105 melléknévből határozószó

Lásd a IV-1 Táblázatot is

 

(I) A melléknevek többségéből a -ly képzővel képezhetünk határozószót:

a wonderful voice Þ sing wonderfully
a horrible voice Þ sing horribly
a wise decision Þ decide wisely
the complete story Þ I forgot it completely

 

(II) -ic-re és -ical-ra végű melléknevekből képzett határozószók

 

(a) Számos melléknév végződik -ic-re vagy -ical-re, pl.

 

-ical végződésűek

-ic végűek

biological

academic

critical

Catholic

cynical

dramatic

grammatical

domestic

logical

electronic

mathematical

fantastic

medical

linguistic

musical

public

 

(b) Néhány pár esetében párhuzamos alakok léteznek, melyek jelentése lényegesen eltérő:

classical

classic

economical

economic

historical

historic

 

Vigyázat! Akár -ical-re, akár -ic-re végződik a melléknév, a határozószó alakja mindenképpen -icALly, azaz a látszat szerint minden -ically végű határozószó a -ly képzőből az -ical melléknévből származik.
Tehát az academicALly nem Ü academical-ból, hanem Ü az academic-ból
a dramaticALly nem Ü dramatical-ból, hanem Ü a dramatic-ból
a fantasticALly nem Ü fantastical-ból, hanem a Ü fantastic-ból származik.

 

A (b) pont alatti melléknév-párok két jelentését így a határozószói alakok nem őrzik: az economically pl. egyaránt származhat az economical-ból (mely esetben a jelentése 'gazdaságos', és az economic-ból (így 'gazdaságilag'-ot jelent).
Az egyetlen kivétel a public szó, amelyhez -ly képző közvetlenül járul: publicly.
Az ejtés igen megtévesztő: hallani soha nem halljuk a különbséget, hiszen az -ically ejtése éppen úgy /-kl /, mint az -icly ejtése (de ez csak egy szóban, a publicly-ban létezik.)

 

(III) A fenti (I) pontban látott a wonderful voice Þ sing wonderfully  képzés nem minden melléknév Þ határozószó      esetben ilyen.

Az ettől eltérő esetek többfélék lehetnek:

 

(1) A legegyszerűbb: a melléknév és a határozószó ugyanolyan alakú; a határozószó jelentése "örökli" a melléknévét:

 

melléknév

Þ határozószó

fast service

travel fast

a weekly paper

publish weekly

long waiting list

wait long

 

(2) Bizonyos szavakból -ly-re végződő határozó is képezhető, de változatlan formában maguk is határozók lehetnek; a két határozó jelentése általában nem azonos: gyakran egyik határozószó sem "örökli" a melléknév jelentését:

 

melléknév

Þ határozószó I

határozószó II

hard

he hardly breathes

hit it hard

 

she hardly works

work hard

direct

answer directly

go direct from L to H

pretty

dressed prettily

pretty sure

flat

flatly refuse

sing flat

 

(3) Néhány melléknévből -ly-végű határozó képezhető, s változatlan formában maga is határozó lehet; a két határozó jelentése között nincs lényeges eltérés:

 

melléknév

Þ határozószó I

határozószó II

quick

come quickly!

come quick!

slow

walk slowly

go slow

 

(4) Néhány -ly-re végződő szó melléknév, nem határozó; ezekből határozó csak körülírással képezhető; maga a -ly -melléknév vagy főnévből származik, vagy nem képzett szó:

 

főnév

Þ melléknév

(körülírásos) határozó

a coward

cowardly

in a cowardly way

——

silly

in a silly way

a friend

friendly

in a friendly way

 

(5) A melléknév és a (neki jelentés szempontjából pontosan megfelelő) határozószó egészen más tőről fakad:

melléknév

Þ határozószó

good

well

 

- A well melléknév 'egészséges'-t jelent (pl. az I'm well mondatban; ellentéte: ill); ennek nem feleltethető meg határozószó.