23 dátumok

A hónapok, napok helyesírásáról                                                                                                                                        ld 58

 

Az idő kifejezéséről általában                                                                                                                                   ld 65, 66,  67

 

Az órával kapcsolatban                                                                                                                                                       ld 136

 

A számokkal kapcsolatos egyéb nyelvtani tudnivalókról                                                                                              ld 163

 

 

(1) A dátumok írása és mondása

A szócikkben az '1984. augusztus 3-a' ill. '3-án' kifejezés változatait mutatjuk be.

 

(a) A dátumok írása

3 August(,) 1984

August 3, 1984

3rd August(,) 1984

August 3rd(,) 1984

3rd August(,) 1984

August 3rd(,) 1984

 

A 3rd illetve 3rd helyett természetesen a megfelelő sorszámnév helyettesítendő be:  1st ill. 1st, 2nd ill. 2nd, 4th ill. 4th stb.

ld 163

Ugyanez a hat lehetőség rövidített hónapnevekkel is elképzelhető:

3 Aug(,) 1984

 

A rövidítések: Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun(e)  Jul(y)  Aug  Sep(t)  Oct  Nov  Dec.
(A June és a July csak akkor szerepel rövidítésben, ha valóban csak három "helyiérték" áll rendelkezésre.)

 

Természetesen a négyjegyű szám első két jegye egyértelmű helyzetben elmaradhat:

3 Aug (')84

 

Ha valamennyi egységet számmal írjuk (mint magyarul: 1984. VIII. 3.), ügyelnünk kell arra, hogy a brit vagy az amerikai rendszert követjük-e. Ugyanaz a számsorrend ugyanis mást jelent az egyikben, mint a másikban (a számítógépek többek között ezért kérdeznek rá, hogy milyen formában kérjük a dátumokat megadni).

Az '1984. VIII. 3.' (vagy '1984. 08. 3', esetleg '1984/08/03') megfelelői tehát:

brit angol:

3.8.1984 vagy

(a magyarnak pontosan tükörképe;

 

3/8/1984 vagy

logikus: a "kicsitől halad a nagy felé")

 

03.08.1984

 

amerikai:

8.3.1984 vagy

(a magyar "hónap + nap" sorrendnek

 

8/3/1984 vagy

felel meg)

 

08.03.1984

 

 

 

 

 

(További bonyodalmat okoz: az "amerikai" változat a brit angolban sem ismeretlen.)
Ha tehát ilyen számot látunk, és nem tudjuk, hogy hol írták, nem lehetünk biztosak a dolgunkban: esetünkben abban, hogy augusztus harmadikáról vagy március nyolcadikáról van-e szó!

 

(b) A dátumok (ki)mondása

(b1) Napok, hónapok

A dátumokat - akármilyen is az írásuk a fent felsoroltak közül - kétféleképpen mondhatjuk ki.

 

 3 Aug 1984

- August THE third, nineteen eighty-four vagy

 

- THE third OF August, nineteen eighty-four

 

- valamint (csak az amerikai angolban): August THIRD, ...

 

(b2) Amikor a nap nevét is megemlítjük, az rendszerint előre kerül:

Tuesday(,) 3 August(,) 1984

 

(b3) Ha csak hónapnyi pontossággal beszélünk valamiről: August 1984

 

(b4) Az évek kimondása

- Az évszámokat kettős csoportokban mondjuk ki:

1984 = nineteen eighty-four;      1052 = ten fifty-two;

- Az évszámok tizes helyiértékén a nulla így hangzik:oh /  /, pl: 1906 = nineteen oh six

- A kerek 1100, 1200...  1900 így hangzik: eleven hundred, twelve hundred... nineteen hundred

(ld 163)

A százasok ilyen alakja nem kerek számokkal is előfordul, de ilyenkor választékos illetve ünnepélyes csengésű, pl.

1984-ben  Þ in nineteen hundred and eighty-four

 

(2) A 'hányadika van?', 'hányadikán?' és egyéb 'mikor?'-kérdések, valamint a rájuk adható válaszok

(a) Amikor csak a 'Hányadika van?' / 'Mi a mai dátum?' kérdésre felelünk, az It's... kezdet után tesszük az (1)(b) alakjait:

 

- What date is it (today)? / What's the date (today)?

- It's

August THE third(,) nineteen eighty-four

 

THE third OF August (,...)

 

(b) Ha a 'mikor?'-kérdésre pontos dátummal is válaszolunk:

on

August THE third

 

THE third OF August (,...)

 

(c) Az amerikai angolban a napok előtt az on elmaradhat:
We came back Tuesday [ = on Tuesday] (3 August)

 

(d) A 'hányadikán?' kifejezése: What date will he arrive?

 

(e) Ha a nap neve nem szerepel: in August, in 1984
Ha csak hónapnyi pontossággal beszélünk valamiről: in August 1984

 

(3) Egyéb tudnivalók

(a) A B.C. (before Christ) és az A.D. (Anno Domini) rövidítések
(ld 152) helyzete nem egyforma: pl. 673 B.C viszont: A.D. 896.
(Az A.D csak az első évezred évszámaira használatos).

 

(b) A the twenties (the 20's vagy the 20s), the forties, stb. kifejezéseket a magyarral azonosan használjuk: a 20-as évek, a negyvenes évek, pl.:

It happened in the early 1980s [= nineteen-eighties]