136 óra

(1) "Számlapos" időpont-megadás: a gyakoribb

 

(a) - Perc  +  past + óra ['óra egy'-től 'óra huszonkilenc'-ig]:

Pl.: 7 minutes past four

 

- Perc +  to + óra ['óra harmincegy'-től 'óra ötvenkilenc'-ig]:
Pl. it's three minutes to eight

(a minutes rendszerint csak az 5, 10, 20, 25 mellől maradhat el:
at 5 to 2)

Megjegyzés: <US> előfordul az after (past helyett), of (to helyett) elöljáró:

ten after nine

 

(b) Angolul mindig egész órához viszonyítunk, tehát sem a 'negyed múlt/lesz...', sem a 'fél múlt/lesz...', sem a 'háromnegyed múlt/lesz...' így nem fejezhető ki:

háromnegyed négy lesz két perc múlva Þ seventeen minutes to four

 

(c) Az o'clock csak egész órakor használható: at six (o'clock)

Nincs: at 6 o'clock 40 minutes

 

(d)

'Negyed X' Þ (a) quarter past + előző óra

negyed nyolc Þ quarter past 7

'Háromnegyed X' Þ (a) quarter to X

3/4 8 Þ a quarter to 8

'Fél X' Þ past + előző óra

fél nyolc Þ half past seven

(A fentiek törtszámmal angolul nem írhatók: ½ 8.)

 

A 15 és a 30 a past és to mellett nem számmal, hanem rendszerint a quarter-rel ill. a half-fal szerepel, tehát

nem

 at fifteen past   /

at thirty past /

at fifteen to five

hanem:

 

 at a quarter past /

at half past /

at a quarter to five

használatos.

 

Vigyázat:

a half X ugyan használatos, de half past X helyett:

 

half eight tehát nem 'fél 8', hanem half past eight azaz 'fél 9'!

 

(2) "Digitális" időpont-megadás

(a)               at thirteen thirty-seven illetve one thirty-seven
Ugyanez hivatalosabb stílusban:

at thirteen hours thirty-seven minutes

 

- Ha az óra egyjegyű, 0 állhat előtte: "oh"-nak olvasandó
6.20 vagy 06.20 = ('oh') six 20 (= oh six twenty hours)

 

- Ha a perc egyjegyű, az 'oh' kötelező:
18.07 = eighteen oh seven

 

- A 'nulla óra':
mondható a zero-val (at 0020, azaz zero hour 20 minutes)
vagy a midnight-tal (at 0030, azaz half past midnight)

 

- Egész óra megadása pl. nineteen hundred hours is lehet

- A 24 órás időmegadás a mindennapi nyelvben nem szokásos: helyette használatos az
in the morning (írása gyakran a.m., használata: éjféltől délig), illetve
in the afternoon (írása gyakran p.m., használata: déltől éjfélig) vagy
in the evening/night (szintén: p.m.);

 

(3) Fontos tudnivaló, hogy (a magyarral ellentétben) a fenti (1) és (2) típust nem lehet keverve használni:

Pl. nem létezik:

 

at 23 to 14

helyette:

vagy

at 23 (minutes) to 2

 

vagy

at thirteen thirty-seven  áll.

 

(4) 'Mikor?' kérdésre adott válasz

ld 91, 163