140 passzív alak - egyéb értelem

Ebben a (kevés igét érintő) problémában két különböző jelenségről van szó:

 

(1) Tárgyatlan ige 3. alakja be-vel:

(a) Be gone 'eltűnik', 'elfogy' értelemben

When we went back to fetch the cameras, the van was gone
Have you seen the sliced bacon by any chance?  It's gone...

 

Fordítása tehát: 'eltűnik', 'hűlt helye van', 'nyoma sincs/se marad', 'elfogy', az igétől függően.

(Mint a két példából kiderül, a be gone múltjelenben és múltimúltban egyaránt használható.)

Eddigi mondatainkban a go nem lehetett '(el)megy' jelentésű. A mozgást jelentő go ige 3. alakját (ennél az igénél az irány fontossá válik) nem használhatjuk be-vel:

'Where have all the soldiers gone?'

 

Vigyázat! A legtöbbször a have és a be megfelelő alakja hallás után nem is megkülönböztethető:

He's gone de

He's gone [to the tobacconist's]

ß

ß

He is gone

He has gone

 

A Hová tűnt? kérdésnek megfelelő Where's it gone? a fentiek értelmében nem lehet: ...is it..., csak: Where has it gone?

 

(b) Régies stílusban néhány más ige is viselkedhet hasonlóan:

We are gathered here today to join this couple in holy matrimony

 

(2) Tárgyas igék 3. alakja be-vel: be done, be finished

A finish és a do igék nagyobb gondot jelentenek a go-nál, hiszen kétarcúak: mindketten lehetnek:

- Tárgyas igék: ilyenkor a have finished és a have done szabályos múltjelen (ill. múltimúlt):

We have finished the job
Hugo has done the washing for me

 

- Tárgyatlan igék: ilyenkor a be finished használata megegyezik a have finished használatával;  a 3. alak a be után áll, melynek olyan szerepe van, mint a have-nek.

Can you wait just another two seconds? I'm almost finished
When you're done (with the job), we'll talk

Szabályos be done, azaz passzív szerkezet látható a következő mondatban:

When the job's done, we'll talk

 

Megjegyzés: A finished és a done egyaránt jelentheti azt, hogy 'fáradt', kimerült; ilyenkor a 3. alakok tisztán melléknevek:

I don't think I'll be able to do anything today; I'm completely finished