82 az is és a sem fajtái

A magyar 'is'-nek és a 'sem'-nek egyaránt vannak olyan jelentései, amelyek a 'szintén'-nel (illetve a 'szintén nem'-mel) rokonok, s vannak olyan jelentéseik, amelyek csak nyomatékul szolgálnak. Hogy angolul mi felel meg nekik, az elsősorban ettől függ.

 

(1) Is

(a) A nem 'szintén' jelentésű 'is'

- nyomatékosításra szolgál:

Tízen is látták Þ

As many as ten people saw it

 

No fewer than ten people saw it

 

At least ten people saw it

 

- pl. [válaszban]:  Az is vagyok! Þ So I am!

ld 153

(b) 'Szintén' jelentésűek (és jobbára csak stílusbeli eltérés van közöttük):

too, also, as well; even

 

A leghétköznapibb a too, semleges az as well, míg az also választékosabb.
Az even többlet-jelentése: kivételes, vagy meglepő dolognak kell utána következnie. Pl.:

 

Hilde megette a levest is Þ

Hilde ate the soup

too

 

 

as well

 

Hilde also ate the soup

 

Megette még a levest is Þ

She even ate the soup

 

('pedig nem szokta'; 'pedig rossz volt': valamilyen várakozással szemben; nem csupán valami mást, de 'ráadásul a levest is')

 

(b1) A too, also, as well és even mondatbeli helyzete

ld még 54

A magyar 'is' esetében nem okoz gondot annak eldöntése, hogy melyik szóra vonatkozik; mindig arra, amelyik után áll:

'Levest is evett'  'Evett is Hilde' 'Hilde is evett'

Az angol szavakra érvényes szabályok egyszerre bonyolultabbak és egyszerűbbek ennél.
A too-nak, also-nak, as well-nek és even-nek megszabott mondatbeli helyzete van attól függetlenül, hogy melyik szóra vonatkozik:

 

 

too

also

as well

even

mondatkezdő

 

(+)

 

+

mondat-belső

+

+

 

+

mondatvégi

+

 

+

(+)1

 

1 A mondatvégi even jelentése kb. 'egyenesen', sőt 'akár':

She seemed sad, depressed even

 

Példák a táblázathoz:

 

Hilde, too

ate reluctantly

 

 

Hilde

salted the soup too

[3 jelentése is lehet; ld alább]

Also,

Hilde

ate vegetarian food when she could

 

 

Hilde also

salted the soup

[3 jelentése is lehet; ld alább]

 

Hilde

salted the soup as well

[3 jelentése is lehet; ld alább]

 

Hilde even

salted the soup

[2 jelentése is lehet; ld alább]

Even

Hilde

salted the soup

 

 

 

(b2) Also
Az also úgynevezett mondat-belső helyzetben áll (az alany és az ige között, illetve a funkcióige után. Ugyanolyan a helyzete, mint a gyakorisági határozószóknak: ld  54)

Pl:   I also went  illetve You can also go.

 

- Az also attól függetlenül mondat-belső helyzetben áll, hogy melyik szóra vonatkozik: a Hilde also salted the soup mondat pl. három dolgot is jelenthet: 'Hilde meg is sózta a levest'; 'Hilde a levest is megsózta'; (ritkán:) 'Hilde is megsózta...'


Írásban nem derül ki, hogy az also mire vonatkozik, szóban azonban a hangsúly mindig elárulja:

Hilde also SALTED...
Hilde also salted the SOUP
(HILDE ALSO salted...)

Az also az alanyra ritkán vonatkozik; erre a célra megfelelőbb a too és az as well: HILDE salted the soup TOO / ...as WELL.

 

- Az 'azután', 'továbbá', 'ezenkívül' jelentésű és kötő-szerepű also (ld 172) mondatkezdő helyzetű:

Also, I'd like to raise the following points

 

(b3) As well és too
A <may as well + ige> ill.<might as well + ige> kapcsolatokat kivéve (ld 98, 156) a helyzetük attól függetlenül mondatvégi, hogy melyik szóra vonatkoznak:

pl. a Hilde salted the soup too/as well ugyanazt a három dolgot is jelentheti, mint a Hilde also salted the soup (ld fentebb).
Írásban nem derül ki, hogy az as well és a too mire vonatkozik, szóban azonban a hangsúly mindig elárulja:

Hilde SALTED the soup as WELL  
Hilde SALTED the soup TOO

Hilde salted the SOUP TOO

Hilde salted the SOUP as WELL
HILDE salted the soup TOO

HILDE salted the soup as WELL

 

(b4) A Hilde even salted the soup mondatnak csak két jelentése lehet:

Hilde even SALTED the soup   
Hilde even salted the SOUP  

Az alanyra vonatkozó even ugyanis az alany elé kerül, ez pedig rendszerint mondatkezdő helyzet:

Even HILDE salted the soup

 

(c) Az úgynevezett "'én is', 'én sem' reakciót' (Hilde salted the soup and so did her two sisters)

ld 38

(d) Tagadó mondatban az 'is' fenti megfelelői nem használhatók:

'...is ... nem' = 'sem' Angolul: not... either, vagy Neither/Nor...

Ld az alábbi (2)(b) pontot.

 

(2) 'Sem'

(a) Nem a 'szintén nem' jelentésben

- 'egy percig sem' / szót se(m)' = not (for a minute / a (single) word)

The silence DIDn't LAST for a MINute   He DIDn't SAY a WORD

Vagyis: a 'sem'-nek a hangsúlyon kívül semmi nem felel meg, olyasféleképpen, mint a hasonló magyar mondatban:

A csend NEM tartott egy PERCIG.

 

- 'senki/semmi/sehol (stb.) se(m)' = nobody/nothing/nowhere, stb.

Semmi sem történt Þ Nothing happened

Vagyis: a 'sem'-nek valójában semmi nem felel meg.

 

(b) 'Szintén nem' jelentésben

 

(b1) A tagadó mondatban (tagadó igealak mellett) használatos 'sem': either

I like salty food as well/too                  I don't like salty food either

Ez az either mindig a mondat végén áll.

 

(b2) Az "'én is', 'én sem' reakcióban", "rövid válaszban" a nor vagy a neither szót használjuk:

(Párbeszéd:) A. I don't like salty food            B. Nor does my husband / Neither does my husband

Egyazon mondatban is: I don't like salty food and neither does my husband

ld 38

(b3) Az even állhat tagadó környezetben

(Olyan fáradt volt hogy,) (Még) a levest se(m) ette meg Þ
He didn't even eat the soup

ld még 99

Viszont:

(Otthagyta a sütit.) A leveshez se(m) nyúlt Þ

Itt az either használandó, hiszen a helyzet jelentése 'sem..., sem...':

He didn't touch the SOUP either