154 saját

A 'saját' kifejezése gyakori hibaforrás: 'saját kocsi' nem lehet: an own car.

Vele együtt ugyanis mindig birtokos névmásnak kell állnia:

I'd like to have my own car /
I’d like to have a car of my own

He's set up his own business
He's set up a small business of his own

A my, your stb. + own állítmány és jelző egyaránt lehet:

- Jelző:

I've got my own problems

 

 

- Állítmány:

I rented the TV for two years but this one is my own

 

(A: Would you like a cigarette?)

 

B:  No thanks, I have my own


A nyomatékosító 'saját magam', 'saját magad' stb. angolul myself, yourself stb.:
 saját magam vittem be a bírónak Þ I myself took it to the judge

ld 158

A be on one's own jelentése: 'egyedül'

He often sits on his own, reading his paper

A do sg on one's own jelentése: 'önállóan, segítség nélkül'

We can't solve this problem all on our own


Néhány kifejezés:

(saját) maga ura Þ to be his own boss
saját jószántából Þ of his own free will
saját kezébe Þ to be delivered into his own hand