152 rövidítések nyelvtana

(I)  Fajtái

(1) Elhagyás

ad(vert) [= advertisement]

exam [= examination]

fridge [= refridgerator]

mike [= microphone]

phone [= telephone]

photo [= photograph]

plane [= aeroplane]

prof = [professor]

veg [= vegetable]

stb.

 

(2) Mozaikszók

(a) Betűszók: kezdőbetűkből

(Ezekből minden nagyobb szótár hosszú listát ad vagy a megfelelő
betűnél hozza őket; némelyiküknek igen sok feloldása van.)

c/o [= care of]
DIY [= do it yourself]
EC [= European Community]
etc [= et cetera]
ie [that is]
IQ [= intelligence quotient]
K(B) [= kilobyte]
MP [= member of parliament
              military police
              market promotion]
OHP [overhead projector]
pc [= per cent
       
postcard;
        personal computer
        printed circuit
        police constable]
the UN [the United Nations]
UFO [= unidentified flying object]
VAT [= value added tax]
VCR [= video cassette recorder]
VIP [very important person]
(Fentiekben nem kötelező a pont: ld még 142)

 

(b) Egybeolvasott betűszó:

Basic [= Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code]
laser [= light(wave) amplification by stimulated emission of radiation]
NATO [= North Atlantic Treaty Organization]
radar [= radio detecting and ranging]
UNESCO [= the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization]
UNO [= United Nations Organization]
WASP [= white Anglo-Saxon Protestant]

(Ezek után rendszerint nem írunk pontot.)

 

(3) A szóra jellemző néhány betű

km [= kilometre] HQ [= headquarters]  ft [= foot, feet]  apt [= apartment]  dept [= department]  bdg [= building]    St [= street]  Ave [= avenue]  Rd [= road]  crsr [= cursor]  vol [= volume]
REW [= rewind]
Mr [X]  Mrs [X]  Ms [X]


A napok, hónapok neveit helytakarékosságból három betűs rövidítésekkel használhatjuk: Mon, Tue stb.; Jan, Feb stb.
(Ezekben sem kötelező a pont.)

 

(4) Keverékek:

breathalyzer [= breath + analyzer]
brunch [= breakfast + lunch]
camcorder [ = camera + recorder]
cheeseburger [= cheese + hamburger]
electrocute [= electric + execute]
heliport [= helicopter + airport]
motel [ = motorist + hotel]
newscaster [= news + broadcaster]
paratroops [= parachute + troops]
smog [= smoke + fog]

 

(II) Kiejtés

(1)  A rövidítések ejtése: szabály nem adható rá; négy eset létezik

 

i. Betűnként:
- Ha nincs benne magánhangzó, mindig így:
KLM, MP, PC, BC [= before Christ];
- Néha akkor is, ha magánhangzót tartalmaz: VAT, AD [= anno Domini]
- (Ritkán): ie [=  id est] ejtése: /ai 'i:/

eg [=  exempli gratia] ejtése: /i: 'd i:/ stb.

ii. Összeolvasva: UFO, VAT

iii. Teljes szót kimondva: pc [= per cent] Þ per cent       etc Þ et cetera

iv. Teljesen másként (leggyakrabban latin rövidítésekben):

 

Jelentése

Kimondása

viz

'nevezetesen'

namely

ie

'azaz'

that is

eg

'például'

for example

am/pm

'délelőtt/délután'

in the morning / in the evening

etc

'stb.'

and so  on/forth

cca

'kb.'

around, approximately

 

Bizonyos szavakat betűnként és összeolvasva egyaránt ejthetünk: VAT.

 

(b) A névelők ejtése

 

Betűnként ejtve a rövidítést a névelő (ejtése) az első betű angol nevétől függ:

- Magánhangzós betűnév előtt / i/ ill. / n/:
Pl.: the/an MP / i em 'pi:/, / n em 'pi:/, hiszen az m betű neve magánhangzóval kezdődik

- Mássalhangzós betűnév előtt /  / ill. / /
Pl. the CIA /   si: ai 'ei/,  a UFO /  'ju:f /, hiszen a c és az u betű neve angolul mássalhangzóval kezdődik

 

Az USA államainak nevét gyakran rövidítésekben adják meg; a városneveket gyakran ilyen rövidítés követi: pl.: Birmingham, Ala;  Boston, Mass. Anglia megyéinek nevével ugyanez előfordul, de ritkábban: pl. Berks = Berkshire.