72 igenevek

A szócikk röviden áttekinti a magyar igenév-fajtákat, egy-egy jellemző angol megfelelőt ad, és azokhoz a szócikkekhez küld, amelyek az adott jelenséget részletesen tárgyalják.

 

(1) főnévi igenév

Alanyként:

Unalmas volt várni rád Þ It was boring to wait for you

Tárgyként:

Utálok várni rád Þ  I hate waiting for you

ld 57, 63, 132, 185

 

Könyvünk a hagyományosan "főnévi"-nek nevezett igenevet hívja igenévnek: to-igenévnek (pl. to be) illetve pőreigenévnek (pl. be).
Más igenevet nem különböztet meg; az inges alak fajtáiról ld 73.

 

(2) melléknévi igenév

(a) Folyamatos

a síró gyerek Þ

utazó ügynök Þ

the child who is/was crying

travelling salesman

ld 107,  193, 194

(b) Befejezett

lehullott levél Þ

az eladott képek Þ

füstölt sonkaÞ

fallen leaf

the pictures we have sold

smoked ham

tapasztalt ember Þ

sokat látott ember Þ

 

an experienced person

a person who has seen a lot

 

ld 108, 193, 194, 196

(c) Beálló

kerülendő eljárás Þ

az (el)jövendő századok Þ

a procedure to be avoided

the centuries to come

ld 109, 139, 193, 194

(3) határozói igenév

Sírva jött haza Þ

Bezárva találta a kaput Þ

She came home crying

He found the gate locked

 

A cikket befejezvén felhívta a főszerkesztő-helyettest Þ
Having finished the article, he telephoned the deputy editor-in-chief

 

Meg vagyok fázva Þ

Be van festve Þ

Zárva volt az ablak Þ

I have a cold

It's been painted

The window was locked

 

Az ablak csukva lévén, az ajtón kellett közlekednie Þ
The window being locked, he had to use the door

ld 118, 134, 138, 180, 196