137 ought to

Az ought to egyalakú segédige (ld 28). Szófajából eredően nem tehető múlt időbe, harmadik személyben nem kap -s ragot, nem állhat együtt másik egyalakú segédigével, és mindig ő tölti be a funkcióige szerepét (ld 46). Tagadó alakjai az oughtn't to és az ought not to.

Kiejtéseiről ld 51

 

Formai szempontból különbözik a többi egyalakú segédigétől, mivel nem pőreigenév, hanem mindig to-igenév követi (ld 146, 185). Éppen ezért, a régi iskolai hagyománynak megfelelően a to szócskával együtt szokás emlegetni, amely azonban valójában az őt követő to-igenév része, tehát:

he OUGHT + TO GO

Ezt mutatja az is, hogy tagadásban a not vagy -n't, kérdésben pedig az alany közvetlenül az ought után, a to-igenév előtt áll:

he OUGHTn't + TO GO  he OUGHT not + TO GO  OUGHT he + TO GO?

Az ought to alapjelentése: 'helyénvaló lenne, kellene'.

 

(1) Ought to és should

ld még 160

 

(a) Az ought to jelentése és használata több ponton megegyezik a should-éval: a should-ról szóló szócikk (1)-es és (4)-s bekezdésének mondatai ought to-val is mind hasonló jelentésű, helyes angol mondatok lennének.
Formai különbség, hogy a should után a pőreigenév, az ought to után pedig a to-igenév áll; hasonlóság viszont, hogy ezen igenevek valamennyi formája előfordulhat: "sima", inges, have-es, és a kettő kombinációja, tehát:

 

SHOULD

 

sing (be sung)

OUGHT

 

to sing (to be sung)

 

 

be singing

 

 

to be singing

 

 

have sung (have been sung)

 

 

to have sung (to have been sung)

 

 

have been singing

 

 

to have been singing

ld 57, 185

(A zárójelben lévő alakok a lehetséges passzív igeneveket példázzák.)

Kettejük közti különbség, hogy az ought to egészében véve ritkábban, önálló kérdésben pedig csak elvétve használatos.
Kis túlzással elmondható, hogy az ought to helyett mindig használható a should. Ennek a fordítottja viszont nem igaz, mivel a should használata sokkal széleskörűbb.

 

(b) Kérdésekben az ought to azért ritka, mert "nem szereti", ha az alany az ought és a to közé ékelődik: ought HE to...? . Függő kérdésben (ld 48), valamint az alanyra vagy annak jelzőjére vonatkozó önálló kérdésben (ld 89) azonban a szórend egyenes: az alany az ought előtt áll, így az ilyen kérdések gond nélkül használhatók, pl.:

WHO ought to do the washing up? <alany>
WHICH film ought to be next? <alany jelzője>
You know WHAT YOU OUGHT TO DO <függő kérdés>

 

(c) Az ought to (és a should) jelentése eltér a hasonló, "kellést" kifejező igékétől: az általuk kifejezett kényszer nem a beszélő akaratából fakad, de nem is valamiféle külső erőből (pl. törvény, főnök, stb.), hanem erkölcsi kötelességből vagy gyakorlati hasznosságból. Éppen ezért gyakran tanácsadásban és tanács kérésében is szerepelnek. Vessük össze a must (ld 119) és a have to (ld 56) alapjelentésével:

 

You must type it

Þ Le kell gépelned

[mert én így akarom]

You have to type it

Þ Le kell gépelned

[mert ez a szabály, vagy vkinek az utasítása]

You ought to type it

Þ Le kéne gépelned

[mert úgy illik, vagy mert úgy

        (should)

 

neked jobb/egyszerűbb lesz]

 

(2) Ought + "sima" to-igenév

 

A jelenre vagy a közeli jövőre utal.

Mike ought to clean his teeth before going to the dentist
Motorists ought to be more considerate towards pedestrians

 

Ugyanez tanácsadáskor, tanács kérésekor:

It's a very serious case; I think you ought to see a lawyer
Do you think we ought to find a better bee-keeper?
I ought to contact my agent in Ózd, but I don't think I'll have the time

 

Az utóbbi példában nem állhatna should az ought to helyett: a should ugyanis nem használható, ha az ember saját magának ad olyan tanácsot, amiről eleve tudja, hogy nem fogadja meg.

 

(3) Ought to + [be + inges alak = inges to-igenév]


Ez a szerkezet arra utal, amit 'éppen kellene', 'nem kellene' vagy 'nem szabadna' csinálni, pl.:

Dr Stock ought to be looking after his patients now, but he's sleeping

Vö. 78

(4) Have-es igenévvel: 'helyénvaló lett volna', 'kellett volna'


Someone ought to have met him at the station; he won't find his way here

Tagadásban: 'nem volt helyes', 'nem kellett volna', 'nem lett volna szabad'

You oughtn't to have talked to Ed like that. After all, he's just a little boy

 

(5) Have-es inges igenévvel

 

- Vagy azt fejezi ki, hogy a cselekvésnek a múlt egy adott időpontjában folynia 'kellett volna'; ekkor az inges múltnak (ld 80) felel meg:

You ought to have been adding up those figures when I came in, Mr Clerque

- Vagy pedig arra utal, hogy a cselekvésnek 'már egy ideje folynia kellene'; ekkor az inges múltjelennek (ld 81) felel meg:

Goodness! You ought to have been flying to Miami for two hours, Wilfrid!

 

(6) Ought to... + if...

 

Vigyázat: A fenti ought to-t tartalmazó szerkezetek legközelebbi magyar megfelelői a 'kellene', 'kellett volna', stb. kifejezések. Valójában azonban ezek nem a 'kell' ige feltételes alakjainak felelnek meg, ezért 'kellene, ha lenne', 'kellett volna ha lett volna' típusú feltételes mondatokban nem használhatók. Pl.:

ügyvédhez kellene menned, ha válni akarnál Þ
Nem lehet: You ought to see a lawyer..., hanem csak ...would + have to...

 Þ You'd have to see a lawyer if you wanted to get a divorce

Valakinek ki kellett volna menni elé a reptérre, ha repülővel jött volna Þ

     Nem lehet: Someone ought to have met..., hanem csak ...would + have had to...:

 Þ Someone would've had to meet him at the airport if he had arrived by air

Tehát a have to ige megfelelő alakját kell a feltételes would-dal használnunk: ezek az if2 és if3 esetei

ld 44

 

Használható viszont az ought to a reális (if1 típusú) feltételek mellett:

I think you ought to do the weeding now if it's not raining

Természetesen helyes az alábbi mondat is, mivel a benne szereplő if nem a feltételes mondat, hanem a függő kérdés kötőszava

ld 48

You ought to ask him if he wants some tea

 

(7) Ought to = 'valószínűleg, biztos':


This ought to be the street: second on the right across the railway

Hasonló, vagy éppen ellenkező értelemben több másik egyalakú segédige is használható;

ld 16, 18, 28, 119, 160