189 tulajdonnevek névelőhasználata

Ld még 127, valamint I-2 Táblázat


A tulajdonnevek angolul is nagybetűsek; nagy betűvel írunk azonban más szavakat is (napok, hónapok neveit, stb.)

ld 58

(1) Emberek nevei: keresztnevek/családnevek

A the nem használható.

a Józsi mondta Þ Joe said it;

De: the névelőt használunk az 'X-ék' kifejezésben (X = családnév):

Brownék Þ the Browns; Virághéknál Þ at the Virághs'

ld még 14

Ugyanez keresztnévvel nem lehetséges megcsinálni. (A Browns típusú szavakban ugyanis az -s valódi többes számot jelent: Mr and Mrs Brown.)

(a) A 'Péterék' megfelelője tehát nem: the Peters, sem: Peters. Helyette állhat értelemszerűen: Peter's friends, Peter and some friends of his, stb.

(b) A 'Péteréknél' megfelelője nem: at the Peter's.  Helyette: at Peter's home tulajdonképpen Péternél, <közvetlenebb stílusban> at Peter's place vagy at Peter's.

 

(2) Földrajzi nevek és intézmények

(2a) Földrajzi nevek

 

- Névelők: the előzi meg a tengerek, folyók [tavak NEM!], csatornák, szigetcsoportok [szigetek NEM!], hegységek [magukban álló hegyek NEM!], többesszámú országnevek, sivatagok, tájegységek neveit.
Általános szabályként adható, hogy a the névelő kötelező olyankor, ha (nem utcanévről van szó, és) a földrajzi név szerkezete: melléknév + köznév.

 

- Ige(szám)egyeztetés: -s-re végződő országoknál és városoknál egyes számot használunk (Athens is a wonderful city), viszont: hegyeknél és szigeteknél többes számot (the Alps are... the Philippines are...)

ld még 69

- A nagybetűk használata a két nyelvben eltér: az angol név több szava nagybetűs!

the Atlantic  the Baltic Sea

Folyóknál: the X River vagy the River X, sőt gyakran the X

the (English) Channel
the Bahamas  the Azores  the British Isles
the Alps  the Carpathians
the Netherlands  the Philippines
the Sahara
the Crimea  the Riviera  the Ruhr
the Great (Hungarian) Plain

 

- mindig the-t tartalmaznak az ilyen szerkezetű tulajdonnevek: the <főnév> of <főnév>:

the Cape of Good Hope  the Tower (of London)  the Gulf of Mexico  the Isle of Wight

 

- égtájak: the west (stb.) vagy the West (stb.)
the south (stb.) of Europe (stb.)
De: North Korea South America, stb.

- Egyéb nevek: the City [londoni városrész] the Mall, the Strand [londoni utcák] the High Street  [sok angol városban] the Hague, the USSR / the Soviet Union, the North Pole, the Arctic, the Antarctic

Valamely ország területeként (részeként v. gyarmataként) rendszerint the-vel, önálló országként anélkül: (theSudan, (the) Ukraine

 

- Nincs the a földrészek nevei előtt: Europe; (Az Angliában használatos the Continent = 'Európa, Anglia nélkül'!) valamint (a magyarral ellentétben) a következők nevei előtt:

Hidak: London Bridge, Erzsébet Bridge

Terek, parkok: találkozzunk a... Þ let's meet in Trafalgar Square, Eaton Place,
Picadilly Circus, Central Park, Hyde Park

Utcák: I saw it in Carnaby Street, Abbey Road, Penny Lane, Palmer Close, Fifth Avenue, Pacsirtamező utca (kivétel: the High Street)

Középületek: Waterloo Station, Canterbury Cathedral, Bush House

Tavak: Lake Velence, Lake Ontario

Hegyek: Gellért Hill, Mount Everest

Szigetek: Margaret Island, Long Island
(De névelővel áll, ha többes számú. Pl.: the Canary Islands)

Félszigetek: Tihany Peninsula

Öblök, tengerpartok: Botany Bay, Palm Beach

Erdők, kertek, völgyek: Nottingham Forest, Kew Gardens, Silicon Valley

Bolygók: Mars, Saturn, de: the moon, the sun

 

(2b) Intézmények:

Míg a magyar mondatban 'a' névelő előzi meg a nevet, az akár tevékenységet jelöl ('a Magyar Államvasutak', 'a Kőbányai Sörgyár'), akár fantázianév ('a Malév', 'az Orion'), angolul az első esetben rendszerint állhat the (the Royal Academy, the American Institute of Electrical and Electronic Engineers), az utóbbiban általában nem (Coca Cola, Philips, KLM). Pl.: work for Suchard (nem: the Suchard).

Rendszerint the előzi meg a nemzeti jelentőségű, országosan ismert intézmények rövidített nevét: the BBC, the RAF [az angol királyi légierő], the FBI, the CIA.

Két általános szabály adható:
- the kötelező, ha az intézménynév szerkezete: melléknév + köznév. Pl.:

the National Museum, the Red Lion (inn/pub)

- the nélkül állnak a  tulajdonnév + köznév  szerkezetű intézménynevek. Pl.:

Westminster Abbey, Buckingham Palace, O'Hare Airport, Windsor Castle, Winchester Cathedral


the-
vel áll pl.:

the Odeon (Cinema), the Széchényi Library, the Palace (Theatre), the Tate (Gallery) de: Big Ben (hiszen Ben = Benjamin)

the University of Edinburgh, de névelő nélkül, ha a név ilyen formájú: Edinburgh University, the Hilton (Hotel), the Kempinski (Hotel) (Noha a szállodán esetleg úgy olvasható: Hotel Hilton, nem mondhatjuk így, csak: We stayed at the Hilton Hotel.)

(the) Semmelweis University of Medicine, (the) LinguA School of English

 

Hajók neveinél the névelőt használunk: the Queen Mary, the Titanic

 

(3) Címek: újságok, zenekarok

the New York Times (de: 'a mai New York Times' = (névelő nélküli) today's NYT), the Budapest Week; the Rolling Stones, the Guns and Roses, the Boston Philharmonic, the Liszt Ferenc Chamber Orchestra

 

(4) Címek, rangok, "állandó jelzők":

A magyarban használt "név + cím" forma angolul: "cím + név":

 

(a) Általában nincs the névelő. Pl.:

Prince Edward  Professor Higgins
Admiral Leonard Norton  King John

 

(b) The szerepel az alábbi esetekben:

- Ha a titulus birtokos szerkezettel áll. Pl.:

the Duke of York
the King of Denmark

the Queen of Denmark
the Shah of Persia
the Cardinal Archbishop of Westminster
the (Right) Reverend Dr Roger Ashdown and Mrs Ashdown

- A Reverend és Honourable szavaknál. Pl.:

the [vagy my] Reverend Father
the (Right) Honourable Gentleman/Member

- Sorszámnév és állandó jelző előtt.
(Az állandó jelző lehet melléknév vagy főnév.) Pl.:

(King) Richard III [ejtése: the third]
(Pope) John Paul I [ejtése: the first]

A fentiek csak így írhatók!

Ivan the Terrible
John the Baptist

 

(c) A the nem kötelező, de szerepelhet idegen (nem angol) címek előtt:

(the) Archduke Ferdinand
(the) Sheikh Ben Ezra
(the) Emperor Napoleon

 

(d) Elmaradhat a the a  személynév + cím  kapcsolatokban. Pl.:

J. E. Hoover, (the) Chief of the FBI
Pierre Leprique, (the) Minister of the Interior

Ha viszont a sorrend fordított, mindig hiányzik a the a  cím + név  kapcsolatokban. Pl.:

FBI Chief J. Edgar Hoover
Interior Minister Pierre Leprique

 

(5) Ünnepek:

A the nem lehetséges.

A húsvétot Petiéknél tölthetnénk Þ We could spend Easter with Peti's family

Példák: Easter  Christmas  Passover  Ramadan  Thanksgiving  New Year's Eve

 

Ha jelzővel vagy utó-jelzővel állnak (ld 193, 194), ezek is kapnak névelőt:

I'm dreaming of a white Christmas
the Christmas of 1994
That was a New Year's Eve I'll never forget