V-3Szóösszetétel    Ü 167

F ő n e v e k

(a) igei eredetű szót is tartalmazó összetételek

a l a n y  +  á l l í t m á n y

alany + igéből képzett főnév: the head aches Þ a headache fejfájás

tipikus és gyakori összetétel

 

landslide

sound change

toothache

 

ige + alany: a baby cries Þ a crybaby

 

crybaby

flashlight

glowworm

hangman

popcorn

 

-ing-es alak + alany: the woman cleans Þ a cleaning woman

 

cleaning woman

firing squad

flying saucer

washing machine

 

á l l í t m á n y + t á r g y

tárgy + igéből képzett főnév: to review a book Þ a book review

 

birth control

book review

haircut

meat delivery

office management

steel production

suicide attempt

tax cut

 

tárgy + ing-es alak: to see the sights Þ the sightseeing
tipikus és gyakori összetétel

 

sightseeing

brainwashing

housekeeping

letter-writing

town planning

 

tárgy + -er végű főnév: he smokes cigars Þ a cigar smoker
tipikus és gyakori öszetétel

 

dishwasher

gamekeeper

language teacher

penholder

songwriter

sightseer

cigar smoker

 

 

 

 

ige + tárgy: to draw the bridge Þ a drawbridge

 

call-girl

drawbridge

knitwear

killjoy

scarecrow

 

inges alak + tárgy: to drink the water Þ water for drinking Þ drinking water

 

cooking apple

drinking water

reading material

spending money

 

á l l í t m á n y  +  h a t á r o z ó

 

-inges alak + (elöljárós szerkezettel kifejezett) határozó:
to drink OUT OF A CUP
Þ a cup for drinking Þ drinking cup
 tipikus és gyakori összetétel

 

drinking cup

frying pan

hiding place

living room

typing paper

baking powder

sewing machine

walking stick

 

határozó + -inges alak: go TO CHURCH Þ churchgoing

 

churchgoing

horse-riding

rope-dancing

sunbathing

sleepwalking

handwriting

 

határozó + -er végű (cselekvőt jelentő) főnév:
he works IN A FACTORY
Þ a factory worker

 

backswimmer

city-dweller

house-breaker

church-goer  teatre-goer

sunbather

daydreamer

rope-dancer

factory worker

 

határozó + igéből képzett főnév: the work around the house Þ housework

 

boat ride

gunfight

housework

moon walk

daydream

night flight

(tele)phone call

 

 

 

 

 

 

ige + határozó: to dance in the hall Þ a dance hall

 

dance hall

grindstone

plaything

springboard

workbench

 

(b) igei eredetű szót nem tartalmazó összetételek

 

the mill USES wind TO FUNCTION Þ a windmill

 

air-brake

hydrogen bomb

motorcycle

steam engine

windmill

 

the well PRODUCES oil Þ an oil well

 

oil well

power plant

toy factory

silkworm

teargas

waterpistol

 

the poisoning is FROM food Þ food poisoning

 

bloodstain

food poisoning

hayfever

sawdust

tortoiseshell

pigskin

 

Ebben a típusban sok magyar összetett főnévnek birtokos összetétel felel meg; az összetételek első tagja állat, második tagja az elsőből "származik":

 

milk from a cow Þ cow's milk

 

cow's milk

bird's nest

hen's eggs

lamb's wool

 

(A fenti tortoiseshell,  pigskin példákkal szemben a termék itt az élő állattól származik.)

 

the cart has wheels Þ a cartwheel
tipikus és gyakori összetétel

 

arrowhead

door-knob

cartwheel

piano keys

shirt-sleeves

table leg

telephone receiver

TV screen

trouser (!) pocket

 

 

 

 

the tree IS an oak Þ an oak tree

 

girl-friend

killer whale

oak tree

woman writer

man servant

 

the house IS hot Þ a hothouse

 

darkroom

blackboard

blueprint

drydock

hothouse

madman

 

the man IS LIKE a frog Þ a frogman
tipikus és gyakori összetétel

 

frogman

butter-bean

catfish

dragonfly

kettledrum

sandwich-man

 

a drop of rain Þ a raindrop

 

bread-crumb

chocolate-bar

raindrop

sand dune

snow-flake

 

a tray FOR ash Þ an ashtray
tipikus és gyakori összetétel

 

ashtray

birdcage

lunchtime

doghouse

fish-pond

flowerbed

flypaper

cough drops

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a ('számára' jelentésű) típusban számos magyar összetett főnévnek birtokos összetétel felel meg:

socks for boys Þ boy's socks

 

a children's hospital

a girls' school  a girl's school

boy's socks

 

 

ld 13

 

Melléknevek

 

(a) igei eredetű szót is tartalmazó összetételek

tárgy + inges alak (melléknévi igenév): eats men Þ man-eating
tipikus és gyakori összetétel

 

breathtaking

factfinding

heart-breaking

record-breaking

man-eating

 

határozó + harmadik alak:
made by hand / at home
Þ handmade/homemade

 

heartfelt

handmade

home-brewed / home-grown /  homemade

thunder-struck

town-bred

self-appointed

self-taught

self-employed

custom-built

sun-tanned

wind-swept

sun-kissed

sunburnt

wind-blown

moth-eaten

computer-designed

computer-assisted

 

man-made

factory-made

 

 

 

 

melléknév / határozó + inges alak (mnévi igenév): works hard Þ hardworking

 

easy-going

everlasting

far-reaching

hardworking

good-looking

sweet-smelling

 

 

 

 

 

 

 

melléknév / határozó + 3. alak (mnévi igenév):
it is frozen quick(ly)
Þ quick-frozen

 

dry-cleaned

quick-frozen

true-born

well-meant

widespread

 

(b) igei eredetű szót nem tartalmazó összetételek

kivált a free, tight, proof, prone valamint a sick szavakkal:

 

free FROM duty Þ duty-free; proof AGAINST dust Þ dustproof

 

duty-free

dustproof

seasick

airsick

carsick

homesick

fire-proof

oven-ready

foolproof  / idiot-proof

 

bloodthirsty

 

airtight

watertight

bulletproof            crushproof

 

 

accident-prone

strike-prone

 

 

 

 

 

green AS a bottle Þ bottle-green

 

bottle-green

brick red

ocean green

 

deaf AND mute Þ deaf-mute

 

bitter-sweet

deaf-mute

Anglo-American

socio-economic

Franco-German

 

I g é k

Visszaképzés

A magyar

[foltot tisztít Þ ] folttisztítás Þ folttisztít        illetve
[gyorsan ír
Þ ] gyorsírás Þ gyorsírni

képzésmódot visszaképzésnek nevezzük. Ez voltaképpen közvetett összetétel: a gyors és az ír szavakból a gyorsírás "közreműködésével" jön létre a gyorsírni. Ez az angolban is szórványosan létezik.
Néhány gyakori példa:

 

'-ás' főnévből

'-ás'

létezik cselekvőt

visszaképzett ige

főnév

jelentő főnév is

to brain-wash

brain-washing

 

to lip-read

lip-reading

lip-reader

to house-hunt

house-hunting

house-hunter

to baby-sit

baby-sitting

baby-sitter

to breast-feed

 

breast-feeding

to bottle-feed

bottle-feeding

 

to day-dream

day-dreaming

day-dreamer

to dry-clean

dry-cleaning

dry-cleaner

to sleep-walk

sleep-walking

sleep-walker

to chain-smoke

chain-smoking

chain-smoker

to soundproof

soundproofing

 

to sunbathe

sunbathing

sunbather