118 mód és állapot

(1) Mód vagy állapot?

 

(a) A 'hogyan?' (how?) kérdésre három fajta határozó felel:

- módhatározó (= 'mi módon'?)

- kétféle állapothatározó (= 'milyen állapotban'?).

Mire vonatkozik tehát egy határozó?

- A cselekvésnek a módjára:

(Pl. melegen ajánlom a meggylevest = nagyon ajánlom Þ
I strongly recommend the cherry soup)

vagy

- Valaminek az állapotára:

(pl. melegen ajánlom a meggylevest = meleg állapotban ajánlom Þ
I recommend the cherry soup hot)

 

(b) Amikor módhatározót akarunk kifejezni, rendszerint használhatunk -ly képzős határozói alakot: happily  cleverly, stb. Amikor melléknévből határozószó képzéséről beszélünk, szinte mindig módhatározóra gondolunk.
Ez a képzési mód persze ilyenkor sem mindig használható:

Pl. gyorsan = fast, barátságosan = in a friendly way, stb;

ezekről a "különleges" esetekről ld 105

 

(c) Három melléknév esetében másik szerkezet is létezik:
egyfelől: She answered my question slowly / quickly / promptly
másfelől: She was slow  to answer my question

She was quick to answer my question

She was prompt  to answer my question

ld még 185, 201

(2) Amikor a határozószó valaminek az állapotára vonatkozik, akkor további két eset lehetséges tehát: (a) és (b).

Megegyezik a két eset azonban abban, hogy a határozónak itt soha nincs -ly határozós alakja.

 

(a) A határozószó a CSELEKVŐNEK az állapotára utal; ezt nevezzük alanyállapot‑határozónak:

A 'Mrs Johnson nagyon éhesen jött haza' mondat angolul így hangzik:
MRS JOHNSON came home very HUNGRY, tudniillik
[ SHE was very hungry when SHE came home ]  'ő maga volt éhes'

Itt nem használhatjuk a hungrily alakot.

 

Hasonló szerkezetek:

She was born rich

She was born wild

She was born deaf and mute
He died young  
They married young
Inge went home so tired that she wasn't even able to watch TV
He left very angry
He lay on the bed unconscious

 

Az itt szereplő határozószóknak vannak módhatározó "ikertestvéreik" is:

tiredly, angrily, unconsciously a cselekvés módját is kifejezhetik.

Vessük össze ezt a két mondatot: He lay on the bed unconscious és He lay on the bed unconsciously:

az előbbi a cselekvő állapotáról tudósít, az utóbbi a cselekvés mikéntjéről.

 

(a1) Figyeljük meg, hogy példáinkban a megnevezett állapot nem a cselekvés eredménye.

 

(b) A határozószó másik szereplőnek - a cselekvés tárgyának - az állapotára utal; ezt nevezzük tárgyállapot-határozónak:

A 'Mrs Johnson éhesen küldte a gyerekeit iskolába' mondat angolul:
Mrs Johnson sent HER CHILDREN to school HUNGRY
[ THEY were HUNGRY when she sent THEM to school ]

Itt a cselekvő tehát tesz valamit valamivel, s az a lényeges, hogy az illető dolog milyen állapotban van. Nem használhatjuk itt sem a hungrily alakot.

 

Hasonló szerkezetek:

They dragged him home drunk
They found them dead
Please leave the sheet blank
I (dis)like it hot

I prefer it hot
They returned my letter unopened
She sold the bike almost new
The dish must be served cold
Do you want the mushrooms raw?
He ate the plums whole

He swallowed the plums whole

ld még IV-3 Táblázat

Megjegyzés
Létezik azért módhatározóként a hungrily, thirstily: ezek 'éhes/'szomjas ember módjára' jelentésűek, vagyis kb. annyit jelentenek: 'mohón'.

They ate the sandwiches hungrily

They drank their lemon tea thirstily

 

Ezek tehát módhatározó — alanyállapot-határozó — tárgy-állapothatározó hármasokat alkotnak: hungrily — hungry — hungry (magyarul mindhárom = 'éhesen'!).

 

(3) 'vmilyennek tűnik'/látszik'/hangzik' és 'vmilyen szaga/íze/tapintása van'

(appear, look; feel, seem, smell, sound, taste) típusú kapcsolatokat

ld 39

- 'vmi(lyen)re, vmi(lyen)né, vmi(lyen)nek 'tesz, csinál'':

ld 180

- 'vmi(lyenn)(v)é- válik, lesz':

ld 197

 

(4) A magyar -'va' / 've' igenév éppúgy háromféleképpen viselkedik, mint az '-n' ragos melléknév:

- Módhatározó: fütyörészve nyitottam ki az újságot, és... Þ

Whistling, I opened the newspaper and...
I opened the newspaper, whistling as I did so, and...
I whistled as I opened the newspaper, and...

 

- Alanyállapot-határozó:

csúnyán megbántva mentem haza Þ I went home deeply hurt

 

- Tárgyállapot-határozó:

felforralva ittam a tejet Þ I drank the milk boiled

ld még 196

 

(5) Amikor az állapot lelki/érzelmi, a cselekvés pedig az okozója ennek az állapotnak (134), akkor

<melléknév + to-igenév> szerkezetet használhatunk:

Pl.: 'meglepetten / örömmel / 'megdöbbenve látta az új árakat' = 'meglepődött a látványon'.

Þ   He was surprised / pleased / shocked to see the new prices

ld még 201