109 melléknévi igenév III:  -andó / -endő

Meg kell különböztetnünk állítmányi (1) és jelzői (2) szerepét.

- Állítmányként áll pl.: 'meggondolandó az elnök úr javaslata'

[azt állítjuk, hogy: 'meg kell gondolni']

- Jelzőként áll pl.: 'a kitöltendő kérdőíveket postán kapják meg'

[milyeneket? 'amiket ki kell tölteni']

Angolul ennek a melléknévi igenévnek kifejezett (egyszavas, igenévi) megfelelője nincsen - se jelzőként, se állítmányként.
E (hagyományosan "beállónak" nevezett) melléknévi igenevet magyarul a leggyakrabban tárgyas igéből képezzük; az '-andó'/'-endő' jelentése: 'amellyel csinálni KELL valamit'.

 

(I) Tárgyas igéből képzett -andó / -endő

kerülendő - pl. kifejezés

[= amelyet kerülni kell/illik]

követendő  - pl. példa

[= amelyet követni kell/lehet/érdemes]

elolvasandó - pl. versek

[= amelyeket el kell olvasni]

beírandó - pl. adatok

[= amelyeket be kell írni]

elvégzendő - pl. feladat

[= amelyet el kell végezni]

kezelendő - pl. felület

[= amelyet kezelni kell]

 

(1) Az állítmányként használt '-andó', '-endő' igenév néhány angol megfelelőjét mutatjuk be az alábbi két mondat fordításaiban:
'A javaslat megfontolandó' mondat kifejezhető pl. így:

 

 

 

is

 

 

 

 

The proposal

 

has

 

 to be

 

considered

 

 

ought / needs

 

 

 

 

 

 

should

 

be

 

 

 

A fémpolcok felülete megfelelően kezelendő' mondat átadható pl. így:

 

The surface of the metal shelves

 

is

 

 

 

 

 

 

has

 

to be

 

properly treated

 

 

ought / needs

 

 

 

 

 

 

should

 

be

 

 

 

(2) A jelzőként használt '-andó'/'-endő 'igenévnek angolul leggyakrabban passzív to-igeneves utó-jelző (ld 193) felel meg:

Ki írta alá a dán ügyfeleinknek küldendő leveleket? Þ
Who signed the letters to be sent to our Danish customers?
A kezelendő felületet gondosan meg kell szárítani Þ
The surfaces to be treated must be dried properly
A megoldandó probléma nehezebb, mint gondoltuk Þ

The problem

to be solved

is harder than we expected

 

to solve

 

 

(Egyes Országh-szótárakban a fenti esetekben az "ut" szócskát találjuk: ez azt jelzi, hogy a 'kezelendő' jelző angolul csak "utótételben" - utó-jelzőként - használható;ld még 171).
A legutolsó példa azt is bemutatja, hogy amikor mondatunk értelemszerű alanya a (to-igenév által kifejezett) cselekvést végző személy, olyankor a passzív helyén 'aktív' to-igenév is állhat

ld 139.

- Miként a "folyamatos" és a "befejezett" melléknévi igeneveknél is (ld 107, 108), a legbiztosabb, ha az '-andó' / '-endő' alak visszaadására utó-jelző mondatot (ld 194) használunk. Ilyenkor persze vagy alanyt kell "vinnünk" a mondatba, vagy passzív szerkezetet használnunk:

a küldendő levelek :Þ the letters that we're sending / that we'll have to send
a megoldandó feladat :Þ the problem that we('ll) have to solve
a kezelendő felület Þ the surface that will be  /  that has to be treated
(passzív szerkezettel)

 

(II) Néhány tárgyatlan igenév is tartalmaz '-andó' / '-endő' képzőt; ezek is vagy állítmányi vagy jelzői szerepűek.
A tárgyatlan igéből képzett '-andó' /' -endő' alakoknak két dolog felel meg:

 

- Egyenként megtanulandó melléknevek, pl.:

(el)jövendő

leendő

kelendő

múlandó

sőt:

esendő

future

would-be

marketable

short-lived

 

peccable

prospective

prospective

saleable

transitory

 

 

 

Jelzői -andó / -endő alak pl.:

Bemutatták egymásnak leendő feleségeiket Þ
They introduced their prospective wives to one another

 

Állítmányi -andó / -endő alak pl.:

Az új verzió sajnos kevésbé kelendőnek tűnik a réginél Þ
The new version, unfortunately, seems less marketable than the old one

(A lista első két oszlopában szereplő melléknevek - a magyarhoz hasonlóan! - nem lehetnek állítmányiak, csak jelzőiek.)

 

- Ugyanígy külön megtanulandó utó-jelző szerkezetek (ld 193),  pl.:

(el)jövendő

leendő

kelendő

múlandó

esendő

to be/come

to be

in demand

---

liable to sin

 

 

that sells well

 

 

 

Jelzői '-andó' / '-endő' alak pl.:

Egy ennyire kelendő, olcsó kis masinából sokkal többet kellene tartanunk Þ
We should have a lot more in stock of a cheap gadget that sells so well

Állítmányi -andó / -endő alak pl.:

Az új BMX biciklik nagyon kelendőek Þ
The new BMX bikes sell very well