59 helyesírás: toldalékok

(1) Mássalhangzó-kettőzés

(a) Miért kettőződik meg a szóvégi mássalhangzó?
Hogy az előtte álló betű ejtését egyértelműbbé tegye, illetve hogy a szó olvasási szabályai a toldalékolástól ne változzanak meg:
Pl. ha a hop szóvégi -p-je nem kettőződne, akkor hoping írású volna, az pedig a 'remél' szó inges alakja. (A hope ugyanis az -ing előtt "elveszíti" a szóvégi néma -e-jét, ld az alábbi (4) pontot.)

 

(b) Milyen feltételek mellett kettőződik meg a szótővégi mássalhangzó?
A magánhangzóval kezdődő toldalékok előtt,

       de csupán olyankor, amikor:
           A. közvetlenül hangsúlyos magánhangzó után áll, és
           B. ezt a magánhangzót nem kettősbetűvel írjuk (pl. -ea-)

 

(c) Milyen toldalékok előtt kettőződik meg a szótővégi mássalhangzó?

 

(c1) A szabályos igék -ed múltidejű és 3. alakjában, valamint valamennyi ige minden fajta inges alakjában:

 

 

 

 

de ezekben nem:

ld:

permit

permitted

permitting

profited, -ing1

A.

plan

planned

planning

opened, -ing

A.

prefer

preferred

preferring

entered, -ing

A.

ship

shipped

shipping

developed, -ing1

A.

rebel

rebelled

rebelling

nincs kivétel; 

ld alább

bar

barred

barring

feared, -ing

B.

wet

wetted

wetting

heated, -ing

B.

 

1 Aki hibásan profitting, developping alakot ír, az a szabályt érvényesíti, de nem tud az A. és B. kivételekről.

 

- Néhány szóban a kettőzés -c- Þ -ck- formában jelentkezik;
ez olyankor is fellép, amikor a -c- nem hangsúlyos magánhangzó után áll:

panic,

panicked,

panicking

picnic,

picnicked,

picnicking

traffic,

trafficked,

trafficking

 

- Az amerikai angolban nem, csak a brit angolban kettőződik meg a hangsúlytalan szótag utáni -l- betű:

equal

equalled

equalling

signal

signalled

signalling

travel

travelled

travelling

 

(c2) Melléknevek szabályos -er, -est közép- és felsőfokában:
(Az (1)(a) és (b) pontban látott okok és a fenti feltételek mellett.)

hot hotter hottest

 

(c3) Igen ritkán: kettőződik az <s> és <z> betű főnevek többesszámának -s toldaléka előtt:
Kötelezően: fez, fezzes;  quiz, quizzes
Nem kötelezően: bias, biasses vagy bias, biases

 

(c4) Kettőződnek a mássalhangzók néhány magánhangzóval kezdődő képző előtt,

pl.: -able, -ish , -y:
(Az (1)(a) és (b) pontban látott okok és a fenti feltételek mellett.)

fat Þ fat-t-ish, red Þ red-d-ish
snob [fnv] Þ snob-b-ish [mnv]
regret Þ regret-t-able;  forget Þ (un)forget-t-able
sun Þ sun-n-y;  fog Þ fog-g-y

 

(2) y > i

(a) -y végű igék egyesszám 3. sz. -s rag előtt, mássalhangzó után: cry—cries; spy—spies
Nincs változás tehát magánhangzó után: buy—buys; play—plays

 

(b) -y végű főnevek többesszám-jele előtt, mássalhangzó után: baby— babies
De: nem változik az -y

       - magánhangzó után: payday Þ paydays
       - tulajdonnevekben: the Kennedys, Marys

 

(c) Bizonyos (nem -i-vel kezdődő) toldalékok előtt és mássalhangzó után a szótővégi -y betű -i-re változik:

-able

-age

-ed

-er/-est1

-ful

deny

marry

marry

merry

mercy

Þ undeniable

 Þ marriage

Þ married

Þ merriest

Þ merciful

 

1 Kivételek:     shy—shyer

néha: slyslyer  drydryer

 

-less

-ly

-ment

-ness

-ous

penny

merry

merry

happy

fury

Þ penniless

Þ merrily

Þ merriment

Þ happiness

Þ furious

 

Nem változik tehát a szótővégi -y betű -i-re:
- -ing, -ish, -ism előtt: cry Þ crying; baby Þ babyish; Tory Þ Toryism
Kivételek: lay Þ laid; pay Þ paid; say Þ said [ejtése is más!]

 

(3) A szótővégi -ie az -ing előtt viszont -y- lesz e két szóban:

die Þ dying;  lie Þ lying

 

(4) Szótővégi -e kiesése

(a) A szóvégi rendszerint néma -e eltűnik az -ed, az -ing (és még néhány magánhangzóval kezdődő) végződés előtt:

hope, hoped, hoping;  create, created, creating
fame Þ famous

- A like Þ likable / likeable, valamint a
move Þ movable / moveable szavaknál mindkét lehetőség létezik.

 

- Az -ue végű szavakban mássalhangzó előtt is kiesik az -e:

due Þ duly,

true Þ truly;

argue Þ argument

 

- A -ge és -ce végű szavakban az -e mutatja, hogy "lágy", vagyis /d / illetve /s/, nem pedig "kemény", azaz /g/ vagy / / illetve /k/ az ejtés.
Ezért -o-val vagy -a-val kezdődő toldalékok előtt az -e- nem esik ki:

courage

courageous

replace

replaceable

 

- A singe szó singeing alakjában is megmarad az -e-, hogy a /d /
ejtést jelölje (a sing ige singing alakjában ejtett / / hanggal szemben)

 

- A judg(e)ment kétféleképpen is írható.

 

(b) Az -ee, -ye és -oe végű igék -e-vel kezdődő képzők előtt elveszítik az -e betűt, más képzők előtt viszont nem:

agree

agree-ing

agree-able de:

agree-d

dye

dye-ing

 

dye-d  [ ¹ die  dying died ]

hoe

hoe-ing

 

hoe-d

 

(5) Határozószók képzése

(a) A -ly hozzáadása (ld 105) rendszerint nem okoz változást
(pl. szóvégi -e nem tűnik el). Pl.:

naive Þ naively;    glad Þ gladly

 

(b) A szóvégi -y a képző előtt -i-re változik, ld a (2)(c) pontot:

easy Þ easily

 

(c) A mássalhangzó+ -le végű melléknév -e-jéből -y lesz: simple Þ simply

 

(d) Az -ic végűekről: ld 105

 

(6) Betoldott -e

(a) Igéknél: ha sziszegő vagy susogó hangra végződnek, és a szótövet nem eleve (ritkán!) néma -e-vel írjuk, betoldunk egy -e-t; a 3. személy írott ragja nem -s tehát, hanem -es:  buzz-es  wash-es  toss-es

 

(b)  -e- toldódik be két rendhagyó igénél: go - goes; do /du:/ - does /d z/

 

(c) Főneveknél: ha sziszegő/susogó hangra végződnek, és a szótövet nem eleve néma -e-vel írjuk, betoldunk egy -e-t: a többesszám "jele" nem -s, hanem -es:

 

buzz-es

prize-s

finish-es

douche-s

gas-es

base-s  

witch-es

garage-s

 

(7) Az -o végű főnevek

Az -o-ra végződő főnevek kétféleképpen kapják meg az -s toldalékot:

vagy "simán", vagy egy -e- betű betoldásával, pl.:

 

(a) Az alapeset: ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, használjuk ezt:

-o + s:

concerto-s

embryo-s

kangaroo-s

kilo-s

photo-s

piano-s

 

radio-s

soprano-s

studio-s

tango-s

tobacco-s

zoo-s 

 

(b) A leggyakoribb e-vel bővülő főnevek:

 

-o + es:

echo-es

embargo-es

hero-es

potato-es

tomato-es

 

torpedo-es

veto-es

 

 

 

 

(c) Mindkét változat lehetséges:

 

archipelago(e)s   banjo(e)s    buffalo(e)s

cargo(e)s   commando(e)s   flamingo(e)s

manifesto(e)s   motto(e)s   tornado(e)s   volcano(e)s