Minőségi céges nyelvoktatás

A LinguA School of English a céges nyelvtanfolyamok, a vállalati nyelvoktatás specialistája immár több mint harminc éve.

Minőségi nyelvoktatás 42 éve
Angol és más nyelvek
Ügyfeleinkre szabott tematika
Kihelyezett nyelvtanfolyamok
Üzleti és szaknyelvi képzések
Online és blended nyelvtanfolyamok
Tréning és coaching

Árajánlat kérése

Minőségi nyelvoktatás 1981 óta

Iskolánk elhivatott egyetemi oktatókból alakult, és azóta is szakképzett, tapasztalt és rugalmas oktatógárdával rendelkezünk, akik közül többen országosan ismert és elismert tankönyvek szerzői.  Intézményünk a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja és nem utolsó sorban egyik alapító iskolája.


Cégek, intézmények és magánszemélyek számára egyaránt

A LinguA a céges nyelvoktatás specialistája.
Partnereink elvárásainak mindig maradéktalanul igyekszünk megfelelni.
Éppen e célból is az adott kor kihívásainak megfelelően nyelvtanfolyamaink palettája a normál típusú mellett megannyi speciális képzésfajtával bővül folyamatosan:

Üzleti tréningek
Szaknyelvi tréningek
Nyelvi coaching
Kiejtésfejlesztő tréning
Nyelvtani rendszerező
Blended learning
Online nyelvtanfolyamok

Online Angol távoktató programunkkal elsőként jelentünk meg a magyar piacon 1998-ban.

Iskolánk három évtizedes sikerének titka az alapos módszertani háttér mellett a dinamizmus, a hatékony szervezés, a szakma iránti elkötelezettség és nem utolsósorban tanáraink sokszínűsége és emberszeretete. Ezek az értékek formálják egységessé a LinguA arculatát.

NEMCSAK ANGOL

Iskolánk az angol nyelv oktatására szakosodott, és ebben a legprofesszionálisabb színvonalat képviseli több mint három évtizede. 

Ugyanakkor már több mint 20 éve más idegen nyelvek is választhatóak a teljesség igénye nélkül:
angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, horvát, szerb, ukrán, görög, román, holland, dán, svéd, norvég, finn, japán, kínai valamint magyar mint idegennyelv

Oktatási elveink

A felnőttoktatásban modern kommunikáció-központú módszerek komplex alkalmazása jellemzi nyelvtanfolyamainkat. Tapasztalataink szerint egyetlen módszer nem feltétlenül alkalmazható eredményesen minden csoportban.

Mindenkor figyelembe vesszük a tanulócsoport több szempontból is heterogén összetételét és az egyéni igényeket. Tanáraink az adott helyzetnek, valamint a hallgatók háttérismereteinek megfelelően alkalmazzák az általunk előnyben részesített „humanisztikus módszert”, mely az eredményesség mellett lehetővé teszi az egyéni különbségek figyelembevételét is.

Arra törekszünk, hogy hallgatóink jártasságot szerezzenek a négy alapvető nyelvi készségben, azaz a beszédértés, társalgás, olvasás, írás területein, különös tekintettel a beszédkészségre. Célunk, hogy kellemes, oldott légkört teremtsünk a nyelvórákon, biztosítva ezzel a maximális fejlődés lehetőségét. Mindehhez elengedhetetlen a tanár és a csoport egysége.

Iskolánk hagyományai sikeresen ötvözik a brit nyelvoktatási rendszer elemeit a magyarországi angoltanár-képzés és nyelvoktatás utóbbi évtizedeiben elért eredményeivel.

Tananyagok

Általános kurzusaink tananyagának alapjául a nagy külföldi könyvkiadók legszínvonalasabb kiadványai szolgálnak. A tankönyvipar legjobb művei sincsenek azonban tekintettel a magyar felnőtt hallgatók sajátos problémáira. A nyelvi és kultúrális különbségekből adódó nehézségek nem megkerülhetők, ezért a törzsanyagot hallgatóink igényeihez igazítjuk, és olyan segédanyagokkal egészítjük ki, melyek figyelembe veszik a magyar nyelvtanulók szükségleteit. Szemléletünk eredményességét tükrözi, hogy iskolánk oktatói közül többen jelentős sikereket értek el műveikkel a magyar tankönyvpiacon.

A képzés folyamata

Nyelvóráink általában 45 percesek. Hetente 2x3, 3x2, 3x3 vagy 2x4 óra nyelvtanulással folyamatos, jó ütemű fejlődés érhető el. Adott esetben 2x2 vagy 1x4 órás bontás is elképzelhető, de kezdő szinten feltétlenül célszerű magasabb óraszámot választani.

A heti rendszerességgel ismétlődő óráktól eltérő struktúrájú oktatásban is szereztünk tapasztalatokat, szerveztünk többfajta intenzív, bentlakásos, illetve intenzív szakaszokkal kombinált levelező nyelvtanfolyamot, melyek megrendelőink speciális igényeihez igazodtak.

A tanfolyamok felügyeletét iskolánk szakmai vezetése látja el. Az igazgató és az oktatási vezető folyamatosan ellenőrzi a tanfolyamok menetét, tanácsokkal látja el a tanárokat, és rendszeres szakmai továbbképzéseket szervez a tanári kar számára, meghívott szakértők bevonásával.

Hallgatóink minden képzési szakasz végén kérdőíven értékelik a tanfolyamot és tanárukat. Személyes észrevételre természetesen minden hallgatónak menet közben is van lehetősége. A tanfolyami szakaszok végén írásbeli és szóbeli teljesítménytesztek segítségével mérjük a hallgatók előrehaladását.

Az államilag akkreditált nyelvvizsgákra felkészítő nyelvtanfolyamok részeként próbavizsga alapján határozzuk meg az egyes hallgatók felkészültségét, és egyéni tanácsokkal látjuk el őket a vizsgára való felkészülést illetően. Általános esetben egy, illetve két alkalommal tervezünk tanfolyamközi próbavizsgát a képzés hosszától függően, illetve egy teljes próbavizsgát a képzés legutolsó szakaszában.

Folyamatosan törekszünk a lehető legjobb tanár-diák viszony kialakítására, és igyekszünk elősegíteni a hallgatók csoporton belüli együttműködését.

Már a tanfolyamok indításánál is hangsúlyozzuk, hogy a nyelvtanulás akkor hatékony, ha az életmód szerves részévé tud válni. A már megszerzett tudás is megkopik egy idő után, ha nincs lehetőség gyakorlásra és felfrissítésre. Ennek mikéntjéről tanácsokkal látjuk el a hallgatókat a képzés végén.

Vizsgák

        

2003-tól a LinguA School of English az Euro Nyelvvizsga Központ akkreditált vizsgahelye.

Ezen kívül egy további, világszerte elismert és nagy presztízsű nyelvvizsga, a TOEIC nemzetközi hálózatának is tagjai vagyunk. Természetesen egyéni igények esetén bármilyen egyéb ismert vizsgára (ORIGO, BME, TELC) is felkészítjük hallgatóinkat.