108 melléknévi igenév II: "befejezett"

A tired, surprised típusú szavak nem melléknévi igenevek, hanem melléknevek. Ezekről itt nem lesz szó.

ld  III-5 és III-6 Táblázat.

 

(1) A magyarban gyakori a '-tt' (vagy '-t') végződésű, "befejezett" melléknévi igenév: ez főnév előtt álló, vagyis

(elő-)jelzői, '-(t)t' végű (igéből származó) alakot jelent: 'eladott', 'látott', 'leesett', 'elavult'.
Ezeknek az alakoknak (az igékhez és a "folyamatos" melléknévi igenevekhez hasonlóan) saját bővítményük is lehet: 'a tegnap eladott autók', 'két világot látott ember', 'az itt leesett lapok'.

 

(2) Az angol 3. alak, amely esetleg a -(t)t automatikus megfelelőjének tűnhet, a magyarnál korlátozottabb.
Hogy mikor használható mégis az angol 3. alak elő-jelzőként, és mikor kell más eszközt használni, az mindenekelőtt attól függ, tárgyas ('eladott', 'látott') vagy tárgyatlan igéből ('leesett', 'elavult') származnak-e a '-(t)t' végű igenevek; a (3) pont a tárgyatlan, (4) pont a tárgyas igéből eredő melléknévi igenevekkel foglalkozik.

 

(3) Tárgyatlan igéből származó -(t)t melléknévi igenevek


Pl. 'a beérkezett vonat', 'a leesett zsömle', 'a megtörtént eset', 'a félbeszakadt koncert'

 

Ne használjuk a 3. alakot!

Nincs:  the arrived train, fallen (down/off) rolls, happened case, the stopped concert.

 

(3a) Az alábbi példák a kis számú kivételt mutatják:

 

advanced

student, technologies

married

man, woman

dated

designs,  jokes

retired

officer

developed

countries

run-down

area, building

faded

leaves, colours

swollen

ankle, feet

fallen

leaves

widely-travelled

person

 

Bővebb listát ld III-6 Táblázat

 

Megjegyzés: A drunken, sunken [pl. elsüllyedt hajó Þ sunken ship], shaven, shrunken szavak (amelyekben egyébként nem a 3. alak szerepel), tárgyatlan igéből származnak. Tárgyas igéből képzett párjuk (ahol van ilyen) szabályos: shaved fish (John Lennon).

 

(b) Ha tehát a magyarban elő-jelzői (főnév előtti) '-t(t)' alak szerepel, használjunk értelemszerű utó-jelző mondatot

ld 194

Ki kellett dobnia a leesett zsömlét, olyan koszos volt a konyha Þ
The kitchen was so dirty she had to throw away the roll that had fallen
A(z egyetlen) visszatért tűzoltó mesélte el, mi történt Þ
The (only) fireman who returned told us about what had happened

 

(4) Tárgyas igéből származó -(t)t igenevek

 

(a) Az ilyeneknek akkor felel meg az angol 3. alak (elő- ill. utó-) jelzői szerepben, ha az igenév "visszavezethető" egy teljes passzív szerkezetű (ld 138) mondatra, pl.:

Elő-jelző:

sliced bacon = bacon that has been sliced Þ that is sliced

Utó-jelző:

the customers questioned = customers who were questioned

(b) Amikor a konkrét, éppen előzőleg végzett cselekvést kifejező magyar melléknévi igenevek

- látott, befestett, meghámozott, levágott, elolvasott -
átalakíthatók utó-jelző mondattá

- amit láttam / befestettél / meghámoztunk / levágtatok / elolvastunk - ,

olyankor angolul ne használjunk elő-jelzőt.

ld 194

 

Ha a magyar igenév helyett tehát jó az 'amit'/'amelyet' kezdetű utójelző mondat, angolul is that-es utó-jelző mondatot használjunk:

A tanár elvesztette a beszedett dolgozatokat

csak így mondhatjuk:

Þ The teacher lost the tests that he had collected

nem lehet: ...the collected...

(c) Az utó-jelző mondat alanyát nem ismerjük, ezért abban passzív alak szerepel: had been repaired

A megjavított motor másnapra elromlott Þ

Þ The engine, which had (just) been repaired, broke down by the following day
Liza a meghámozott narancsokat a fridzsiderbe tette Þ

inkább így mondjuk:
Þ Liza put the oranges (that) she had peeled into the fridge

 

(d) Amikor a melléknévi igenév fajtára, állapotra, minőségre, tulajdonságra utal, az elő-jelző használható. Az alábbi igék például gyakran előfordulnak elő-jelzőként:

 

boiled

egg, potatoes

loaded

weapon

broken

vase, window

lost

property, purse

classified

ad

processed

food

dried

fruit

salted

peanuts

furnished

flat

trained

dog

Bővebb listát ld III-5 Táblázat

 

- Viszont: a 'zárt' (closed) ellentéte az open; az open igéből nem képezünk melléknévi igenevet:  'nyitott ajtó'/könyv' Þ open door / book
(nem: opened)

 

(d1) Néhány határozóval kapcsolódva számos további -ed alak létezik.
(Ezek valamennyien tulajdonságot fejeznek ki.)

newly built concert hall

recently built concert hall
badly-finished job

half-finished job
well-informed person
well-known author 

well-known facts (nincs magában: known...)
widely-known actor (nincs magában: known...)
badly-paid teachers
recently-found documents
the above-mentioned facts
quick-frozen  dry-cleaned
much-needed changes

much-needed reform
an often-repeated phrase

 

(d2) Összetételekben (alanyt kifejező főnévvel)

sun-kissed

sunburnt

wind-blown

moth-eaten

computer-designed

handmade

heartfelt

self-appointed

dust-covered

 

 

ld még 167, V-3 Táblázat

- Szabály mégsem adható; ezeket magyarul sem, angolul sem képezhetjük szabadon (eddigi példáink szerencsés egybeesések voltak):

'egérrágta sajt'  ¹ mouse-bitten cheese,
hanem pl.Þ cheese nibbled by mice
'anyám sütötte almásrétes' ¹ mother-baked apple strudel
hanem pl. Þ apple strudel baked by (my) mother
vagy apple strudel that my mother baked

 

- Számos ilyen angol szerkezet magyar megfelelője nem felel meg nekik szó szerint (nem mindig -(t)t alakú):

computer-assisted

factory-made

man-made

hand-made

 

(d3) Fosztóképzős alakban olyan 3. alakok is lehetnek elő-jelzők, amelyeknek "sima" változatuk nincs:

unfinished symphony  unannounced arrival  unattached women  unforeseen circumstances  unknown people unhoped-for success  unidentified objects

 

(d4) Vannak 3. alakok, amelyeknek csak képzett változatuk létezik, e pre-, re- nélküli alakjuk nem:

a rebuilt monastery a rewritten story pre-fabricated buildings pre-shrunk jeans

 

(d5) A fosztóképzős melléknevekkel ('megoldatlan', 'rendezetlen') párba állítható szerkezeteket, mint 'a kérdés nem rendezett' / tisztázott' = 'nincs rendezve'. (Ezeket a magyar nyelvvédők erősen kifogásolják.)

ld 196, 138

(e) Az ige 3. alakját tartalmazó utó-jelző szerkezetet (ld 193) is használhatjuk, de csak olyankor, ha az igének bővítménye is van:

A nálunk javított csónakmotorokra teljes garanciát adunk Þ
The motorboat engines repaired in our workshop carry a full money-back guarantee
A bizottság elfogadta az alelnök által beterjesztett javaslatot Þ
The committee accepted the proposal submitted by the vice-chairman

(ezek az in our workshop és a by the vice-chairman határozói bővítmény nélkül nem lennének helyesek)

 

(5) Ál-melléknévi igenevek


Ne tévesszük össze a fenti, 3. alakra végződő melléknévi igeneveket (amelyek igei eredetűek) a következő típusú melléknévvel:

- diseased  bearded  gifted/talented  crooked  ragged

- middle-aged  black-haired  well-intentioned  big‑eared  big-nosed

- outspoken

Ezek többségében az ed- végződés <melléknév +> főnévhez járul.

Ld 106