68 az ige alakjai

Az angol ige alakjai közé néha csak az egyszerű, egyszavas alakokat (goes) soroljuk, máskor valamennyi összetett alakot (will have gone) számon tartjuk.

 

(1) Egyszerű alakok

Az angol igének ötféle egyszerű (= egy szóból álló) alakja van:

 

 

rendhagyó

szabályos

1. alap- (szótári) alak

go

walk

2. múlt-alak

went

walked

3. harmadik alak

gone

walked

4. harmadik személy ragos alakja

goes

walks

5. inges alak

going

walking

 

A szabályos igék 2. és 3. alakja egybeesik.

 

A szótári alak mellé csak a 2. és 3. alakot szokás megadni, és ezeket is csak akkor, ha legalább az egyik rendhagyó. A 4. és 5. alakot általában akkor sem tüntetik fel, ha helyesírási változás van bennük, mivel ezek megjósolhatók. Pl: fly - flies; die - dying
Ha a szótárban semmi nincs megadva, az azt jelenti, hogy az ige szabályos.

Ld még 59, 150, II-6 Táblázat

 

Bibliai és egyéb régies szövegekben még az egykori, a mainál teljesebb igeragozást találjuk: egyesszám 2. személyben a rag -(e)st volt, egyesszám 3. személyben a mai -s rag helyett -eth, pl.:
             
thou knowest, he speaketh

- A segédigék már ekkor szabálytalanabbak voltak:
(a) a can, could stb. egyesszám 3. személyben már ekkor sem kapott ragot
(b) A shall és a will egyesszám 2. személyben shalt és wilt volt
(c) a had-nek és a did-nek még a múltidőben is volt egyesszám 2. személyű ragja: hadst, didst
(d) a be-nek számos alakja létezett, ld
10.

- A régies névmás-alakokat (pl. thou te) ld 165

 

(2) Összetett alakok

Az összetett alakok lehetnek igenevek (to-igenév vagy pőreigenév) és inges alakok:

 

 

( t o ) igenév

 

i n g e s   alak

 

 

a k t í v

p a s s z í v

a k t í v

p a s s z í v

"s i m a"

(TO) TAKE

(to) be taken

TAKING 8

being

 

 

 

 

taken11

i n g e s

(to) be

(to) be being

——

——

 

taking

taken

 

 

h a v e-es

(to) have

(to) have been

having

having been

 

taken

taken

taken

taken

h a v e-es

(to) have been

——

having been

——

i n g e s

taking

 

taking

 

 

Az apró betűs alakok ritkán használatosak.

A táblázat bal felében lévő hét (to nélküli) pőreigenév közül valamennyi elsősorban egyalakú segédige (28) után állhat; a hét to-igenév legtöbbje az értelem függvényében megjelenhet azokon a helyeken, ahol egyszerűen főnévi igenevet (infinitive-et) szoktunk említeni.

(Pl. seem to: All our decisions seemed to have been taken by the Chairman

 

A táblázat jobb oldalán található inges alakok többféle szerepet tölthetnek be: mind előfordulhat főnévszerű inges alakként (ld 75) és határozóként (ld 196); csak a 8-as és 11-es szerepelhet utó-jelző szerkezetben (ld 193).

Az itt nem szereplő összetett alakokat

ld 70