102 megszólítások

Ld még 181

 

(1) A 'megszólítás' szót több dologra használjuk:

- "Nyitó" mondatban figyelem felkeltésének (esetleg a megszólított személy kiválasztásának) megnevezésére :

Ladies and gentlemen!
Jeff, do you think you could come to the kitchen for a moment?

 

- "Megszólítjuk" partnerünket beszélgetés közben a személyes hangvétel (és a figyelem) fenntartásának céljából:

You see, Frank, I didn't like it at all
I love you so much, Marilyn..

 

- "Megszólítjuk" partnerünket  "puszta udvariasságból":

How are you, Mrs Jefferson?
Good morning, Mr Kempton

 

(2) Ismerősök között köszönéskor, találkozáskor, egy-egy szó váltásakor szinte kötelező valamilyen megszólítás használata. Olyankor a megszólítás többnyire a mondat végén áll.
Fontos: ismeretlenek között a megszólítás nem szokás: az utcán, vendéglőben,üzletben (manapság már) a brit angol egyre kevésbé használja az 'uram', 'fiatalember', 'öcsi', 'néni kérem', 'asszonyom', 'hölgyem', 'kisasszony' stb. angol megfelelőit.Ld még 181

 

(b) Keresztnév + családnév: stúdióbeszélgetés végén

John Hamilton, thank you

 

(c) Családnév

Csak iskolások és katonák egymás közötti beszédjében:

Got another cigarette, Widdowson?

 

(d) A következő négy "cím" mindig családnévvel áll együtt: a példában ez: Li.

 

 

teljes alak

ejtése

írása

jelentése

Mr Li

Mister Li

/mist /

rövidítve

'Li úr'

Mrs Li

nincs

/misiz/

csak így

'Li-né'

Miss Li

Miss Li

/mis/

csak így

'Li kisasszony'

Ms Li

nincs

/miz, m z/

csak így

'Li kisasszony' vagy 'Li-né'

 

Megjegyzés:

 

Megszólításban nem használatos a Mr többesszáma, a Messrs [ejtsd: /mes z/];
ez írásban - pl. irodanevekben - szerepel:

Messrs Ford and Carter, Consultants

 

Szóban viszont csak a megismételt Mr szavak használhatók:

Takács és Szabó urak szíveskedjenek az ötös pulthoz fáradni Þ

Will Mr Takács and Mr Szabó come to Desk 5 please?

 

E megszólítások használata távolságtartó/hivatalos viszonyt jelez.
Név nélkül közülük csak kettő használható (de így is korlátozottan):

- Miss <GB>
Miss <US>

- Mister <US>
Mister <GB> [gyerekszájból]

 

(4) Megszólítási lehetőségek a név használata nélkül

(Ha a megszólítás mégis elengedhetetlen.)

 

A következő megszólítások csak név nélkül állhatnak:

 

(a) Általánosan használhatók:

madam, ma'am
ladies [egyesszámban ne használjuk]
sir
gentlemen
ladies and gentlemen

 

Stílusukban erősen korlátozott kifejezések; többségük egy külföldi szájából szokatlan volna; magyar megfelelőik csak hozzávetőlegesen adhatók meg

(i) idegenekhez:

<férfi a férfinak>: man, mate <GB>, brother, buddy <US>
<ffinak> son
<nőnek> girl, lady <US>,
<ffinak/nőnek> love

(ii) ismerősökhöz:

<ffi ffinak> old man  old boy< my boy GB>, old fellow <GB> / my dear fellow <GB>, pal
<ffinak> (my) friend, young man, kid <US>
<nőnek>  old girl [néha gal írásban],
<ffinak/nőnek> (my) darling, (my) dear(est), (my) love [írása néha: luv], honey <főként US>, (my) sweetheart

 

Megjegyzés:
A Boy...!, Oh, boy...! kezdetű felkiáltásban a boy nem megszólítás, jelentése kb. 'a mindenit!' (többnyire elismerést fejez ki)

Boy, wasn't it a great movie!

 

(b) Foglalkozásnév mint megszólítás

Angolul igen kevés foglalkozásnevet használhatunk megszólításban; a mégis használhatók előtt sem állhat a Mr/Madam, kivéve két esetet:
Mr/Madam President illetve Mr/Madam Chairman: mindkettő jelentése: 'elnök úr'/'elnökasszony'.
A '(fő)mérnök úr' / '(fő)mérnökasszony', 'tanár úr' / 'tanárnő', 'igazgató úr'/nő', 'főnök úr' / 'főnökasszony', stb. tehát angolul sehogyan nem mondható.

Ilyenkor a Mr/Mrs + családnév forma a használatos.
Tehát: a magyar 'Tanár úr!' megszólítás leginkább így hangzik: pl.: Mr Hopkins

- Az itt felsorolt megszólítások viszont gyakoriak:

nurse, doctor; conductor; officer, constable; vicar, Father, rabbi; Maestro, stb.

- A Waiter!, Porter! udvariatlan.

 

(c) Cím mint megszólítás
my Lord [hercegi rangban lévőnek], your Honour, your Excellency [pl nagykövetnek, kormányzónak, püspöknek] your Majesty, stb.

 

(5) Névvel vagy önállóan egyaránt használható címek

Doctor
Doctor Li
Professor
Professor Li

valamennyi rang, pl.:

Colonel (Lee), Sergeant (Pfeffer)

 

A Mr és a Madam itt sem állhat a címmel:

nincs:

Mr Dr Hutchinson

 

Madam Dr / Mrs Dr Nagy