149 rendhagyó főnevek

Nem minősítjük rendhagyónak a nemszámszerű főneveket (ld 164), a csaktöbbes főneveket (ld 20) és a tulajdonneveket

(ld 189), mivel ezek nyelvtani szám tekintetében nem mutatnak változást.
A rendhagyóság fajtái a nyelvtani szám szempontjából a következők lehetnek:

 

(1) A (számszerű) főnévnek van többesszáma, de az nem szabályos, azaz nem megjósolható az egyesszámú alakból. A szabályosság fogalmáról ld 186

 

(1a) Hangcsere

Hét főnév a tőhangzó cseréjével hozza létre többesszámát:

foot - feet, man - men, goose - geese, mouse - mice, woman - women, tooth - teeth, louse - lice

 

Megjegyzés: az összetételekben többségében (azokban, ahol a -man nem 'ember' jelentésű, inkább képző-szerű, a -man csak írásban hangcserés, szóban "zéró" többesszámú (azaz olyan, mint a sheep, ld az alábbi (e) pontot):

one

policeman

/p li:sm n/

two

policemen

/p li:sm n/

 

seaman

/ si:m n/

 

seamen

/ si:m n/

 

A snowman szó pl. a kiejtésben is hangcserés:

one snowman /sn m n/ two snowmen /sn  men/

 

(1b) Zöngésedés + -s  /z/

A szóvégi mássalhangzó zöngésre vált, a főnév pedig /z/ többes-jelet kap

- /O/ Þ /o/      Az írás nem mutatja a változást
pl. bath /ba:O/ - baths /ba:oz/

Ugyanígy: mouths paths youths

Szabályos is lehet: oath /  O/ - oaths  /  oz/ vagy /  Os/ sheath  truth  wreath

(Mindig szabályosak a mássalhangzó + -th végű főnevek: births /b  O/)

 

- /f/ Þ /v/ Az írás is jelöli a változást
pl. knife /naif/ - knives /naivz/

Ugyanígy:

calf - calves; elf - elves; half - halves; leaf - leaves; life - lives; loaf - loaves; self - selves; sheaf - sheaves; shelf - shelves; thief - thieves; wife - wives;  wolf - wolves

Szabályos is lehet: dwarf /dwo:f/ - dwarves /dwo:vz/
vagy szabályosan: dwarfs /dwo:fs/
handkerchief, hoof, scarf, wharf

Csak szabályos lehet pl.: belief  chief  proof  roof

 

- /s/ Þ /z/ Az írás nem mutatja a változást.
Egyetlen szóban: house /ha s/ Þ houses /ha ziz/

 

(1c) -en-többesszám három főnév esetében

ox - oxen
brother - brethren
child - children (a fenti (a) pont hangcseréjét is tartalmazza!)

 

(1d) Idegen többesszám

Néhány tucat főnév a mai napig őrzi eredeti - főleg latin illetve görög - többesszámát; soknak van szabályos többesszáma is, de néhánynak csak idegen többesszáma létezik.
A legjellemzőbb egyesszám—többesszám párok a következők:

 

e.sz.

tsz.

példa

latin

-us

-i

bacillus - bacilli

 

-us

-ora

corpus - corpora

 

-a

-ae

alga - algae

 

-um

-a

ovum - ova

görög

-is

-es

analysis - analyses

 

-on

-a

criterion - criteria


Az  I-5 Táblázat részletesebben tárgyalja a fontosabb idegen többesszámokat, jelöli kiejtésüket; rámutat arra is, hogy egy főnévnek  szabályos többesszáma is vagy csak idegen többesszáma lehet.
Találkozhatunk az ott szereplőknél egzotikusabb esetekkel is, ám ezek ma már elszigeteltek és mindig van helyettük szabályos alak is (pl. a héber -im a kibbutz - kibbutzim párban, vagy az olasz -i a libretto - libretti párban).

 

(1e) Zéró-többesszám


(Nem tévesztendők össze sem a nemszámszerűekkel (ezeknek nincs többesük: ilyen pl. az information), sem a csaktöbbes főnevek egyik fajtájával, a jelöletlen többesszámúakkal (ilyen pl. a police: ezek viszont egyesszámú igével nem állhatnak).
A zéró-többesszámú főnevek szabadon használhatók egyes- és többesszámú igével egyaránt, csak éppen "nem látszik" rajtuk a többesszám:

Where is your fish, Jimmy?  de:
Where are your fish, Jimmy?
A hundred / One hundred - four hundred


- A fish és a sheep mellett különösen a vadon élő állatok nevei kapnak zéró-többest; az állatokat jelentő főnevek többségének természetesen szabályos a többesszáma; egy részük zéró-többesű és szabályos egyaránt lehet. Mi csak a mindig rendhagyókkal és néhány fontosabb "vegyes" főnévvel foglalkozunk:


Csak rendhagyó:

grouse  plaice  salmon  sheep

Jobbára rendhagyó:

carp  deer  moose  pike  trout

Szabályos is lehet (a szabályos alak sokszor nem darabot, hanem fajtákat jelöl):

antelop  fish  herring  reindeer

- Zéró többesük van az olyan főneveknek, mint a dozen, hundred, stb. amikor azok számnév (one, two, several) után állnak:

 

one

dozen

hundred

gross

thousand

million

billion

two

head

 

brace

yoke

 

 

several

foot1

pound1

stone1

ton1

hundredweight

 

1 Szabályos többesszámmal is állhat: two feet/pounds/tons

 

(2) A főnév -s-re végződik; ehhez az alakhoz jobbára egyesszámú ige járul

 

(2a) Mindig csak egyesszámú ige: a news

This news comes to you from the BBC  No news is good news

(2b) Betegségek: pl.: measles, German measles, mumps, rickets, shingles

 

(2c) Tantárgyak/tudományok: pl.: acoustics,  ethics, mathematics, linguistics, physics

(rendszerint egyesszámú igével)

 

Többesszámú igével ezek vagy (i) nem tantárgyat/tudományt, vagy (ii) az illető tárgy ismeretét jelentik,

pl. (i) Their politics will always remain pragmatic (ii) Herta's mathematics are pretty poor

 

(2d) Játékok: pl.: billiards, darts, dominoes, draughts <GB> / checkers <US>

 

(2e) Az olyan földrajzi nevek, mint a United States (of America), a United Nations rendszerint egyesszámú igével állnak.

Megjegyzés: Noha az Athens, Brussels, Naples típusú nevek -s-re végződnek, többesszámúként kezelésüket semmi nem indokolja.

 

(3) A főnév egyesszámú alakú, de egyes- és többesszámú igét egyaránt megenged


The committee are in session
viszont
The committee has decided against them

ld 69

(4) A főnév többesszámú alakú, de egyes- és többesszámú igét, valamint egyesszámú névelőt is megenged; az ilyen főnevek tehát voltaképpen zéró-többest kapnak:


Modell: one means  a means
two means  several means

barracks,  crossroads, gallows, series, headquarters
traffic lights, -works (waterworks  gas works stb.)


Hasonló a történetileg (idegen többesű főnévként) ide tartozó data szó, ám ez nemszámszerű, vagyis nem kaphat a(n) névelőt:

This is very useful data
These are very useful data