. A különbség az, hogy az utóbbit a jelenhez kell viszonyítani: azt fejezi ki, hogy a cselekvés már egy ideje folyamatban van:

Mildred HAS BEEN COLLECTING foreign coins for ten years

 

(3) Az inges múltimúlt előidejű használata függő beszédben

Az inges múltimúlt legjellemzőbb használata az, amikor függő beszédben másik inges igeidő helyett áll

ld 47, 48

(a) inges múlt helyett, pl.:

She WAS DANCING on the table Þ

I remembered (that) she'D BEEN DANCING on the table

 

(b) inges múltjelen helyett, pl.:

HAVE you BEEN WAITING long? Þ

I asked (her) if she'D BEEN WAITING long

 

(4) Az inges múltimúlt nem előidejű használata

Az inges múltimúlt használható az if3 típusú feltételes mondatok if-es tagmondatában valamint az I wish / if only kezdetű szerkezetekben. Ilyenkor arra utal, hogy a cselekvés/történés a múlt egy időpontjában vagy időszakában épp folyamatban lett volna vagy nem lett volna. Pl.:

The police wouldn't have stopped you if you'D BEEN DRIVING more slowly on the motorway

ld 44

I wish it HADN'T BEEN RAINING when we were in that gondola in Venice

If only it HADN'T BEEN RAINING when we were in that gondola in Venice

ld 9

 

(5) Az inges múltimúlt kerülése

 

(a) Az inges múltimúlt helyett múltimúltat kell használni olyan igék esetében, amelyek inges időkben nem állhatnak

ld 77

When I met Mildred, she'D KNOWN Robertson for ten years
(nem lehet ...she'D BEEN KNOWING...)

 

(b) Az inges múltimúlt nem használatos passzív mondatokban (ld 138). Bár az ilyen szerkezet elvileg lehetséges, bonyolultságánál fogva az angol anyanyelvűek számára is nehezen követhető, ezért helyette az egyszerű múltimúlt, esetleg aktív szerkezet használatos:

He said the road HAD BEEN BEING WIDENED for more than a year helyett:
Þ He said the road HAD BEEN WIDENED for more than a year vagy:
Þ He said they HAD BEEN WIDENING the road for more than a year