6 and

ld még 95, 51

Jóllehet az és kötőszó angol megfelelője az and, használatuk több szempontból eltér:

 

(1) Megfordíthatatlan (és néha a magyartól eltérő) a sorrend számos and-et tartalmazó  kifejezésben, pl.:

 

black and white; read and write; come and go; here and there; up and down; day and night; husband and wife; brother(s) and sister(s)

 

(2) Az and "képzőként" működik számos összetételben:

bread and butter; bacon and eggs; gin and tonic; bed and breakfast

 

(3) Az and nem maradhat el felsorolások utolsó tagja előtt (még két dolog felsorolásakor sem): magyarul: 'x, y' Þ x AND y;

Kapsz tejet, vajat Þ You'll get some milk AND butter
Vettem kenyeret, tejet, vajat Þ I've bought some bread, milk AND butter
He drank whisky, wine, brandy AND beer

 

(4) Felsorolások tagadásában az and helyett or-t kell használni:
van sör és bor Þ there's some beer and wine;
de: nincs sör és bor Þ there's no beer OR wine

He never smokes or drinks

 

(5) Az and magyar megfelelője gyakran nem és, hanem pedig:
Dad is cooking and Mum is reading a paper
(ez a pedig tehát angolul and), amikor viszont a pedig ellentétet fejez ki, olyankor nem fordítható and-nek:

Mama újságot olvas, PEDIG papa főz Þ
Mum is reading a paper, although Dad is cooking

 

(6) Az and használatos 'sőt' jelentésben is. Ilyenkor az "erős" alakot kell ejteni, és rá esik a mondat főhangsúlya:

Seymour is young, beautiful and rich!

 

(7) Az and egyes igékkel használatos to helyett:
a come and..., go and..., try and... kifejezésekben:

Come and have breakfast!
Try and open the back

- ilyen a Wait and see kifejezés;
A come és a go múltidőben is állhat and-del:

They went and had a bite

 

(8) Nem fordítandó az and melléknevek és határozók előtt a nice and... kifejezésben, melynek jelentése: 'jó...'.
It's nice and big

The speech was nice and short

They flew nice and high