107 melléknévi igenév I: "folyamatos"

Az annoying, tiring, surprising típusú szavak nem melléknévi igenevek, hanem melléknevek. Ezekről itt nem lesz szó.

ld  III-2, III-3 Táblázat

 

(1) A magyarban igen gyakori az '-ó' /' -ő' melléknévi igenév: ez főnév előtt álló, vagyis jelzői alakot jelent:

'olvasó', 'verekedő', 'eső', 'belépő'.

Ezeknek az alakoknak - az igékhez hasonlóan - saját bővítményük is lehet:

'a Fülest olvasó hölgy'Þ (unidentified) flying objects
'égő gyertya'  Þ burning candle  'olvadó hó'  Þ melting snow 

'fizető vendég'  Þpaying guest

 

(a1) Az ing elő-jelző néha oly módon jelent permanens tulajdonságot, hogy
ezenkívül 'képes' + 'azt művelő' jelentésű is, pl.:

talking dictionary, walking encyclopedia
whistling key holder

 

(a2) Ugyanez az eset, de csak módhatározóval:

fast drying paint

- Ehhez hasonló, de állandósult (és határozói) összetételek:

hardworking  everlasting  good-looking

- Hasonló, de tárgyi összetételek:

man-eating  breathtaking  factfinding

ld még V-3 Táblázat

Viszont: helyhatározóval (pl.: 'a másik szobában' /' itt dolgozó kolléga') soha nem mondhatjuk így, csak az alábbi két (3)(a) vagy (3)(b) módon:

 

(3) Ha a melléknévi igenév nem permanens tulajdonságot jelent, akkor elő-jelző ing helyett (the fighting boys did not notice the entering teacher) mást kell használnunk:

 

(a) Használjunk utó-jelző mondatot (ld 194): the teacher who was entering

 

Figyeljük meg, hogy az '-ó' /' -ő' igenévi alak a főmondatban lévő igétől függően magyarul is három féle (múlt, jelen, jövő) időnek felelhet meg; ezek azután egyenként még többféle angol igeidővel adhatók vissza:

 

- 'induló'   Þ that left (alapmúlt), mert az állítmány 'volt' illetve were

'az erről a vágányról induló vonatoknak 10 perc késésük volt' Þ
the trains that LEFT from this platform WERE always 10 minutes late

 

- 'induló'  Þ that leave (alapjelen), mert az állítmány 'késnek' illetve are late

'az erről a vágányról induló vonatok mindig 5 percet késnek' Þ
the trains that LEAVE from this platform ARE always 5 minutes late

 

Hasonlóan:

a válaszoló képviselő beszéljen, kérem, hangosabban Þ
could the MP who IS answering now speak up please

a válaszoló képviselő kimerültnek látszott Þ
the MP who WAS answering seemed exhausted

a válaszoló képviselő majd tájékoztatja önöket Þ
the MP who WILL answer is going to give you some information

 

(b) Használjunk egyéb utó-jelző szerkezetet

ld 193

(b1) Utó-jelző inget:
Akkor, ha az igének bővítménye (tárgya vagy határozója) is van, vagy ő maga (tág értelemben vett) több szavas ige:

the teacher entering the room just then
the boys having a (fierce) fight
(ahol az ige a have a fight)

ld 73

the boy reading the book

the boy reading in the garden

 

Ha egyetlen igénk van, amelyik egyszavas (vagy ha úgy érezzük, hogy igeidő-problémánk lenne), akkor használjuk inkább az (a) pont utó-jelző mondatát a megfelelő igeidőben

ld 70

(b2) Elöljárós szerkezetet:
Akkor, ha az ige pusztán 'lévő' szerepű/jelentésű (néha azzal fel is cserélhető):

lévő, való; található, fellelhető; látható, olvasható;
fekvő, függő, álló, elterülő, ülő; húzódó, menő, vivő, stb.

Pl.: 'a kertben lévő hinta'  Þ  the swing in the garden;  'a ház mögött álló fák'  Þ the trees behind the house; 'a Leedsbe menő/vivő út'   Þ the road to Leeds

Fontos: A being szó itt nem használható!

(a the swing being in the garden azt jelentené: mivel a hinta a kertben van'/volt': ld 134)

 

- A to be found (Pl.: 'a városban található uszodák' Þ the swimming pools to be found in the city) nem mindig helytelen, de inkább kerüljük;

 

- A lying, hanging, standing használata felesleges, de elképzelhető.

 

(b3) Angolról magyarra fordításban viszont valamilyen alkalmas igét kell ilyenkor "kívülről" - értelemszerűen - bevinnünk:

the money in his pocket:
'lévő',  pl.  a zsebében lévő pénz
transition to market economy:
'való, 'irányuló',  pl:  a piacgazdaságba való átmenet
Holland's relations to her neighbours:
'való,  fűződő',  pl.:  Hollandiának a szomszédaihoz való/fűződő viszonya

 

(4) A magyar ''/'' képző főnevet is létrehozhat. Ilyenkor a cselekvés végzőjét jelöli, pl:

festő, író, olvasó, rabló, tervező, fordító, bokszoló, úszó, tanító, oktató; nyomtató, daráló

 

(a) Az angol -ing képző viszont a cselekvés végzőjét nem fejezheti ki; erre a
legtöbbször az -er vagy (-or) képző szolgál:

paint-er, write-r, read-er, robb-er, design-er, translat-or, box-er, swim-mer, teach‑er, instruct-or;  print-er, grind-er

 

- De: eladó ¹ seller, hanem Þ salesperson, shop-assistant
viszont 'a kocsi eladója' (ti. 'a kocsiját eladó magánszemély') Þ the seller of the car

 

Megjegyzés:

Vigyázzunk: a cooker ¹ szakács, hanem: főző/tűzhely
a typewriter ¹ gépíró(nő), hanem: írógép

 

(5) Amikor a végződés -ható / -hető (pl. található, kapható, olvasható, hallható), akkor csak látszólag van dolgunk hatóigével. Ezeknek a létrejötte ugyanis nem találhat + -ó, hanem talál + -ható; nem azt jelentik tehát, hogy "olyan vki/vmi, aki/ami találhat", hanem: "olyan vki/vmi, akit/amit találni lehet";

ld még 106

(6) A bosszantó, fárasztó, meglepő stb. (annoying, tiring, surprising stb.) szavak például, melyek közül soknak -ed párjuk is létezik (annoyed, tired, surprised), nem melléknévi igenevek, hanem melléknevek: ennek egyik jele, hogy a very szót maguk elé veszik.

Azért fontos ezt tudnunk, mert közönséges melléknevek lévén, ezek könnyűszerrel használhatók elő-jelzőként:

an annoying remark  a tiring trip

ld 106, valamint III-2 és III-4 Táblázat