139 passzív jelentés - aktív alak

Néhány angol igei szerkezet aktív alakban passzív jelentésű; három esetet különböztethetünk meg.

(1) Aktív ige = passzív ige, pl.: wash = be washed
(2) Inges alak = passzív igenév, pl.: needs washing = needs to be washed
(3) Aktív to-igenév = passzív to-igenév, pl.: to wash = to be washed

Az alábbiakban e három típust tekintjük át.

 

(1) Aktív állítmányi igealak a várt passzív igealak helyett

The record sells poorly  

Cselekvő alak fejezi ki a szenvedő értelmet: sells áll is sold helyett. Valójában:

Shops are selling the record; the record is sold

 

- Az aktív alakot ebben az értelemben nem is használhatjuk: is being sold poorly.

 

Hasonló mondatok:

His new book of memoirs sold out in a day
(innen a best(-)seller szó)
It's good-quality material, but it doesn't wash well

It's good-quality material, but it doesn't wash easily

It's good-quality material, but it washes badly
I think that this essay reads very well
Those potatoes will never cook
The notice read 'No smoking'

 

- Mint fentebb is láttuk, lényeges, hogy ebben az értelemben nem használhatjuk a valódi szenvedő alakot:

The potatoes will never cook ¹ The potatoes will never be cooked

További példák (ne feledjük, hogy magunk nem "gyárthatunk" ilyeneket):

The clock winds up at the back
The table polishes up badly
The older model drives better
The two pieces screw together
How does your Fiat steer?
The door opens inwards

 

(2) Inges alak passzív igenév helyett

Az inges alak néhány igével passzív jelentésben használatos: a need, require és want után az inges alak - korlátozott használati körben - passzív jelentésű:

This shirt badly needs ironing

A need-et tehát passzív to-igenév is követheti:

This shirt badly needs to be ironed
These trousers don't need/require ironing

- Régiesebb, irodalmiasabb ebben a használatban a want:
Szinte erre a kifejezésre korlátozódik: your hair wants cutting

 

(3) Aktív to-igenév passzív to-igenév helyett

There are dozens of eye-witnesses to question  [= to be questioned]

Az aktív igenév bizonyos esetekben

(a) felválthatja a passzív igenevet,      ill.
(b) kötelezően áll a passzív igenév helyett

 

(a) Különösen gyakori, hogy amikor a there is... szerkezettel (ld 183) kötelességet fejezünk ki (akárcsak fenti példánkban), aktív igenév fejezi ki a passzív jelentést:

There are 19 pages to retype [= to be retyped]

 

A szerkezet valahogyan így "jön létre":

 

Aktív mondat:

Somebody has to retype 19 pages Þ

 

 

Þ Passzív mondat:

19 pages have to be retyped  Þ

 

 

Þ There-szerkezet passzív igenévvel:

There are 19 pages to be retyped  Þ

Þ There-szerkezet aktív igenévvel:

There are 19 pages to retype

 

Természetesen a there nélküli passzív mondatban csak passzív szerkezet képzelhető el: az alany ilyenkor az a dolog/személy, amivel/akivel csinálni kell valamit (szemtanúk, oldalak); nem lehetséges tehát az ...eye-witnesses have to question, vagy a ...pages have to retype.

 

(b) Kötelező aktív to-igenév passzív to-igenév helyett

 

Amikor a 'vkinek csinálnia kell vmit' igéje tárgyas ige - pl. 'le kell fordítanom két levelet', 'családot kell fenntartanom' -, olyankor a mondatban nemcsak a have to do something, hanem a have something to do is szerepelhet, közel azonos jelentésben, pl.:

I've got to translate two letters  I've got two letters to translate

E helyett az aktív to-igenév helyett nem állhat passzív:

Sy has 100 pages to be retyped     I've got letters to be translated

 

Valamennyi fenti esetben a to igenév (akár aktív, akár passzív) az előtte álló főnév (esetünkben: eye-witnesses, pages, letters) utó-jelzője:
kikérdezendő szemtanú Þ eye-witness to (be)question(ed),

átgépelendő oldal Þ page to (be) retype(d),

lefordítani való levél Þ letter to (be) translate(d);

ld 109, 193

Az ilyen '-andó'/'-endő' alakokat néhány szótár "ut" szóval jelöli,

ld 171

- A magyarban is jelzőként használt '-andó'/'-endő' igenévnek leggyakrabban nem aktív, hanem passzív to-igeneves utó-jelző felel meg:

A kezelendő felületet gondosan meg kell szárítani  Þ
The surfaces to be treated must be dried properly

Az aktív to-igenév azonban ilyenkor is elképzelhető:

a task to be carried out

a task to carry out