200 visszhang-kérdések

A visszhang-kérdéseket inkább csak felismernünk fontos, mint alkalmaznunk. Ez is sok gyakorlatot igényel: az angol hanglejtés a visszhang-kérdésben eltér a hasonló magyar kérdések dallamától. A "visszhang" éppen a mondat hanglejtését alakítja át: igen csalóka visszhang!

 

(1) Ismétlő visszhang-kérdés

A leginkább visszhang-jellegű kérdés; azt jelenti, hogy A. beszélő teljes mondatát vagy annak egy részét B. megismétli, mert csodálkozik, még egyszer akarja hallani, amit A. mondott; pl.

[A: The Patakis are emigrating to Burma]

B: Emigrating to BURMA??                        vagy
EMIGRATING?                                             vagy
To BURMA?

 

Intonáció:

(Állító szórend a jelölt kérdő dallammal.)

Egyértelműbbé teheti az angol kérdést, ha:

- Előtte áll a Did you say... illetve Mármint, hogy... jelentésű főmondat, vagy

- Utána áll a ...(did) you say?

 

(2) Magyarázatot váró visszhang-kérdés

Olyankor hangzik el, amikor B. beszélő nem hallja, nem érti, vagy nem akarja megérteni, meghallani A. állítását annak valamely eleme miatt. Pontosan erre az elemre kérdez rá, meg akarja ismételtetni A. mondatát. Pl.:

[A: He's an anthroposopher]
B: He is a WHAT?  He's a WHAT?

(Állító szórend a jelölt kérdő dallammal;
a kérdőszó a nem értett szó helyén van.)

vagy:


(Kérdő szórend a jelölt kérdő dallammal.)

Hasonló példa:

[A: He studies in Decatur]

 

B: He studies WHERE? / WHERE does he study?

 

 

 

(3) Visszakérdezés

A visszakérdezés kérdésre adott visszhang-kérdés, "kérdés a négyzeten". Nem feltétlenül az elhangzottak megismét(e)l(tet)ése a célja (mint az előbbi típusoknál), hanem időnyerés, gondolataink rendezése. B. kérdése minden esetben olyan szórendű, mint A. kérdése; dallamuk sajátos kérdő dallam akkor is, ha kérdőszavas kérdésről van szó.

- Főleg időnyerés, gondolataink rendezése a célja:

[A: Have you seen my glasses?]

B: (Have I) Seen your GLASSES?

[A: What did you think of the film?]

B: What did I THINK of the film?

What did I THINK of it?

 

- Az elhangzottak megismételtetése, valamely elemre rákérdezés a célja:

[A: Have you ever been to Bor?]

B: (Have I ever been) WHERE?

 

[A: How did you enjoy the barbecue?]

B: (How did I enjoy) (the) WHAT?

 

Dallamuk a következő:
stb.