58 helyesírás: nagybetű

A tulajdonneveket (ld 189) a magyarral megegyezően nagybetűvel írjuk.
Angolul azonban egyéb szavakat is nagybetűvel kell (vagy lehet) írni.

 

(1) Kötelező nagybetű

 

-Ünnepek:

Easter  Christmas  Passover

 

- Napok, hónapok:

Monday, stb.  January, stb.

(az évszakokat rendszerint nem írjuk nagybetűvel: spring)

 

- Nemzetiségek, földrajzi területek, nyelvek, népcsoportok és azok egyes tagjai:

a Pole  an African  a Slav,

a Martian  a Puerto Rican

 

- SŐT: Az ezeknek megfelelő melléknevek:

Polish  African  Slav, sőt Latin

ld 127

- Politikai, vallási hovatartozást jelentő főnevek/melléknevek:

a Democrat  (a) Communist

(a) Christian

 

- Titulusok, rangok, címek (rövidítve is):

Prime Minister  Defence Minister vagy Minister of Defence

Doctor; Mr, Mrs, Dr, PhD

ld még 102

- Kiemelt történelmi fogalmak:

World War II              the Renaissance
the Baroque                 the Middle Ages
a B.C. és A.D. rövidítések

 

- Az I személyes névmás.

 

(2) Nem kötelező a nagybetű

 

- the East, the West stb. (a magyarhoz hasonlóan)

(Mindig nagybetűvel írandók viszont, ha földrajzi név részei:North Africa)

 

- God  the Pope  the Devil  Satan

Hell  Heaven(s)

 

- the Sun the Earth; Venus  Mars, stb.

(Viszont kisbetűvel áll: dig the earth  the sun shone bright   Who the hell knows?

AN ancient Egyptian god)